Основи охорони праці - Жидецький В.Ц. - 2.6.6. Штучне освітлення

Природне освітлення має важливе фізіолого-гігієнічне значення для працюючих. Воно позитивно впливає на органи зору, стимулює фізіологічні процеси, підвищує обмін речовин та покращує розвиток організму в цілому. Сонячне випромінювання зігріває та знезаражує повітря, очищуючи його від збудників багатьох хвороб (наприклад, вірусу грипу). Окрім того, природне світло має і психологічну дію, створюючи в приміщенні для працівників відчуття безпосереднього зв'язку з довкіллям.

Природному освітленню властиві й недоліки: воно непостійне в різні періоди доби та року, в різну погоду; нерівномірно розподіляється по площі виробничого приміщення (рис. 2.17); при незадовільній його організації може спричинити засліплення органів зору.

На рівень освітленості приміщення при природному освітленні впливають наступні чинники: світловий клімат; площа та орієнтація світлових отворів; ступінь чистоти скла в світлових отворах; пофарбування стін та стелі приміщення; глибина приміщення; наявність предметів, що заступають вікно як із середини, так і ззовні приміщення.

Криві розподілу освітленості в приміщеннях при різних видах природного освітлення: а - односторонньому боковому; б - двосторонньому боковому; в - верхньому; г - комбінованому

Рис, 2.17. Криві розподілу освітленості в приміщеннях при різних видах природного освітлення: а - односторонньому боковому; б - двосторонньому боковому; в - верхньому; г - комбінованому

Оскільки природне освітлення непостійне впродовж дня, кількісна оцінка цього виду освітлення здійснюється за відносним показником - коефіцієнтом природного освітлення (КПО):

- осіни

де Евп - освітленість у даній точці всередині приміщення, що створюється безпосереднім чи відбитим світлом неба (рис. 2.18, а); Еяпип - освітленість горизонтальної поверхні, що створюється в той самий час ззовні світлом повністю відкритого небосхилу (див. рис, 2.18, б).

Схематичне зображення внутрішньої Евв (а) та зовнішньої Езовн (б) освітленості

Рис. 2.18. Схематичне зображення внутрішньої Евв (а) та зовнішньої Езовн (б) освітленості

Нормовані значення КПО визначаються ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення". В основу визначення КПО покладено розмір об'єкта розпізнавання, під яким розуміють предмет, що розглядається, або ж його частину, а також дефект, який потрібно виявити.

Розрахунок природного освітлення полягає у визначенні площі світлових отворів (вікон, ліхтарів) відповідного до нормованого значення КПО.

Розрахунок площі вікон при боковому освітленні здійснюється за допомогою наступного співвідношення:

де 5в площа вікон; 5п- площа підлоги приміщення; ея- нормоване значення КПО; Л, коефіцієнт запасу; п,- світлова характеристика вікон; - коефіцієнт, що враховує затінення вікон протилежними будівлями; т - загальний коефіцієнт світлопропускання;

- коефіцієнт, що враховує підвищення КПО завдяки світлу, відбитому від поверхонь приміщення та поверхневого шару, що прилягає до будівлі (земля, трава тощо).

2.6.6. Штучне освітлення

Штучне освітлення передбачається в усіх виробничих та побутових приміщеннях, де недостатньо природного світла, а також для освітлення примі щень у темний період доби. При організації штучного освітлення необхідно забезпечити сприятливі гігієнічні умови для зорової роботи і одночасно враховувати економічні показники.

Найменша освітленість робочих поверхонь у виробничих приміщеннях регламентується ДВН В.2.5-28-2006 І визначається, в основному, характеристикою зорової роботи (табл. 2.5). Норми носять міжгалузевий характер. На їх основі, як правило, розробляють норми для окремих галузей промисловості.

Таблиця 2.5. Норми штучного та природного освітлення приміщень (витяг з будівельних норм)

Норми штучного та природного освітлення приміщень (витяг з будівельних норм)

У ДВН В.2.5-28-2006 - вісім розрядів зорової роботи, із яких перші шість характеризуються розмірами об'єкта розпізнавання. Для І-V розрядів, які окрім того, мають ще й по чотири підрозряди (а, б. в, г), нормовані значення залежать не тільки від найменшого розміру об'єкта розпізнавання, але і від контрасту об'єкта з фоном та характеристики фону. Найбільша нормована освітленість становить 5000 лк (розряд Іа), а найменша - 30 лк (розряд УІІІв).

2.6.6.1. Джерела штучного освітлення
2.6.6.2. Світильники
2.6.6.3. Проектування систем штучного освітлення
2.6.6.4. Методи розрахунку штучного освітлення
2.6.7. Експлуатація освітлювальних установок
2.7. Вібрація
2.7.1. Параметри та види вібрації, її дія на організм людини
2.7.2. Нормування вібрації
2.7.3. Заходи та засоби захисту від вібрації
2.7.4. Вимірювання параметрів вібрації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru