Основи підприємницької діяльності - Варналій З.С. - ТЕМА 3. Фінансові важелі розвитку підприємницької діяльності

З попередніх тем ми з'ясували, що важливою складовою державного регулювання підприємництва, сприяння розвитку ініціативної, самостійної діяльності виступає використання фінансових важелів впливу на ділову активність бізнесу. До складу фінансових важелів відносяться податки, політика ціноутворення, бюджетні витрати, кредитно-грошове регулювання. Специфікою використання фінансових важелів є непрямий характер впливу, переважає мотив вигідності. Держава не обмежує свободу вибору підприємця, а намагається його зацікавити до прийняття певних рішень, зорієнтувати прогностичну діяльність. Крім того, фінансова і кредитно-грошова політика держави може бути спрямована на розв'язання соціальних проблем: створення нових робочих місць у підприємницькому секторі, участь підприємців у загальнодержавних та регіональних соціальних програмах.

1. Фінансово-кредитна підтримка підприємництва

Вивчаючи етапи розвитку підприємницької діяльності - від заснування справи до отримання прибутку, ми встановили, що на процес формування, розвитку та стабільної діяльності впливають фактори фінансового забезпечення бізнесу.

Уже з перших кроків своєї діяльності підприємець стикається з проблемою формування стартового капіталу, страхування підприємницьких операцій, залучення кредитів для розвитку власної справи.

У подальшому при аналізі зовнішнього середовища підприємцю доводиться враховувати загальний стан системи фінансування, валютний курс, зовнішньоекономічну політику регулювання експортно-імпортних операцій, вміти користуватися кредитами.

Кредит - це надання фірмі грошових коштів на умовах повернення, визначених строків користування, платності, матеріального забезпечення чи іншого гарантійного покриття.

Кредит зміцнює інвестиційні ресурси, сприяє більш ефективному використанню підприємницького потенціалу.

Особливу роль у розвитку підприємництва займає система оподаткування, рівень податків, податкові пільги, форми фінансового сприяння становленню та розвитку підприємницького сектора. Це пояснюється тим, що підприємництво виступає сектором економіки, найбільш вразливим щодо несприятливих, неусувних зовнішніх факторів впливу До останніх слід віднести обмеженість власних ресурсів, відсутність резервних капіталів, надмірні податки, нестабільність ринкової кон'юнктури.

Водночас держава зацікавлена в розвиткові підприємницького сектора, особливо тих видів діяльності, в яких є гостра потреба. Це можуть бути ті види підприємництва, завдяки яким досягається розв'язання серйозних проблем економічного і соціального розвитку суспільства - збереження і примноження інтелектуального потенціалу, зайнятість населення, задоволення конкретних потреб у певних видах продукції та послуг. До складу фінансових важелів регулювання підприємництва відносять:

податкову й фінансово-кредитну політику, в тому числі встановлення ставок податків і відсотків із державних кредитів, податкових пільг;

ціни і правила ціноутворення;

цільові дотації;

валютний курс;

розмір економічних санкцій.

Використання фінансових важелів переслідує різні цілі, серед яких основними виступають такі:

запобігання зростанню цін;

стримування або стимулювання виробництва певних товарів;

вилучення додаткових коштів для державного бюджету;

запобігання значній диференціації доходів.

Лізинг - це форма довгострокового кредиту, який надається в натуральній формі і погашається підприємцем-орендарем у розстрочку.

Лізинг виступає формою фінансової підтримки підприємництва і поєднує елементи оренди та кредитних зобов'язань.

Підприємець має можливість взяти у довгострокову оренду технологічне устаткування, транспортні засоби, обладнання. Вартість об'єкта оренди погашається частинами з віднесенням витрат на рахунок собівартості продукції, яку виробляє підприємець.

Як правило, лізинг значно вигідніший від використання позичкових коштів.

Плата за кредит здійснюється із прибутку підприємства. У разі відсутності прибутку підприємець змушений шукати інші джерела погашення позичкових коштів, а у разі їх відсутності може навіть збанкрутіти, лишитися власної справи. Тому отримати значний кредит на придбання дорогого устаткування для більшості малих і середніх підприємств досить складно: адже у них відсутні надійні гарантії його повернення. Лізинг же надає можливості ефективної підтримки підприємництва, дозволяє мобілізувати більше фінансових ресурсів для розвитку бізнесу.

1. Фінансово-кредитна підтримка підприємництва
2. Система оподаткування підприємницької діяльності
3. Основні види податків
ТЕМА 4. Коопераційні зв'язки суб'єктів підприємництва
1. Об'єктивна необхідність коопераційних зв'язків суб'єктів підприємництва
2. Форми коопераційних зв'язків суб'єктів підприємництва
Субпідряд
Франчайзинг
Лізинг
Венчурне фінансування
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru