Безпека життєдіяльності людини - Лапін В.М. - Дозиметричні прилади

Дозиметричні прилади призначені для:

— радіаційної розвідки (визначення рівня радіації на місцевості);

— контролю за ступенем зараження радіоактивними речовинами техніки, продуктів харчування, води та ін.;

— контролю за опроміненням (вимірювання поглинаючих доз опромінювання людей);

— визначення наведеної радіоактивності в ґрунті, техніці, предметах, які опромінювались нейтронними потоками.

Одиниці вимірювання іонізуючих випромінювань наведено у табл. 4.8:

Таблиця 4.8. Одиниці вимірювання іонізуючих випромінювань

Одиниці вимірювання іонізуючих випромінювань

Одиниці вимірювання іонізуючих випромінювань

Індикатор радіоактивності УДРБГ-Б призначений тільки для виявлення радіоактивних речовин на місцевості, предметах тощо.

Будова приладу:

— корпус з кришкою;

— кнопка "Ввімкнення";

— кнопка "Контроль живлення";

— гніздо "Заряд";

— ручка "Гнучкість";

— індикаторна лампочка.

Індикатор працює на основі газорозрядного лічильника СБМ-20, який фіксує присутність радіоактивних речовин. За спалахом індикаторної лампочки та частотою піску в динаміку визначають кількість радіоактивних речовин на місцевості (потужність радіації).

Дозиметр "Юпітер" призначений для оцінки потужності експозиційної дози гамма-випромінювання за допомогою звукового сигналу, відображення показників її на цифровому табло та повідомлення про великі дози установленої межі за ПЕД.

Діапазон вимірювання 0,05—99,99 мкЗ в/год. Час встановлення та зміни показів на табло до 25 с. Пороги сигналізації —0,6, 1,2, 4,0 мкЗв/год. Час безперервної роботи — 500 год. Маса дозиметра — 0,25 кг.

Підготовка дозиметра до роботи

1. Здійснити зовнішній огляд.

2. Підключити джерела живлення ("Корунд" або "Крона").

3. Включити дозиметр переведенням тумблера "Вкл", при цьому засвітиться табло.

4. Для контролю ПЕД необхідно помістити дозиметр нижньою кришкою до поверхні і після сигналу дозиметра рахувати числове значення гамма-фону. Для більшої точності провести не менше трьох замірів.

5. Для роботи дозиметра як індикатора радіоактивності ручку "ПОРОГ" поставити за годинниковою стрілкою водне з положень: 0,6; 1,2; 4,0.

6. При перевищенні порогового значення ПЕД дозиметр видає довгий звуковий сигнал.

Радіометр "Прип'ять" призначений для індивідуального та колективного користування при вимірах потужності експозиційної дози гамма-випромінювання, густоти потоку бета-випромінювання, питомої (об'ємної) активності в рідинних та сипучих речовинах.

Діапазон вимірювання — від 0,1 до 1999,9 мкЗв/ год.

Похибка вимірювання — 25 %. Діапазон вимірювання питомої активності — від 1,10 до 1,10 Кі/кг.

Час встановлення робочого режиму:

— 20 та 200 с — при вимірюванні ПЕД;

— 10 та 100 хв. — при вимірюванні питомої активності бета-випромінювання.

Джерело живлення — елемент "Корунд", а також від зовнішнього джерела живлення від 4 до 12 В. Час безперервної роботи — 24 год. Маса — 0,25 кг.

Підготовка приладу до роботи

1. Зовнішній огляд.

2. Підключити джерело живлення ("Корунд" або зовнішнє джерело живлення 4—12 В).

3. Перевірити джерело живлення, натиснувши кнопку КР (контроль). На цифровому табло з'явиться число з комою після другої цифри, показуючи значення (у вольтах). Воно мусить бути не меншим 6 В.

Вимірювання потужності експозиційної дози

1. Перемикач "Режим" перевести у положення гамма.

2. Перемикач "Н-Х" — у положення "X".

3. Перемикач "Межа" — в положення 2.

4. Перемикач "Час" — у положення 20 с.

5. Ввімкнути прилад і через 20 с рахувати ПЕД.

Вимірювання густоти потоку бета-випромінювання

1. Перемикач "Режим" перевести у положення "бета".

2. Перемикач "Межа" — у положення 2.

3. Перемикач "Час" — у положення 20 с.

4. Перемикач "Ат" — у перемикач "Н-Х" у "X".

5. Зняти кришку в нижній частині корпусу приладу.

6. Ввімкнути прилад, піднести його на відстань 1—2 см від поверхні предмета і через 20 с рахувати покази на світловому табло в одиницях тисячі бета-частинок на см2/хв.

Увага! З цього показника потрібно віднімати значення гамма-фону.

Вимірювання питомої активності

1. Підготувати пробу їжі у кюветі.

2. Перемикач "Режим" поставити у положення "бета".

3. Перемикач АМ — в АМ.

4. Перемикач "Межа" — в 1.

5. Перемикач "Час" — у 10 хв.

6. Зняти нижню кришку.

7. Увімкнути прилад і заміряти гамма-фон за 10 хв.

8. Поставити прилад на кювету з їжею і провести вимірювання питомої активності її за 10 хв.

9. Провести підрахунок питомої активності (із другого виміру відняти гамма-фон та помножити на показник піддіапазону).

10. Вимкнути прилад. Помити кювету, в якій була їжа.

Радіометр-дозиметр гамма-, бета-випромінювань РКС-01 "Стора" (рис. 4.6) призначений для індивідуального та колективного користування при вимірюванні потужності експозиційної дози гамма-випромінювання, а також щільності потоку бета-частинок. Радіометр призначений для вимірювання радіаційного фону в місцях проживання і праці населення, контролю радіаційної чистоти житлових і виробничих приміщень, будівель та споруд, предметів побуту, одягу, поверхні ґрунту на присадибних ділянках, транспортних засобів тощо.

Порядок роботи з радіометром

Для вимірювання ПЕД різних рівнів використовують п'ять режимів роботи. Для вимірювання значень ПЕД з рівнями від 10 мкР/год. до 9,000 мР/год. використовують піддіапазон "х1" піддіапазоні "х1" можна брати один з інтервалів вимірювання:

а) для точного вимірювання значень ПЕД з рівнями від 10 мкР/год. до 500 мкР/год. використовують інтервал "100s";

б) для точного вимірювання значень ПЕД з рівнями від 500 мкР/год. до 5 мР/год. використовують інтервал "100s";

в) для оперативного вимірювання значень ПЕД з рівнями від 5 мР/год. до 9,999 мР/год. використовують інтервал "10s";

г) для вимірювання значень ПЕД з рівнями від 9,999 мР/год. до 99,99 мР/ год. використовують піддіапазон "х100" при інтервалі "10s";

ґ) для вимірювання значень ПЕД з рівнями від 99,99 мР/год. використовується піддіапазон "х100" при інтервалі "1s".

Зазначені вище режими роботи дозволяють точно, а при потребі й оперативно з достатньою точністю визначити ПЕД з різними рівнями і є обов'язковими у застосуванні.

Для вимірювання ПЕД необхідно повзунками перемикачів INTERVAL і RANGE встановити інтервал вимірювання і піддіапазон відповідно до обраного режиму роботи. Потім натиснути кнопку START. Про закінчення інтервалу вимірювання свідчить поява коми після першого зліва розряду в режимах "а", "б", "в" і після другого чи третього в режимах "г", "r" відповідно.

ТЕРРА. Дозиметр-радіометр МКС-05 (рис. 4.7) призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози гамма - та рентгенівського випромінень, вимірювання еквівалентної дози (ЕД) гамма- та рентгенівського

Радіометр-дозиметр РКС-01 "Стора"

Рис. 4.6. Радіометр-дозиметр РКС-01 "Стора"

ТЕРРА. Дозиметр-радіометр МКС-05

Рис. 4.7. ТЕРРА. Дозиметр-радіометр МКС-05

випромінень, вимірювання поверхневої щільності потоку бета-частинок, вимірювання часу накопичення еквівалентної дози, вимірювання реального часу (годинник). Особливості:

— наявність п'ятьох незалежних вимірювальних каналів з почерговим виведенням інформації на один рідкокристалічний дисплей;

— вмонтований гамма-, бета-чутливий лічильник Гейгера-Мюллера;

— оперативна оцінка гамма-фону впродовж 10 с;

— автоматичне віднімання гамма-фону при вимірюванні бета-забрудненості;

— усереднення результатів вимірювань з можливістю ручного та автоматичного його переривання;

— автоматичний вибір інтервалів та діапазонів вимірювань;

— звукова сигналізація кожного зареєстрованого гамма-кванта чи бета-частинки;

— двотональна звукова сигналізація перевищення запрограмованих порогових рівнів;

— цифровий дисплей з підсвіткою;

— два гальванічних елементи живлення типорозміру ААА;

— індикація розрядки джерела живлення;

— ударостійкий корпус;

— малі малогабаритні параметри.

Технічні характеристики ТЕРРА наведені в табл. 4.9.

Таблиця 4.9. Основні технічні характеристики ТЕРРА

Основні технічні характеристики ТЕРРА

СЕЛВІС. Дозиметр-радіометр гамма-, бета-випромі-нень ДКС-01М призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози (ЕД) гамма- та рентгенівського випромінень. Вимірювання поверхневої щільності потоку бета-частинок. Вимірювання часу накопичення еквівалентної дози.

Особливості;

— наявність чотирьох незалежних вимірювальних каналів з почерговим виведенням інформації на один рідкокристалічний дисплей;

- вмонтований напівпровідниковий детектор гамма-випромінення на основі СdТе та виносний блок детектування бета-частинок на основі кремнієвого детектора;

— оцінка фонових рівнів радіації за 5 с (пошуковий режим);

— можливість селективного вимірювання гамма-та бета-випромінень у потужних змішаних полях;

— автоматичний вибір інтервалів та діапазонів вимірювань;

— звукова сигналізація кожного зареєстрованого гамма-кванта чи бета-частинки;

— цифровий дисплей з підсвіткою;

— індикація розрядки джерела живлення;

— автономне геліоакумуляторне живлення;

— металевий корпус пульта.

Технічні характеристики СЕЛВІС наведеш в табл. 4.10:

Таблиця 4.10. Основні технічні характеристики СЕЛВІС

Основні технічні характеристики СЕЛВІС

КАДМІЙ. Дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКС-02К (рис. 4.8) призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози гамма - та рентгенівського випромінень, вимірювання еквівалентної дози (ЕД) гамма-та рентгенівського випромінень. Вимірювання часу накопичення еквівалентної дози.

Особливості:

— наявність трьох незалежних вимірювальних каналів з почерговим виведенням інформації на один рідкокристалічний дисплей;

— вмонтований напівпровідниковий детектор СdТе;

— наявність звукової та світлової сигналізації перевищення порогових рівнів;

— можливість програмування порогових рівнів за дозою та потужністю дози;

КАДМІЙ. Дозиметр гамма-випромінення індиві¬дуальний ДКС-02К

Рис. 4.8. КАДМІЙ. Дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКС-02К

— автоматичний вибір інтервалів та діапазонів вимірювань;

— звукова сигналізація кожного зареєстрованого гамма-кванта;

— цифровий дисплей з підсвіткою;

— живлення від двох нікель-кадмієвих акумуляторів типорозміру АА;

— індикація розрядки джерела живлення. Технічні характеристики КАДМІЙ наведені в табл. 4.11:

Таблиця 4.11. Основні технічні характеристики КАДМІЙ

Основні технічні характеристики КАДМІЙ

ПОШУК. Дозиметр-радіометр гамма-, бета-випромінень МКС-07 (рис. 4.9) призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози гамма- та рентгенівського випромінень, вимірювання еквівалентної дози (ЕД) гамма- та рентгенівського випромінень, вимірювання поверхневої щільності потоку бета-частинок.

Особливості:

— застосування лічильників Гейгера-Мюллера з відсутнім зворотним ходом лічильної характеристики;

— наявність аналогового індикатора інтенсивності випромінення;

— можливість запису в енергонезалежну пам'ять з перенесенням у ПК через інфрачервоний порт до 4096 результатів вимірювань;

— можливість перегляду записаних результатів вимірювань на власному цифровому індикаторі;

— наявність каналу "Точно" з виведенням на цифровий індикатор усередненого результату за фіксовані часи вимірювань від 1 до 99 хв. та можливість вимірювань у режимі "старт-стоп";

— реєстрація м'яких бета-випромінень;

— автоматичний вибір інтервалів та діапазонів вимірювань;

— можливість програмування порогових рівнів потужності еквівалентної дози гамма-випромінення та щільності потоку бета-частинок;

— звукова сигналізація зареєстрованих гамма-квантів, бета-частинок та перевищення запрограмованих порогових рівнів потужності еквівалентної дози чи щільності потоку бета-частинок;

— цифровий дисплей з підсвіткою;

ПОШУК. Дози¬метр-радіометр гамма-, бета-випромінень МКС-07

Рис. 4.9. ПОШУК. Дозиметр-радіометр гамма-, бета-випромінень МКС-07

- багаторівнева індикація розрядження джерела живлення;

— живлення від чотирьох нікель-кадмієвих акумуляторів типорозміру АА;

— пило -, вологозахищена конструкція пульта і блоків детектування.

Технічні характеристики ПОШУК наведені в табл. 4.12:

Таблиця 4.12. Основні технічні характеристики ПОШУК

Основні технічні характеристики ПОШУК

Прилади хімічної розвідки
Практична перевірка вмісту кількості синильної кислоти в тютюновому димі
Захист продуктів харчування в умовах радіоактивного забруднення
Санітарні заходи в особистих підсобних господарствах
Поради щодо захисту продуктів харчування від нітратів
4.3. Безпека підприємницької діяльності
Дії установи банку в екстремальних умовах
Поведінка персоналу у випадку пожежі в банку
Поведінка персоналу у випадку аварій на хімічно-небезпечних об'єктах
Поведінка персоналу у випадку аварій на АЕС
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru