Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 82/3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними

Виробництво продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням беї відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 82 згідно із Законом України від 14.12.99 р. ХІV)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища (див. Закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про металобрухт", "Про поводження з радіоактивними відходами" та ін.)

Безпосередній об'єкт - встановлений порядок експертизи продукції з відходів.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у виробництві продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку (формальний склад).

Відповідно до статті 1 Закону України "Про відходи", відходи - це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

3. Суб'єкт адміністративного проступку- спеціальний (посадові особи підприємств, організацій, установ, що здійснюють виробництво продукції з відходів або використовують відходи).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу.

Стаття 82/3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними

Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"

(Доповнено статтею 82 згідно із Законом України від 14.12.99 р. № 1288-ХІУ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища (див. Закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про металобрухт", "Про поводження з радіоактивними відходами" та ін.)

Безпосередній об'єкт - встановлений порядок інформування щодо безпеки утворення відходів та поводження із ними.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у приховуванні, перекрученні або відмові від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки (формальний склад).

Відповідно до статті 1 Закону України "Про відходи", відходи - це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Відповідно до вимог статей 14, 16 Закону "Про відходи", громадяни України, іноземці та особи без громадянства, підприємства, установи та організації усіх форм власності у сфері поводження з відходами мають право на одержання в установленому порядку повної та достовірної інформації про безпеку об'єктів поводження з відходами як тих, що експлуатуються, так і тих, будівництво яких планується, про технології утилізації відходів, будівництво та експлуатацію об'єктів поводження з відходами.

Згідно статті 30 цього ж Закону, Міністерство екології та природних ресурсів України, державна санітарно-епідеміологічна служба України, їх органи на місцях та інші спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері поводження з відходами забезпечують заінтересовані органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, громадян та їх об'єднання інформацією про розташування місць чи об'єктів зберігання і видалення відходів, їх вплив на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людини.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи органів, зазначених у статті 30 ЗУ "Про відходи").

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу.

Стаття 82/4. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу
Стаття 82/5. Порушення правил передачі відходів
Стаття 82/6. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів
Стаття 82/7. Порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму
Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів
Стаття 83/1. Порушення законодавства про захист рослин
Стаття 84. Виключена
Стаття 85. Порушення правил використання об'єктів тваринного світу
Стаття 85/1. Виготовлення чи збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу
Стаття 86. Виключена
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru