Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 171/2. Фальсифікація засобів вимірювання

Виготовлення або перероблення з метою використання чи збуту, а також збут фальсифікованих вимірювальних приладів чи інструментів - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких вимірювальних приладів чи інструментів.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких вимірювальних приладів чи інструментів.

(Доповнено статтею 1712 згідно із Законом України від 15.11.2011 р. № 4025-УІ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері забезпечення єдності вимірювань в Україні (див. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у виготовленні або переробленні з метою використання чи збуту, а також збуті фальсифікованих вимірювальних приладів чи інструментів (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадяни.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі прямого та непрямого умислу.

Стаття 172. Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки

Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від трьох до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(ІЗ змінами, внесеними згідно із законами України від 01.03.95 р. № 79/95-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР; у редакції Закону України від 09.07.99 р. № 898-ХІУ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку с суспільні відносини у сфері забезпечення єдності вимірювань в Україні (див. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні правил застосування засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд (формальний склад).

Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", об'єктами державного метрологічного контролю і нагляду є: засоби вимірювальної техніки; методики виконання вимірювань; кількість фасованого товару в упаковках. Державний метрологічний контроль і нагляд стосовно засобів вимірювальної техніки та методик виконання вимірювань поширюється на вимірювання, результати яких використовуються під час: робіт із забезпечення охорони здоров'я; робіт із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян; контролю якості та безпеки продуктів харчування і лікарських засобів; контролю стану навколишнього природного середовища; контролю безпеки умов праці; геодезичних і гідрометеорологічних робіт; торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг, телекомунікаційних послуг і послуг поштового зв'язку; податкових, банківських і митних операцій; обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, який ведеться підприємствами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності; робіт, пов'язаних з державною реєстрацією земельних ділянок і нерухомого майна; робіт із забезпечення технічного захисту інформації, необхідність якого визначена законодавством; робіт, що виконуються за дорученням органів прокуратури та правосуддя; робіт з оцінки відповідності продукції, процесів, послуг; реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 172/1. Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності

Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 172і згідно і" Законом України від 01.03.95 р. .V" 79/95-ВР;

із змінами, внесеними и і і по її Законом України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку с суспільні відносини у сфері підтвердження відповідності (див. Закон України "Про підтвердження відповідності").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні встановленого порядку видачі сертифіката відповідності (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи, уповноважені законом здійснювати видачу сертифіката відповідності).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 172. Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки
Стаття 172/1. Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності
Глава 13-А. Адміністративні корупційні правопорушення
Стаття 172/3. Порушення обмежень щодо використання службового становища
Стаття 172/4. Пропозиція або палання неправомірної вигоди
Стаття 172/5. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
Стаття 172/6. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)
Стаття 172/7. Порушення вимог фінансового контролю
Стаття 172/8. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів
Стаття 172/9. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru