Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - 8. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу

8.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання.

8.2. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення.

При оскарженні або опротестувати постанови про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення.

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, установленого абзацом першим пункту 8.9 цього Положення.

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу звертається до виконання посадовою особою, яка винесла постанову.

8.3. Постанова про накладення адміністративного стягнення виконується уповноваженим на те органом у порядку, установленому чинним законодавством.

У разі винесення кількох постанов про накладення адміністративних стягнень щодо однієї особи кожна постанова виконується окремо.

8А Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу здійснюється в порядку, встановленому законом.

8.5. За наявності обставин, зазначених у підпунктах "в", "г" і "е" пункту 3.4 цього Положення, посадова особа, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення, припиняє її виконання, про що робить запис у цій постанові з посиланням на відповідний документ (зазначаються назва, реквізити документа та орган, що його видав).

8.6. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі зупинення виконання постанови відповідно до пункту 7.5 цього Положення перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту.

8.7. Питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, вирішуються посадовою особою, яка винесла постанову.

8.8. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється посадовою особою, яка винесла постанову.

Контроль за своєчасністю, правильністю, повнотою виконання рішень державним виконавцем у разі забезпечення ним примусового виконання постанови про адміністративне правопорушення, винесеної посадовою особою, здійснюється відповідно до Закону України "Про державну виконавчу службу".

8.9. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніше ніж через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

Особа, на яку накладено штраф за вчинення адміністративного правопорушення, сплачує його через банки України.

Після перерахування суми штрафу особа, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, надсилає посадовій особі, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, копію квитанції або іншого платіжного документа про Його сплату для внесення до постанови запису про її виконання. Зазначена копія підшивається до справи.

8.10. У разі несплати правопорушником штрафу в установлений строк уповноважена посадова особа Національного банку або відповідного територіального управління надсилає постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, його роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, установленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується:

подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті Кодексу; витрати на облік зазначених правопорушень.

8.11. Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається посадовій особі, яка винесла постанову.

9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення

9.1. Ведення справи про адміністративне правопорушення забезпечує посадова особа, яка склала протокол.

Провадження в справі про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення штрафу, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові, або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених чинним законодавством.

9.2. Справа про адміністративне правопорушення зброшурована, з описом документів, що в ній є (додаток 6), прошнуровується, скріплюється гербовою печаткою, засвідчується підписом посадової особи, яка винесла постанову, і здається на зберігання до архіву установи.

Справи про адміністративні правопорушення зберігаються в архіві в установленому порядку протягом трьох років.

9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
Стаття 166/6. Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
Стаття 166/7. Протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку
Стаття 166/8. Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг
Стаття 166/9. Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
3. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
Стаття 166/10. Порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру
Стаття 166/11. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Стаття 166/12. Порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru