Безпека життєдіяльності - Запорожець О.І. - 6.1.2. Управління безпекою життєдіяльності

Державне управління в Україні

Об'єктом управління БЖД є стан умов, параметрів і норм життєдіяльності на визначеній території або об'єкті. Головний напрямок у керуванні БЖД - створення безпечних умов життєдіяльності на всіх стадіях повного циклу функціонування системи "людина - навколишнє середовище".

Кабінет Міністрів України:

- визначає функції міністерств з питань безпечної життєдіяльності населення України;

- затверджує національні програми щодо поліпшення стану безпеки;

- визначає порядок створення і використання фондів.

Міністерства та центральні органи державної виконавчої влади

- Міністерство охорони здоров'я;

- Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

- Міністерство охорони навколишнього природного середовища;

- Державний комітет України по нагляду за охороною праці;

- Міністерство внутрішніх справ;

- Міністерство соціального захисту;

- Міністерство статистики України;

- Держстандарт України;

- Прокуратура України;

- Міністерство юстиції;

- Судові органи

Ці та інші міністерства та відомства в межах своєї компетенції:

- здійснюють єдину науково-технічну політику в галузі безпеки життєдіяльності людини;

- розробляють і реалізують комплексні заходи та здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств щодо поліпшення безпеки, гігієни праці і виробничого середовища в галузі;

- фінансують витрати на опрацювання і перегляд нормативних актів;

- організовують навчання і перевірку знань з безпеки керівниками і спеціалістами галузі;

- створюють при необхідності професійні аварійно-рятувальні формування;

- здійснюють відомчий контроль за станом безпеки життєдіяльності людини.

Найбільше питань пов'язаних з безпекою доводиться вирішувати:

Місцева державна адміністрація, місцеві Ради народних депутатів (у межах відповідної території):

- забезпечують реалізацію державної політики в галузі безпеки;

- формують заходи з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення;

- здійснюють контроль за додержанням нормативних актів щодо безпеки.

Управління передбачає:

- Моніторинг, контроль, експертизу умов життєдіяльності людей.

- Запобігання винекнення небезпечних та надзвичайних ситуацій.

- Ліквідацію негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

- Дії спрямовані на покращання умов життєдіяльності та розвиток людей.

Запобігання виникнення небезпечних та несприятливих умов життєдіяльності передбачає підготовку і реалізацію комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і інших заходів, спрямованих на регулювання умов і параметрів норм життєдіяльності, проведення оцінки рівня ризику, своєчасне реагування на зміну умов життєдіяльності на основі даних моніторингу, експертизи, контролю і прогнозу і недопущення переростання цих змін у небезпечні та несприятливі умови.

Ліквідація негативних наслідків передбачає скоординовані дії всіх структурних органів системи управління БЖД по реалізації заздалегідь розроблених планів, уточнених в умовах конкретного характеру і рівня надзвичайної ситуації з метою виключення загрози здоров'ю і життю людей і надання невідкладної допомоги по-страждалим.

Основні завдання та функції державної системи управління:

- планування робіт;

- розробка, прийняття і відміна нормативних актів;

- професійний відбір;

- реєстрація і облік;

- експертиза;

- ліцензування та сертифікація;

- управління фондами;

- узгодження і видача дозволів, наукове забезпеченя, міжнародне співробітництво;

- забезпечення безпеки обладнання, будівель та споруд;

- забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового обслуговування, лікувально-профілактичного і медичного обслуговування;

- розслідування та облік нещасних випадків, захворювань, аварій;

- пропаганда культури безпеки.

6.1.3. Сиситема правового захисту та нагляду за дотриманням правової безпеки
Економічні механізми управління ризиками
Механізми розподілу ресурсів у соціально-економічних системах
Ліцензування видів діяльності у сфері промислової безпеки
Планування заходів безпеки
6.1.4. Контроль та нагляд
6.2. Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення. Моніторинг небезпек життєвого середовища людини в Україні
6.2.1. Елементи системи моніторингу та прогнозування небезпечних подій
Паспортизація, ідентифікація та декларування безпеки об'єктів
Безпека людини в концепції ООН про сталий людський розвиток
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru