Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 204/1. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України

Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у тому числі іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, встановленого порядку працевлаштування, прийняття на навчання іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла, а також інші порушення, якщо вони будь-яким чином сприяють іноземцям та особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування або спрямовані на їх незаконну реєстрацію, оформлення документів на проживання, - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, Від 18.01.2001 р. № 2247-ІІІ, від 20.11.2003 р. № 1299-ІV, від 19.03.2009 р. № 1159-УІ, від 16.04.2009 р. № 1276- VI)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері міграції.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні встановленого порядку працевлаштування, прийняття на навчання іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла, а також інші порушення, якщо вони будь-яким чином сприяють іноземцям та особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування або спрямовані на їх незаконну реєстрацію, оформлення документів на проживання (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу.

Стаття 204/1. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України

Перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї етапі, - тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну без встановлених документів громадян України, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, а також на випадки прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства з метою отримання притулку або набуття статусу біженця, якщо вони в установлений законом термін звернулися до відповідних органів державної влади щодо надання їм притулку чи статусу біженця.

(Доповнено статтею 204і згідно із Законом України від 18.01.200! р. № 2247-ІІІ; із змінами, внесеними згідно із законами України від 18.05.2004 р. № 1723-ІV, від 05.04.2011 р. № 3186-УІ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони державного кордону.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у перетинанні або спробі перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний (фізичні осудні особи, які досягли 16-річного віку).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу.

Стаття 205. Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства
Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг
Стаття 206/1. Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України
Стаття 207. Неповернення капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу
Стаття 208. Виключена
Стаття 208/1. Виключена
Стаття 209. Виключена
Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу
Стаття 210/1. Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru