Географія - Гілецький Й. Р. - Карпатський економічний район

Загальні відомості та ЕГП

До складу Карпатського економічного району входять чотири області (Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська) загальною площею 56,6 тис. км2, кількістю населення — 6,1 млн осіб.

Розташований у західній частині України, район займає центральні території Європи і виходить до кордонів України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою. Ці країни за рівнем розвитку окремих галузей помітно випереджають нашу державу, тому є вигідними економічними партнерами. Карпатський економічний район перетинають важливі міжнародні транспортні магістралі (трубопроводи, залізниці, шосейні дороги), раціональне використання яких сприяє його економічному зростанню.

Населення і трудові ресурси

Район виділяється серед інших тим, що демографічна ситуація не набрала тут надто загрозливого характеру. За підсумками 1996 р., у двох областях району (Івано-Франківській та Закарпатській) був незначний додатний приріст населення. У Закарпатській області, упродовж усіє другої половини XX ст. і до сьогодні спостерігалася найбільша народжуваність в Україні. Так, за підсумками 2005 р. цей показник становив 12,6 дітей на 1000 осіб населення. Однак і у Закарпатській області з 1999 р. почався процес депопуляції (-0,6 на 1000 осіб населення за 2005 р.).

Частка сільських жителів і на сьогодні у Карпатському районі становить 48 %. Середня густота населення є одною з найвищих серед економічних районів — 108 осіб на 1 км2, що значно перевищує середню для країни. Львівська область, де в містах проживає 59 % населення, посідає четверте місце за густотою населення в Україні (118 осіб на 1 км2).

Своєрідний район і тим, що у ньому одна з найвищих часток (понад 89%) українського населення, добре виражені етнографічні групи корінних жителів краю зі своєрідним побутом та культурними традиціями. Представники національних меншин (росіяни, євреї) проживають у містах, а угорці, словаки, поляки, румуни, молдавани — переважно у прикордонних районах. .

У районі сформувався значний надлишок трудових ресурсів, особливо у сільській місцевості. Це зумовлює високий рівень безробіття, значні маятникові міграції, виїзд мешканців на роботи до інших держав. Останнім часом став від'ємним і механічний приріст населення Карпатського економічного району.

Природні умови і ресурси

У межах Карпатського економічного району розташована Передкарпатська паливно-сировинна база країни. Отже, район багатий на мінеральні ресурси. Важливе місце серед запасів паливних

Рекреаційна зона Карпат. Бурова вишка на Львівщині. Костел Пресвятої Діви. Івано-Франківськ

ресурсів належить Львівсько-Волинському кам'яновугільному басейну, де переважає газове вугілля (придатне для газифікації й коксування) з домішками сірки. У Закарпатті, Передкарпатті та Придністров'ї є буре вугілля, яке залягає малопотужними пластами. Поклади нафти та газу зосереджені, в основному, у Передкарпатському нафтогазоносному басейні. Найбільші нафтові родовища: Долинське, Битківське, Лопушнянське; газові: Угерське, Рудківське (на сьогодні майже вичерпані). У районі є значні запаси менілітових сланців (Передкарпаття).

Рудних корисних копалин тут є небагато. Зосереджені вони у Закарпатській області (поліметалеві, ртутні руди, золото).

За запасами мінеральної хімічної та будівельної сировини район є оди-ним із найбагатших у країні. Найважливіші серед родовищ: Калусько-Го-ливське і Стебницьке калійних солей, Яворївське, Немирівське, Подорож-няпськс сірки (Львівська обл.), кам'яної солі (Солотвинське), рзокериту (Бориславське), а також соляних розсипів у Передкарпатті. Будівельні викопні ресурси характеризуються великою різноманітністю. Тут зосереджені великі поклади цементної сировини (Львівська, Івано-Франківська обл.), а також, гіпсу, мармуру, глини, кварцових пісків тощо.

Найбагатший район на водні, гідро- та лісові ресурси. Густа річкова мережа (системи Дністра, Прута, Тиси), багато штучних водойм, великі запаси'підземних вод. Гірські річки хоч невеликі, але завдяки швидкій течії мають значні запаси гідроенергії.

Основні масиви лісів зосереджені у Карпатах.

Поверхня району охоплює рівнинні простори низовини Малого Полісся, Подільської та Хотинської височин, рівнин Передкарпаття і Закарпаття, а також частину Карпатської гірської системи з висотами до 2000 метрів.

Помірно континентальний клімат з достатнім, а в деяких районах над-, мірним (Карпати) зволоженням зумовили формування на рівнинах природних комплексів мішаних лісів з дерново-підзолистими, іноді заболоченими грунтами та лісостепу — із сірими лісовими та чорноземними грунтами. У горах добре виражена висотна поясність. У Закарпатті склалися сприятливі природні умови для вирощування теплолюбних культур завдяки тому, що гірськими хребтами вони захищені від холодних повітряних мас з півночі.

Карпатський економічний район має значні природні рекреаційні ресурси. Це мінеральні води Трускавця, Сваляви, Східниці, лікувальні грязі, мальовничі ландшафти Карпат, Поділля тощо. Багатий район і на істори-ко-архітектурні пам'ятки, місця історичних подій тощо.

Загальні відомості та ЕГП
Населення і трудові ресурси
Природні умови і ресурси
Господарство району
Проблеми й перспективи розвитку
Подільський економічний район
Загальні відомості та ЕГП
Населення і трудові ресурси
Природні умови і ресурси
Господарство району
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru