Історія України - Світлична В.В. - Із доповідної записки уповноваженого Ради в справах релігій при Раді Міністрів СРСР по УРСР К. Литвина про виконання постанови ЦК КП України від 6 лютого 1973 року "Про заходи з посилення боротьби проти ворожої діяльності залишків уніатського духовенства на території Української РСР"

13 липня 1973р. Таємно

...Уповноважені Ради по Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській областях разом з місцевими органами влади розробили заходи, з урахуванням специфіки місцевих умов, з посилення боротьби проти залишків уніатства. В цих областях виявлені майже всі населені пункти, де нелегально діють уніатські священики, монахи і монахині.

"З метою встановлення дійового контролю за діяльністю уніатів всім рай(міськ)виконкомам були надіслані списки уніатів, покутників, монахів та монахинь, які проживають і діють на території цих районів. Уповноважений Ради по Івано-Франківській області разом з адміністративними органами перевірили 47 населених пунктів, в яких проявляється ворожа діяльність залишків греко-католиків, і вжили відповідних заходів з організації профілактичної роботи з боку місцевих органів влади з ліквідації уніатського підпілля.

Місцеві органи влади провели з уніатськими священиками та монахами індивідуальні бесіди з питань додержання ними законодавства про релігійні культи і попередили їх під розписку про відповідальність за протизаконну діяльність.

В травні 1973 року у м. Львові була проведена друга групова нарада уповноважених Ради по західних областях за участю уповноваженого Ради по УРСР, на якій особлива увага зверталась на ліквідацію т. зв. "святих місць" і, зокрема, своєрідних уніатських монастирів.

Відомо, що всі уніатські монастирі були ліквідовані в 1946-1948 роках. Проте, значна частина монахів і монахинь залишилась на позиції уніатства і згодом групами від 3 до 12 осіб поселилася в приватних будинках або в комунальних квартирах, де ведуть монашеський спосіб життя. Зафіксовані факти, коли і зараз монахи і монахині купують нові приватні будинки, обставляють їх згідно уніатських канонів відповідними іконами та всіма іншими атрибутами цього віросповідання. Це мало місце у Львівській і Тернопільській областях. Ці монашеські групи являються опорою в діяльності уніатського духовенства. Більшість монахів і монахинь похилого віку, деякі з них працюють в медичних закладах, займаються збиранням лікарських рослин, що дає їм змогу бувати в багатьох населених пунктах і проводити нелегальну благодійну діяльність, вони збирають кошти для уніатських священиків, оповіщають про населені пункти, де можна виконати обряди по уніатським канонам-Місцевим органам влади дані конкретні рекомендації з виявлення цих релігійних осередків та припинення їх антигромадської діяльності.

Для послаблення впливу уніатського духовенства на населення в областях республіки приділяється значна увага викриттю реакційної суті уніатства та його органічної єдності з українським буржуазним націоналізмом.

Враховуючи, що діяльність греко-католиків приймає різноманітні форми і носить відкрито націоналістичний характер, радянські і адміністративні органи стали притягати найбільш злісних порушників законодавства про культи до адміністративної і кримінальної відповідальності. Ведеться робота по відриву рядових віруючих від націоналістично настроєних уніатських екстремістів та релігійних фанатиків.

Мали місце факта, коли уніати підбурювали віруючих на відкриті масові виступи і на антигромадські прояви. В нелегальній місіонерській роботі греко-католики велику увагу приділяють молоді і дітям шкільного віку з метою залучення їх на свій бік. Більшість священиків-уніатів здійснюють релігійні обряди у своїх будинках або в будинках віруючих, хрестять дітей, відспівують померлих, сповідають, освящають пасху, нові будинки, що приносить їм значні прибутки. Особливу підтримку одержують уніатські священики від осіб, які повернулися з місць ув'язнення за антирадянську діяльність...

Із статті В. Короля ''Чорнобиль: погляд з відстані років"
Із Декларації про державний суверенітет України
Акт проголошення незалежності України
Заява глав держав Республіки Беларусь, РРФСР, України про розпад СРСР і утворення СНД (8 грудня 1991 р.)
10. УКРАЇНА В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
10.1. Політичний розвиток України
Розвиток багатопартійної системи в Україні
Внутрішньополітична ситуація
10.2. На шляху до економічної незалежності. Становище в соціальній сфері
Економічна криза
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru