Географія - Гілецький Й. Р. - Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності

Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності

Флора України характеризується значною різноманітністю видового складу. На території України налічується до 16 тис. видів рослин, у тому числі понад 4 тис. видів вищих дикоролих рослин. Із покритонасінних найбільше зустрічаються у нас рослини родин складноцвітих (700 видів), злакових (понад 330 видів), бобових (близько 300 видів).

Сучасна флора України сформувалася в кінці антропогену, після материкового зледеніння. .

Під впливом господарської діяльності людини сучасний рослинний покрив зазнав значних .змін. Скоротилася площа лісів і майже зникла степова рослинність, змінився видовий склад флори. На сьогодні у межах України росте понад 400 видів культурних рослин, а також декоративних, завезених з інших країн (тополя пірамідальна, біла акація, дуб канадський, бузок садовий тощо).

Широколистяний ліс

Рослинні комплекси лісів, степів, луків, боліт

Основними типами рослинності в Україні тепер є лісова, степова, лучна, болотяна.

Лісами вкрито 14,3 % території України. Вони займають значні площі в Карпатах, Криму і на Поліссі. У них налічується до 200 видів дерев і чагарників. Найпоширенішими є сосна, ялина, смерека, модрина, бук, дуб, граб, липа, клен, вільха, береза,,тополя.

У межах України зустрічається по декілька видів кожної з порід дерев. Так, крім найпоширенішої в Поліссі сосни звичайної, в Українських Карпатах, біля верхньої межі лісу, росте гірська сосна, або жереп, рідко зустрічаються ділянки кедрової та європейської сосни.

Ялина європейська поширена менше, ніж сосна (Чернігівська, західні області України). Тільки в Карпатах вона займає значні площі, проростаючи поруч із буком і смерекою. Тут зустрічається й модрина.

Однією з основних листяних порід території Українських Карпат, західних районів Поділля і Волині є бук європейський. У гірському Криму, на висотах 500—1300 м, росте бук таврійський. 1

У лісах України зустрічаються три види дуба (звичайний, скельний, пухнастий), клен гостролистий, польовий, татарський, а* також по кілька видів лип, в'язів, тополь, вільх, верб.

Одним з найцікавіших листяних дерев є реліктовий тис ягідний, який був поширений колись майже у всій лісовій зоні Європи. Невеличкі його ділянки збереглися в Карпатах, зокрема в Княж-двірському заказнику поблизу Коломиї.

Із загальної частки площі території України, де збереглася природна і вторинна дикоросла флора, степи займають дуже незначну територію. Зустрічаються вони лише на схилах балок у передгір'ї Криму, на піщаних косах Азовсько-Чорноморсько-го узбережжя, а також у заповідниках (Асканія-Нова, Хомутівський степ).

У лісостеповій зоні на глибоких чорноземах розвинулися лучні степи із пануванням у травостої таких злаків, як ковила, типчак, тонконіг вузьколистий, а також конюшини, шавлії лучної.

Уздовж Азово-Чорноморського узбережжя, від гирла Дунаю до Керченського півострова, про-стяглися полиново-злакові степи. У травостої переважають типчак борознистий, житняк, ковила, полин.

Болота в межах України, серед яких переважають низинні, багаті на органічні речовини, мінеральні солі, мул. На болотах домінують трав'яні і трав'яно-мохові угруповання, які розвиваються в умовах надмірного зволоження. У видовому складі переважають осоки, очерет, рогіз, хвощ річковий тощо. У перехідних і верхових болотах ростуть дерева і мохи.

На поліських болотах з добре розвинутим торфовим горизонтом ростуть сосна, береза, а з мохів — сфагнум. У рослинному покриві карпатських боліт типовими видами є низькорослі сосна і ялина, багно, буяхи, журавлина та ін.

Лучна флора тісно пов'язана з трав'яно-лісовою, степовою та болотяною. Залежно від місця розташування луки можуть бути заплавні, суходільні, низинні, гірські. Найбагатші за різноманітністю флори заплавні луки, для яких характерні зарості, лози, а також злаковий травостій: пирій повзучий, червона костриця, конюшина. Суходільні луки покриті дрібнозлаковою рослинністю, низинні — трав'яним покривом, утвореним кострицею східною, тимофіївкою лучною, осокою звичайною, конюшиною. У травостої гірських лук (полонин) переважають костриця червона і лучна, біловус, конюшина, мохово-лишайниковий покрив.

Рослинні комплекси лісів, степів, луків, боліт
Різноманітність видового складу тварин
Фауністичні комплекси лісової, лісостепової, степової зон, Українських Карпат і Кримських гір
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХНЯ ОХОРОНА
Біотичні ресурси, їх раціональне використання
ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ
Фізико-географічне районування України
Природно-господарська характеристика природних зон України: мішаних лісів, лісостепової, степової
Природно-господарська характеристика Українських Карпат і Кримських гір
Природні комплекси морів, що омивають Україну
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru