Основи підприємницької діяльності - Варналій З.С. - Висновки

Матеріали підручника дозволяють стверджувати, що підприємницька діяльність вимагає засвоєння значної кількості сучасних знань з економіки, права, менеджменту, психології, маркетингу.

Як навчальний предмет "Основи підприємницької діяльності" тільки починає викладатися учням загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, професійно-технічних училищ, технікумів та інших середніх спеціальних закладів. Але він буде відігравати дедалі вагомішу роль у формуванні сучасного економічного світогляду, засвоєнні надбань ринкової системи господарювання.

Зміст підручника відображає розмаїття підприємницької діяльності, її рухливий характер. Тому в подальшому для поглиблення знань з основ підприємницької діяльності їх слід постійно оновлювати, активно використовуючи для цього новітні досягнення економічних наук, спиратися на зміни господарської практики, чинного законодавства України. Це означає, що ефективність використання набутих знань, успіх у практичній підприємницькій діяльності може бути лише з умовою їх безперервного оновлення.

Все це вимагає творчого осмислення значення випереджальної суми знань, потенційної підготовки до майбутньої підприємницької діяльності, посилення ролі підприємництва у здійсненні соціально-економічних перетворень держави і в особистому житті кожного з нас.© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru