Регіональна економіка - Манів З.О. - Управління техногенно-екологічної безпеки

Робота цього відділу спрямована на формування механізму здійснення та на безпосередню реалізацію державної екологічної політики в оборонній сфері, забезпечення в ній екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також на функціональне забезпечення діяльності центрального апарату Мінекобезпеки України.

Управління економіки

В організації економічних питань головними напрямками діяльності управління є:

підвищення дієвості платні за забруднення навколишнього природного середовища;

удосконалення плати за використання природних ресурсів, розширення бази платежів, уведення механізму їхньої індексації;

визначення основних напрямків ефективного використання коштів на природоохоронні заходи, що виділяються з державного бюджету за розділом "Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека";

визначення переліку природоохоронних робіт з метою стимулювання природоохоронної діяльності тощо.

Управління регіональної політики і територіального розвитку

На дане управління покладаються такі основні обов'язки:

виконання доручень уряду щодо вирішення екологічних проблем, які мають регіональне і міжнародне значення, а також проблеми стабільного територіального розвитку народного господарства;

організація розробки і реалізація регіональних екологічних програм для основних природно-господарських мезорегіонів, комплексного їх розвитку;

співпраця з організаторами міжнародних екологічних програм, які поширюються на територію України;

організація створення системи управління природокористуванням в окремих економічних зонах;

впровадження принципів стабільного розвитку України при розробці державних програм та заснування інституцій сприяння стабільному розвитку

Управління державної екологічної експертизи

Це управління здійснює комплексне методичне забезпечення еколого-експертної діяльності органів Мінекобезпеки України, організовує виконання і, при необхідності, безпосереднє виконання державної екологічної експертизи за документацією і матеріалами, віднесеними до його компетенції згідно з "Інструкцією про здійснення державної екологічної експертизи", сприяє підвищенню кваліфікації спеціалістів еколого-експертних підрозділів місцевих органів Мінекобезпеки України.

Управління відходів та вторинних ресурсів

Головним завданням його діяльності є організація та координація робіт, спрямованих на використання і зведення до мінімуму негативного впливу на навколишнє природне середовище небезпечних та інших відходів. Управління здійснює державний контроль у сфері утворення, використання, знешкодження та утилізації відходів як промислового, так і побутового походження. Контролює транскордонні перевезення, особливо екологічно небезпечних вантажів.

Управління техногенно-екологічної безпеки

У функції цього управління входять такі основні завдання:

формування нормативно-правової бази регулювання техногенно-екологічної безпеки у виробничій діяльності суб'єктів господарювання;

організація та координація науково-дослідних робіт у галузі техногенно-екологічної безпеки;

розробка заходів та координація проведення робіт щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, які можуть здійснювати негативний вплив на навколишнє середовище;

підготовка пропозицій щодо організації та здійснення екологічного контролю у галузі поводження з відходами;

організація і впровадження пропозицій по створенню необхідного парку метрологічного і технічного обладнання для контролю над чинниками шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища, об'єктів розміщення, переробки і знешкодження відходів тощо.

Управління моніторингу
Управління атмосферного повітря
Управління водних ресурсів та надр
Управління біологічних та земельних ресурсів
Глава 16. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища
16.1. Економічний механізм управління природоохоронною діяльністю
16.2. Міжнародні природні ресурси та співробітництво у галузі охорони навколишнього природного середовища
16.3. Економічний механізм охорони природного навколишнього середовища
16.4. Екологічна оцінка господарської діяльності як інструмент екополітики
Глава 17. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru