Національна безпека України - Ліпкан В.А. - 5. Структура недержавної системи забезпечення національної безпеки України

Оскільки структура системи обумовлена завданнями та функціями, розглянемо завдання недержавної системи безпеки, її функції і окреслимо організаційну структуру системи забезпечення національної безпеки.

5.1. Завдання НСБ

Виділяють наступні основні завдання недержавної системи безпеки.

На макрорівні до них можна включати:

• здійснення керівництва діяльністю громадських структур, організація взаємодії між ними і ДСБ з метою ефективного функціонування цілісної системи національної безпеки, як найбільш діючого механізму забезпечення національних інтересів;

• проведення моніторингу загроз і небезпек, виявлення безпеко-генних джерел, здійснення превентивного впливу на них з метою недопущення їхньої ескалації;

• вироблення механізму управління загрозами і небезпеками;

• здійснення цілого комплексу заходів, що забезпечують національну безпеку: інформаційно-аналітичне, правове, матеріально-технічне, психологічне, ідеологічне, організаційне забезпечення;

• здійснення цивільного контролю за діяльністю державної і недержавної систем безпеки;

• здійснення конкретних заходів реагування на загрози і небезпеки особі, суспільству, державі;

• формування суспільної думки громадян, об'єднання суспільства на основі національної ідеї;

• формування механізму стримувань та противаг у сфері безпеки, що може знайти своє відображення у функціонуванні узгоджувальних рад;

• впровадження ідеології безпеки, розвиток творчого ставлення громадян до процесів безпеко творення;

• широке залучення громадян у сферу безпеки;

• формування системи недержавної освіти у сфері безпеки. На мікрорівні до них належать:

• організація захисту законних інтересів підприємців із державними інституціями, крупними банківськими, фінансово-кредитними та іншими комерційними підприємствами і організаціями, компаніями;

• консультування і сприяння підприємцям у протидії правовими заходами перевищенню посадових повноважень посадовими особами;

• юридична підтримка і консультування, ведення судових розглядів і господарських справ;

• інформування уповноважених державних органів і громадськості про порушення прав суб'єктів господарської діяльності;

• надання усіх видів охоронних і детективних послуг відповідно до чинного законодавства;

• надання допомоги у підборі та вивченні осіб, які приймаються на роботу;

• організація надання послуг по забезпеченню системної безпеки;

• консультування підприємців з питань забезпечення безпеки на усіх етапах даного процесу, юридична та інформаційно-аналітична підтримка;

• сприяння у вивченні ділової надійності та фінансової самостійності партнерів, у правильному оформленні угод, супроводження контрактів;

• сприяння в організації незалежної експертизи якості товарів, продукції, послуг, що надаються;

• проведення маркетингових досліджень, фінансового аналізу, підготовка та здійснення інвестиційних проектів, сприяння у пошуку інвесторів і реалізації проектів, забезпечення їх безпеки; встановлення контактів і зв'язків із суб'єктами підприємництва;

- формування суспільної думки у ЗМІ, проведення виставочних і рекламних кампаній;

• участь у роботі по веденню реєстру надійних партнерів;

• організація, проведення навчально-практичної і консультаційної діяльності в галузі безпеки;

• організація проведення тендерів в сфері надання послуг з безпеки;

• захист законних прав та інтересів, у тому числі матеріальних суб'єкта і його співробітників;

• збір, аналіз, оцінка і прогнозування даних, що характеризують стан зсередини та ззовні об'єкта безпеки;

- вивчення партнерів, клієнтів і конкурентів;

• своєчасне виявлення можливих прагнень до об'єкта безпеки і його співробітників з боку джерел зовнішніх загроз безпеці;

• недопущення проникнення на об'єкт безпеки структур промислового шпіонажу" організованої злочинності та окремих громадян з протиправними намірами;

• протидія технічному проникненню на об'єкт із наміром вчинити злочин;

• виявлення, попередження та припинення можливої протиправної або іншої негативної діяльності співробітників об'єкта безпеки на шкоду його безпеці;

• захист співробітників об'єкта безпеки від насильницьких та майнових посягань;

• збереження матеріальних цінностей і відомостей, які складають комерційну таємницю об'єкта;

• добування необхідної інформації для вироблення стратегічних і тактичних рішень, пов'язаних із управлінням діяльністю об'єкта;

• фізична і технічна охорона будівель, споруд, території і транспортних засобів, які належать об'єкту;

- ведення активної антиконкурентної діяльності;

• контроль над ефективністю функціонування системи безпеки.

5.1. Завдання НСБ
5.2. Основні функції недержавної системи забезпечення національної безпеки України
5.3. Структура недержавної системи забезпечення безпеки
6. Сутність та зміст менеджменту недержавної системи безпеки
6.1. Поняття "менеджмент" і необхідність управління недержавною системою безпеки
6.2. Сутність та зміст менеджменту НСБ
Висновки
Список рекомендованої літератури
Розділ 10.БЕНЧМАРКІНГ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Вступ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru