Регіональна економіка - Зінь Е.А. - Розділ 10. ФІНАНСОВА ОСНОВА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

10.1. Сутність місцевих бюджетів

Місцеві бюджети являють собою елемент бюджетної системи України. До складу місцевих бюджетів входять бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районні у містах та бюджети місцевого самоврядування. Місцевий бюджет містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Надходження і витрати складають єдиний баланс відповідного бюджету.

Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) являє собою план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування. Районний бюджет — план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання. Обласний бюджет — план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання.

Місцевий бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку. До поточного бюджету відносять частину доходів і видатків місцевого бюджету, яка утворюється використовується для покриття поточних потреб. Інша частина доходів і видатків місцевого бюджету, яка утворюється і використовується для реалізації програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази, являє собою бюджет розвитку.

Розробка бюджету регіону спрямована на створення надійного фінансового забезпечення діяльності органів управління. Фінансова база регіону формується із доходів від надходжень з підприємств усіх форм власності, що розташовані на території регіону, а також від надходжень від громадян.

Порядок розробки і виконання бюджету регіону визначається законодавством України.

Формування доходів і видатків регіональною бюджету будується на принципі чіткого відокремлення сфери доходів і видатків, встановлення і використання довгострокових нормативів бюджетних відрахувань підприємств та організацій, за якими забезпечується оптимальний рівень їх діяльності. Значну частину в структурі доходів місцевого бюджету займають прямі податки на доходи підприємств, організацій, громадян, а також різноманітні платежі.

Місцеві органи влади мають право створювати позабюджетні цільові фінансові фонди за рахунок коштів, що надходять від проведення серед населення, підприємств, організацій позик і лотерей, за рахунок добровільних внесків підприємств, організацій, кооперативів, окремих громадян. До складу позабюджетних доходів входять штрафи, що стягуються з підприємств за порушення, які виявлені в процесі перевірок відділом цін та податковою інспекцією; штрафи за забруднення навколишнього середовища; відрахування від валютних надходжень підприємств та ін.

Місцеві бюджети (бюджети міст, сіл, селищ, бюджет району та області) розробляються і затверджуються місцевими радами. Місцеві органи влади несуть відповідальність за раціональне використання бюджетів, здійснюють видатки в межах надходжень доходів.

При формуванні бюджетів використовують поняття "зведений бюджет". Зведений бюджет — це сукупність показників бюджетів, що використовуються для прогнозування та аналізу економічного та соціального розвитку держави. Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.

Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області. Зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу.

Формування бюджету безперечно являє собою підсумковий, одночасно складний процес. До його остаточної розробки мають бути чітко визначені параметри перспективного розвитку матеріального виробництва усіх галузей народного господарства і підприємств усіх форм власності, що розташовані та території регіону. Крім того, необхідно знати вимоги, потреби і можливості для забезпечення фінансовими ресурсами діяльності організацій соціальної сфери, діяльності органів регіонального управління.

10.1. Сутність місцевих бюджетів
10.2. Принципи формування місцевих бюджетів
10.3. Доходи місцевого бюджету
10.4. Видатки місцевого бюджету
10.5. Норматив бюджетної забезпеченості. Міжбюджетні трансферти
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
Список літератури
Стислий термінологічний словник
ПЕРЕДМОВА
Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru