Основи охорони праці - Жидецький В.Ц. - Однофазне (однополюсне) доторкання

При двофазному доторканні до струмовідних частин (рис. 3.14) сила струму /л, що проходить через тіло людини, визначається за формулами:

- для мережі постійного або однофазного змінного струму

- для трифазної мережі

де Я - опір тіла людини; С/^ - робоча напруга мережі; 1/яін - лінійна напруга мережі; С/ф - фазна напруга мережі.

Схема двофазного доторкання

Рис. 3.14. Схема двофазного доторкання: а - у мережі постійного або однофазного змінного струму; б - у трифазній мережі

Двофазне доторкання є більш небезпечним, оскільки /і залежить лише від напруги мережі та опору тіла людини. Однак такі випадки трапляються досить рідко і є зазвичай наслідками порушення вимог з охорони праці.

Для більшої наглядності визначимо силу струму, що може пройти через тіло людини при двофазному доторканні до струмовідних частин у трифазній мережі з лінійною напругою UnUt = 380 В:

Таким чином, при двофазному доторканні через тіло людини може пройти струм, який перевищує значення порогового фібриляційного струму (див. табл. 3.5), що може призвести до смертельного ураження.

Однофазне (однополюсне) доторкання

При однофазному доторканні в мережі з глухозаземленою нейтраллю (рис. 3.15, а) через тіло людини проходить менший струм, оскільки напруга, під якою опинилась людина, не перевищує фазної, що у >/3 разів є меншою, ніж лінійна напруга мережі. Окрім того, загальний опір електричного кола може складатися не лише з опору тіла людини Д та опору заземлення нейтралі Л0, а й з опору підлоги (основи) Я , на якій стоїть людина, та опору її взуття /?в. У загальному випадку /л визначається за формулою:

Розглянемо випадок, коли людина доторкається до однієї з фаз трифазної мережі напругою 380В (£/ф =380>/3 =220В) із глухозаземленою нейтраллю (приймаємо Л0 = 0), однак стоїть на неструмопровідній дерев'яній підлозі, що має опір і?п = 60 000 Ом у сухому взутті на гумовій підошві (Я = 50 000 Ом), тоді струм, що може пройти через тіло людини, буде дорівнювати

Струм такої сили абсолютно безпечний для життя людини, оскільки він менший за пороговий невід пускаючий струм (див. табл. 3.5).

Схема однофазного доторкання при нормальному режимі роботи електромережі

Рис. 3.15. Схема однофазного доторкання при нормальному режимі роботи електромережі: а - у трифазній мережі з глухозаземленою нейтраллю; б - у трифазній мережі з ізольованою нейтраллю

Якщо ж людина стоїть на землі чи струмопровідній підлозі (Я = 0) у промоклому взутті (Лв = 0), то / становить

Таке значення сили струму є смертельно небезпечним для людини.

При однофазному доторканні у трифазній мережі з ізольованою нейтраллю (див. рис. 3.14, б) струм, що пройде через тіло людини, буде меншим, ніж при аналогічному доторканні у мережі з глухозаземленою нейтраллю. Це пов'язано з тим, що до загального опору електричного кола ще додається опір ізоляції (гв, гв, ге) та ємності (с , с., с) фаз. У такій мережі напругою до 1000 В, коли значення опору ізоляції всіх трьох фаз рівні (г = гь = ге = г), а ємнісним опором можна знехтувати (са = сь = с = 0), струм, що проходить через людину, дорівнює

Схема однофазного доторкання до справної фази несправної електромережі, у якій одна фаза замикається на землю

Рис. 3.16. Схема однофазного доторкання до справної фази несправної електромережі, у якій одна фаза замикається на землю

Необхідно зауважити, що вищенаведені міркування стосуються нормальної роботи електромережі. При аварійних режимах електромережі (замиканні фази на корпус або на землю) умови змінюються. Наприклад, якщо одна з фаз замикається на землю (рис. 3.16), то струм, який пройде через тіло людини у випадку її доторкання до справної фази, можна виразити такою залежністю:

Як правило, опір короткого замикання Лк досить малий і ним можна

знехтувати. Тоді

Таким чином, проаналізувавши умови ураження людини струмом можна зробити наступні висновки:

- найменш небезпечним є однофазне доторкання до проводу (фази) справної мережі з ізольованою нейтраллю;

- при замиканні однієї з фаз на землю (несправна мережа) небезпека однофазного доторкання до справної фази у такій мережі більша, ніж у справній мережі при будь-якому режимі нейтралі;

- при однофазному доторканні у мережі з глухозаземленою нейтраллю наслідки ураження істотно залежать від опору основи (підлоги), на якій стоїть людина та опору її взуття;

- найнебезпечнішим є двофазне доторкання за будь-яких режимів нейтралі;

- у мережах напругою понад 1000 В небезпека однофазного чи двофазного доторкання практично однакова; при цьому є висока імовірність смертельного ураження.

3.4.7. Небезпека замикання на землю в електроустановках
3.4.8. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок
3.4.8.1. Конструкція електроустановок
3.4.8.2. Технічні способи та засоби захисту
3.4.8.3. Організаційні та технічні заходи електробезпеки
3.4.9. Кваліфікаційні групи з електробезпеки електротехнічного персоналу
3.4.10. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом
Звільнення потерпілого від дії електричного струму
Надання долікарської допомоги
3.4.11. Захист від статичної електрики
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru