Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - Особливості рукописного підпису

Особливості рукописного підпису

Власноручний підпис під документом віддавна вважається доказом того, що людина, яка підписала цей документ, ознайомилася з ним і згодна з його змістом. Тобто рукописний підпис є одним із засобів ідентифікації особи, в основу якого покладено гіпотезу про унікальність особистих біометричних параметрів людини. Чому ж підпис заслужив таку довіру? Основні причини такі:

дійсність підпису можна перевірити (його наявність у документі дає змогу переконатися, чи справді він був підписаний людиною, що володіє правом ставити цей підпис);

підпис не можна підробити (справжній підпис - доказ того, що саме та людина, якій він належить, поставила цей підпис під документом);

підпис, що вже стоїть під одним документом, не може бути використаний ще раз для підписання іншого документа (підпис — невід'ємна частина документа і його не можна перенести в інший документ);

підписаний документ не підлягає ніяким змінам;

від підпису неможливо відректися (той, хто поставив підпис, не може згодом заявити, що він не підписував цей документ).

Насправді жодна з перерахованих властивостей підпису на всі 100 % не виконується. У нашому сучасному криміналізованому суспільстві підписи підробляють і копіюють, від них відрікаються, а в уже підписані документи вносять довільні зміни. Тобто застосування рукописного підпису не позбавлене недоліків:

недостатній ступінь захисту (коли необхідна підвищена достовірність відомостей, що містяться у документі, використовують додаткові засоби захисту: наявність додаткових рукописних підписів, печатки юридичних осіб, засвідчення у нотаріуса, спеціальні бланки тощо);

нерозривний фізичний зв'язок з матеріальним носієм (рукописний підпис можливий тільки на документах з матеріальною природою, тому особа, що підписує документ, має безпосередньо контактувати з матеріальним носієм цього документа);

розбіжності між оригіналом та копіями, отриманими засобами копіювально-миожильної техніки (копії не мають тієї юридичної сили, яку має оригінал документа);

ніяким чином не забезпечує аутентифікацію документа, тобто його цілісність і незмінність (без додаткових засобів захисту рукописний підпис не гарантує незмінності вмісту документа під час його збереження або транспортування).

Особливості електронного цифрового підпису

Застосування глобальних комунікацій в економічній діяльності та повсякденному житті зумовило появу принципово нового виду відносин, пов'язаних з обміном інформацією без використання паперових носіїв, тобто за допомогою електронних документів. Під електронним документом мають на увазі документ, в якому інформацію подано в електронній формі та який містить необхідні реквізити (у тому числі електронний цифровий підпис).

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) є реквізитом електронного документа і призначений для його захисту від підробки. ЕЦП має не фізичну, а логічну природу. Під час побудови цифрового підпису замість звичайного зв'язку між печаткою або рукописним підписом та аркушем паперу простежується складна залежність між документом в електронному вигляді, секретним і загальнодоступним (відкритим) ключами, а також цифровим підписом. Складність підробки ЕЦП зумовлена дуже великим обсягом математичних обчислень.

ЕЦП може мати цілком "буквений" вигляд, але частіше він поданий у вигляді послідовності довільних символів. Цифровий підпис може зберігатися разом з документом, наприклад, стояти на його початку, в кінці або в окремому файлі (природно, що в останньому випадку, перевіряючи підпис, необхідно мати у своєму розпорядженні як сам документ, так і файл, що містить підпис).

Електронний цифровий підпис — це засіб, що дає змогу на основі використання криптографічних методів визначити авторство і дійсність документа. При цьому електронний цифровий підпис має такі переваги:

дематеріалізація документів (незалежність ЕЦП від носія дає можливість використовувати його в електронному документообігу й установлювати договірні взаємовідносини без безпосереднього контакту між фізичними або юридичними особами);

рівнозначність копій (логічна природа ЕЦП дає змогу не розрізняти копії одного документа та зробити їх рівнозначними);

додаткова функціональність: в основі механізму ЕЦП лежить криптографія, тому ЕЦП є не тільки засобом ідентифікації, а й засобом аутентифікації документа (в електронний документ, підписаний ЕЦП, не можна внести зміни, не порушивши підпису);

автоматизація (створення, застосування, засвідчення та перевірка ЕЦП виконується із застосуванням програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, тому добре автоматизується);

порівнянність захисних властивостей (об'єктивна оцінка сертифікованих програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, призначених для створення ЕЦП (далі — засобів ЕЦП), базується на чіткому математичному аналізі, а не на гіпотезі про унікальність біометричних параметрів людини);

— масштабованість (виходячи з оцінки захисних властивостей ЕЦП, у цивільному документообігу можна використовувати найпростіші засоби ЕЦП, у службовому — сертифіковані для секретної інформації — спеціальні засоби ЕЦП).

Усі наведені властивості ЕЦП широко використовуються в електронній комерції. Однак у використанні ЕЦП є й недоліки. Хоча електронний документообіг з електронним підписом сприяє підвищенню продуктивності праці, але виводить механізм підпису з-під контролю звичайними методами (візуальними) та може створювати ілюзію благополуччя. Тому для використання ЕЦП необхідне спеціальне технічне, організаційне та правове забезпечення.

Особливості електронного цифрового підпису
Криптографічні основи застосування електронного цифрового підпису
Метод і ключ шифрування
Симетричні та несиметричні методи шифрування
Найпростіша структура ЕЦП
Поняття про компрометацію ЕЦП
Криптостійкість засобів ЕЦП
Вплив розміру ключів на їх криптостійкість
Принцип достатності захисту
Поняття про дайджест повідомлення. Електронна печатка. Хеш-функція
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru