Теорія журналістики - Приступенко Т.О. - 5. Недоторканність приватного життя

Важливою засадою діяльності Бі-Бі-Сі є безумовна повага права на недоторканність приватного життя і справедливе трактування, яке, однак, не виключає права розслідувати питання, що є предметом публічного інтересу. Приватні справи, кореспонденція та розмови не підлягають розголошенню, якщо цього недвозначно не вимагають суспільні інтереси.

Громадські діячі

Програми Бі-Бі-Сі не повинні повідомляти про поведінку громадських діячів у приватному житті, якщо ця поведінка не дає підстав для порушення суспільно вагомих питань або її наслідки не набувають широкого розголосу.

Порядок роботи у приватних володіннях Час від часу трапляються ситуації, коли бажано провести знімання або звукозапис у приватних володіннях без дозволу господаря — скажімо, у такому відкритому для широкої публіки місці, як торгова зона на вокзалі. Якщо йдеться про тяжкі кримінальні злочини або антигромадські прояви, допускається знімання і в місцях із більш обмеженим доступом.

Використання знімальної та іншої апаратури в загальнодоступних місцях для знімання осіб, які перебувають на території приватного володіння, повинне бути вмотивоване важливістю репортажу. Будь-яке застосування такої апаратури здійснюється з повагою права громадських діячів на належну недоторканність їхнього приватного життя.

Автори програм повинні добре знати закони про вторгнення до приватної власності (п. 5 розд. 37 "Настанов журналістам Бі-Бі-Сі") і в разі сумніву звертатися за консультаціями.

Запис за допомогою прихованої камери чи мікрофона

Як і під час застосування прихованої апаратури, таємний відеозапис означає знімання телеоб'єктивом людей, які не підозрюють про присутність камери. Під це ж визначення підпадає використання камери типу DVC, щоб створити враження, ніби запис робиться не для використання на радіо чи телебаченні; або ж приховування камери від об'єкта знімання — так само, як і запис для радіо чи телебачення, що ведеться відкрито, але без називання об'єкту запису його кінцевої мсти.

Звукозапис або знімання прихованою апаратурою дозволяються для однієї із таких цілей:

— розслідування справ, пов'язаних з антигромадськими чи кримінальними проявами, якщо є належні попередні докази цих проявів, а відкрите знімання навряд чи дасть результат;

— збирання матеріалів, відкритий пошук яких неможливий у країнах, де є обмеження основних свобод і демократії;

— соціальні дослідження, коли жодні інші методи не дадуть бажаного ефекту. У таких випадках всі особи, яких легко впізнати на плівці, повинні дати дозвіл на використання матеріалу, або — якщо такі дозволи не були одержані — їхні зображення слід ефективно замаскувати.

Автори програм Бі-Бі-Сі або незалежні компанії, що діють на замовлення Бі-Бі-Сі, можуть вести запис прихованою апаратурою лише з попереднього дозволу відповідного керівника відділу або замовника програми.

Незалежно від мсти такого запису відповідний відділ повинен вести всю документацію щодо дотримання вимог "Настанов журналістам Бі-Бі-Сі". Така документація ведеться незалежно від того, чи був матеріал переданий в ефір.

Запис і передача в ефір таємно записаного матеріалу — цс два окремих етапи. Перш ніж випускати в ефір здобутий таким чином матеріал, керівник вашого відділу або замовник програми повинні пересвідчитися, що він відповідає критеріям Бі-Бі-Сі.

Докладніші поради можна знайти в розд. 5 "Настанов журналістам Бі-Бі-Сі".

"Риболовні експедиції"

Авторам програм і журналістам, які працюють у Бі-Бі-Сі, не дозволяється робити приховані знімання або звукозапис на території приватних володінь у пошуку кримінальних чи антигромадських проявів, якщо проти особи чи групи, що є об'єктами такого запису, немає достатніх доказів. Ця вимога поширюється і па випадки, коли таємний запис провадиться в загальнодоступному місці, але спрямований на осіб, які перебувають у приватному володінні. Інтерв'ю "на порозі"

Ставити запитання громадським діячам на вході й виході з приміщень є звичайною формою законного збирання інформації. Ллє в усіх інших випадках цс має бути крайнім заходом. Кожна пропозиція взяти інтерв'ю "на порозі" мас одержати попередній дозвіл керівника відділу або замовника програми.

Інтерв'ю "на порозі" дозволяються тільки коли:

— провадиться розслідування тяжкого злочину або антигромадської поведінки;

— об'єкт не відповідає на неодноразові прохання дати інтерв'ю, безпідставно відмовився від інтерв'ю або постійно ухиляється від зустрічей з журналістами.

Якщо раніше до передбачуваного об'єкта жодного разу не зверталися з проханням дати інтерв'ю, будь-яка пропозиція взяти інтерв'ю "на порозі" попередньо затверджується керівником з питань редакційної політики.

Таємний відеозапис або прослуховування

Абсолютно неприпустиме встановлення дистанційної апаратури таємного прослуховування чи відеозапису на території приватної власності без дозволу її власника, особи, яка її займає, або їхнього агента, інакше як з мстою здобуття доказів тяжкого злочину. Керівник з питань редакційної політики завжди повинен заздалегідь дати на це дозвіл і вимагати чітких підтверджень того, що особами, які стануть об'єктами таємного прослуховування чи знімання, скоєно тяжкий злочин. Записування телефонних розмов

У Великій Британії записування телефонних розмов для передачі в ефір без дозволу принаймні одного з учасників розмови є незаконним діянням.

Бажаючи записати власну телефонну розмову для можливої передачі в ефір, ви повинні заручитися попереднім дозволом свого співрозмовника. Якщо ви бажаєте записати розмову без попередження, ви повинні проконсультуватися з керівником відділу або замовником програми, а той, у свою чергу, — з керівником з питань редакційної політики.

Повідомлення співрозмовника під час телефонної бесіди про те, що ви її записуєте з метою передачі в ефір, прирівнюється до інтерв'ю "на порозі". Це можна робити лише з попереднього дозволу вашого керівника відділу або замовника. Будь-яка пропозиція взяти у співрозмовника інтерв'ю "на порозі" повинна мати попередній дозвіл керівника з питань редакційної політики.

Можна записувати телефонну розмову, щоб зробити нотатки або зібрати докази для захисту Бі-Бі-Сі в можливій судовій справі. Але ці записи можна передавати в ефір тільки за виняткових обставин і тільки з дозволу керівника з питань редакційної політики.

Веб-камери

Веб-камери застосовуються лише з умотивованих редакційних міркувань. Обдумуючи можливість застосування веб-камери, заздалегідь ретельно зважте всі питання недоторканності приватного життя та одержання згоди, а в разі необхідності зверніться за порадою.

Наприклад, не можна встановлювати веб-камери з метою одержання збільшених зображень приватних володінь — будинків, садів чи офісів — без письмового дозволу власника.

Якщо веб-камера працює в студії Бі-Бі-Сі, продюсер програми повинен заздалегідь попередити про цс гостей, особливо якщо йдеться про радіопередачі, учасники яких не чекають, що будуть об'єктами знімання. Відмову від знімання на веб-камеру потрібно поважати.

Детальні інструкції щодо застосування веб-камер у приміщеннях Бі-Бі-Сі можна дістати від менеджера з питань корпоративної кадрової політики, а докладну довідку щодо загального застосування веб-камер — у відділі з питань правового регулювання.

6. Пристойність, людська гідність, насильство, антигромадська поведінка
7. Процедура розгляду та узгодження
Додаток 2 Етичні засади роботи журналіста: західний досвід
І. Вступ
II. Західний досвід саморегуляції журналістського середовища
1. Французькі закони про пресу та журналістів від 1881,1935—1974 pp.: аналіз загальних тенденцій
2. Французька комісія з прес — картки: хто має і хто не має права називатися журналістом
3. Західні етичні кодекси журналістів: провідні завдання та реальна сфера впливу
Мюнхенська (європейська) декларація прав та обов'язків журналістів (Мюнхен, 1970)
Французька хартія прав журналістів (Липень 1918 — переглянуто в 1939 р.)
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru