Основи охорони праці - Жидецький В.Ц. - Розділ 4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

4.1. Сучасний стан щодо забезпечення пожежної безпеки. Основні причини пожеж

4.1.1. Стан забезпечення пожежної безпеки в Україні та інших країнах

Забезпечення пожежної безпеки - - це один із важливих напрямків щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього середовища. Незважаючи на значний поступ у науково-технічній сфері, людству ще не пощастило знайти абсолютно надійних засобів щодо забезпечення пожежної безпеки. Більше того, статистика свідчить, що при зростанні чисельності населення на 1 % кількість пожеж збільшується приблизно на 5 %, а збитки від них зростають на 10 %. І сьогодні, коли людство увійшло в третє тисячоліття своєї багатовікової історії, питання пожежної безпеки залишаються актуальними. Кожних п'ять секунд на земній кулі виникає пожежа, а в Україні - кожних 10 хв. Протягом однієї доби в Україні виникає 120- 140 пожеж, в яких гинуть 6-7, отримують травми 3-4 людини; вогнем знищується 32-36 будівель, 4-5 одиниць техніки. Щодобові збитки від пожеж становлять близько 500 тис. грн.

Часто збитки від пожеж поділяють на прямі та побічні.

Прямі збитки - це втрати, пов'язані зі знищенням або пошкодженням вогнем, водою, димом і внаслідок високої температури основних фондів та іншого майна підприємств (установ), а також громадян, якщо ці втрати мають прямий причинний зв'язок з пожежею.

Побічні збитки - це втрати, пов'язані з ліквідацією пожежі, а також зумовлені простоєм виробництва, перервою у роботі, зміною графіка руху транспортних засобів та іншою вигодою, втраченою внаслідок пожежі. Як правило, побічні збитки перевищують прямі в 3-4 рази.

На рис. 4.1-4.3 наведено показники, що характеризують стан з пожежами та загибеллю людей на них в Україні за останні роки.

У порівнянні з економічно розвинутими країнами світу в Україні відносні показники кількості пожеж та людей, що загинули на них, є значно вищими (рис. 4.4-4.6). Це, в першу чергу, пов'язано зі складним соціально-економічним

Кількість пожеж та загорянь в Україні за період з 2003 по 2007 рр.

Рис. 4.1. Кількість пожеж та загорянь в Україні за період з 2003 по 2007 рр.

Кількість людей, що загинули на пожежах в Україні за період з 2003 по 2007 рр.

Рис. 4.2. Кількість людей, що загинули на пожежах в Україні за період з 2003 по 2007 рр.

Кількість людей, що загинули на пожежах на 1 млн населення в Україні за період з 2003 по 2007 рр.

Рис. 4.3. Кількість людей, що загинули на пожежах на 1 млн населення в Україні за період з 2003 по 2007 рр.

Кількість людей, що загинули на пожежах на 1 млн населення

Рис. 4.4. Кількість людей, що загинули на пожежах на 1 млн населення

Кількість людей, що загинули на пожежах на 1 тис. пожеж

Рис. 4.5. Кількість людей, що загинули на пожежах на 1 тис. пожеж

Кількість мешканців країни, що припадають на одного пожежника

Рис. 4.6. Кількість мешканців країни, що припадають на одного пожежника

становищем у нашій країні, недостатньою чисельністю особового складу Державної пожежної охорони України (рис. 4.7). Порівняльні дані про витрати на утримання пожежної охорони та прямі збитки від пожеж наведеш на рис. 4.8 у частках валового внутрішнього продукту (ВВП) відповідної країни (за даними Всесвітнього центру пожежної статистики ООН, середній показник).

Витрати на утримання пожежної охорони (в доларах США на одного жителя країни)

Рис. 4.7. Витрати на утримання пожежної охорони (в доларах США на одного жителя країни)

Витрати на утримання пожежної охорони та прямі збитки від пожеж (■) (% ВВП 100)

Рис. 4.8. Витрати на утримання пожежної охорони та прямі збитки від пожеж (■) (% ВВП 100)

4.1.2. Основні причини пожеж

Для успішного проведення дієвих упереджувальних заходів у виробничій сфері та у країні загалом, важливо знати основні причини пожеж. Згідно зі статистичними даними, основними причинами пожеж в Україні є: необережне поводження з вогнем 58-60%; порушення правил монтажу та експлуатації (ППМЕ) електроустаткування та побутових електроприладів 18-20 %; ППМЕ приладів опалення 11-12 %; пустощі дітей з вогнем 7-8 %; підпали 2 % (рис. 4.9). У виробничій сфері основні причини пожеж та їх показники змінюються не суттєво (рис. 4.10).

Як видно з наведених даних, причиною, що найчастіше викликає пожежі в Україні, є необережне поводження з вогнем. У виробничій сфері часто виникають пожежі через куріння в недозволених місцях та під час виконання так званих вогневих робіт.

Вогневими роботами вважають виробничі операції, пов'язані зі застосуванням відкритого вогню, іскроутворенням та нагріванням деталей, устаткування, конструкцій до температур, що можуть спричинити загоряння матеріалів та конструкцій. До вогневих робіт належать: газо- та електрозварювання, бензо- та газорізання, роботи з використанням паяльних ламп, переносних горнів, розігрівання бітумів та смол, механічне оброблення металу з утворенням іскор тощо.

Причини виникнення пожеж в Україні

Рис. 4.9. Причини виникнення пожеж в Україні

Причини виникнення пожеж у виробничій сфері

Рис. 4.10. Причини виникнення пожеж у виробничій сфері

Місця для проведення вогневих робіт можуть бути постійними і тимчасовими. Постійні місця визначаються наказом керівника підприємства, а тимчасові - письмовим дозволом керівника підрозділу. У відповідності з вимогами пожежної безпеки на місцях проведення вогневих робіт не повинно бути горючих матеріалів у радіусі 5 м. Необхідно мати на увазі, що при газовому зварюванні застосовують речовини (ацетилен, метан, кисень), які посилюють небезпеку пожежі та вибуху.

Виконавці робіт (електрозварювальники, газозварювальники, газорізальники, паяльники, бензорізальники та ін.) повинні бути поінформовані про заходи пожежної безпеки особами, які за це відповідають.

Перед проведенням тимчасових вогневих робіт розробляються заходи пожежної безпеки, сповіщається пожежна охорона, призначаються особи, відповідальні за забезпечення пожежної безпеки, і після цього видається підписаний наряд-допуск на виконання робіт. Такий дозвіл дається на одну зміну. Після закінчення вогневих робіт зварювальник зобов'язаний оглянути місце роботи, полити водою горючі конструкції. Місце проведення вогневих робіт необхідно кілька разів перевірити протягом двох годин після закінчення роботи.

Відповідальність за заходи пожежної безпеки при виконанні зварювальних та інших вогневих робіт покладається на керівників робіт, дільниць, цехів, підприємств.

Значний відсоток пожеж спричинений незадовільним станом електричного устаткування та приладів, а також порушенням правил їх монтажу та експлуатації. До чинників, що можуть викликати пожежу саме з цієї причини, належать: короткі замикання, несправності електроустаткування та приладів, струмові перевантаження, що виникають у силових та освітлюваних електромережах, великі значення перехідних опорів.

Короткі замикання виникають унаслідок неправильного монтажу або експлуатації електроустановок, старіння або пошкодження ізоляції. Струм короткого замикання залежить від потужності джерела струму, відстані від джерела струму до місця замикання та виду замикання. Великі струми замикання зумовлюють іскріння та нагрівання струмопровідних частин до високої температури, що може бути причиною займання ізоляції провідників та горючих будівельних конструкцій, які знаходяться поряд.

Струмові перевантаження виникають при ввімкненні у мережу додаткових споживачів струму або при зниженні напруги в мережі. Тривале перевантаження призводить до нагрівання провідників, що може спричинити займання ізоляції.

Збільшення місцевих перехідних опорів виникає внаслідок окиснення або недостатньо щільного з'єднання електричних контактів. Іскріння, що з'являється при цьому, може ініціювати пожежу. Для запобігання пожежі від великих перехідних опорів мідні проводи та кабелі з'єднують скручуванням жил, а потім спаюють їх оловом без застосування кислоти. Алюмінієві кабелі з'єднують гільзами.

Вибір типу електроустаткування, схеми електропроводки, використовуваних матеріалів, площі поперечного перерізу провідників, виду ізоляції залежить від ступеня вибухопожежонебезпеки навколишнього середовища, режиму роботи електроустановок та можливих перевантажень.

4.1. Сучасний стан щодо забезпечення пожежної безпеки. Основні причини пожеж
4.1.1. Стан забезпечення пожежної безпеки в Україні та інших країнах
4.1.2. Основні причини пожеж
4.2. Загальні відомості про пожежу
4.2.1. Поняття про пожежу. Класифікація пожеж
4.2.2. Небезпечні та шкідливі чинники, пов'язані з пожежами
4.3. Загальні відомості про процес горіння. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів
4.3.1. Поняття про горіння. Види горіння
4.3.2. Умови, необхідні для виникнення горіння
4.3.3. Різновиди горіння
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru