Географія - Гілецький Й. Р. - Сільське господарство

У Росії воно має різноманітну спеціалізацію. Провідною галуззю землеробства є вирощування зернових культур. Під пшеницею, житом, ячменем, вівсом, кукурудзою та іншими культурами зайнято близько 2/3 посівних площ. Головні зернові райони — басейни Дону, Кубані, Поволжя, Південний Урал, південь Західного Сибіру. На Північному Кавказі, у Нижньому Поволжі, Приморському краї є посіви рису.

Серед посівів технічних культур найбільше значення мають цукровий буряк, соняшник, льон і соя. Основні райони вирощування цукрового

Траса газопроводу. Збирання врожаю

буряку— південь європейської частини Росії. Тут та на Поволжі зосереджені найбільші посіви соняшнику. У зоні мішаних лісів європейської частини основною технічною культурою є льон. У Приморському краї на Далекому Сході вирощують сою.

Основні райони вирощування картоплі майже збігаються з районами вирощування льону. До них належить також Урал. Повсюдно розвивається овочівництво, особливо біля великих міст. Великі площі зайняті під баштанні культури у Поволжі та на Північному Кавказі.

У розведенні великої рогатої худоби за поголів'ям стада виділяється Поволжя, Центр, Західний Сибір, Урал, Північний Кавказ. Біля великих міст та промислових центрів розвивається молочне тваринництво. Райони картоплярства виділяються свинарством, а Північний Кавказ, Поволжя і Східний Сибір — вівчарством. Північ Росії — головний район розведення північних оленів.

Транспорт

Транспортна система Росії охоплює всі види транспорту і відіграє важливу роль у розвитку економіки і територіальної організації цієї найбільшої держави світу.

Найважливіше значення має залізничний транспорт, який переважає у здійсненні внутрішньодержавних перевезень вантажів і пасажирів. Загальна протяжність залізниць Росії є однією із найбільших у світі і становить близько 100 тис. км. Переважна більшість важливих залізниць держави бере початок в Москві, яка вважається одним із найбільших у світі залізничних вузлів. На півдні Далекого Сходу з Метою розвантаження Транссибірської залізничної магістралі, яка простягається від Москви до Владивостока (порт на Тихоокеанському узбережжі) збудована Байкало-Амурська магістраль. За вантажообігом залізничний транспорт Росії посідає провідне місце.

Автомобільний транспорт відіграє важливу роль у внутрішніх перевезеннях. Важливі автомагістралі Росії: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижній Новгород — Казань, Москва — Самара.

Швидко зростає значення трубопроводного транспорту. Збудовано ряд нафто- та газопроводів із Західного Сибіру до Центральної Росії та Європи.

Морський транспорт Росії забезпечує значну частину зовнішньоторговельних перевезень. Найважливіші порти Росії: Санкт-Петербург, Новоросійськ, Калінінград, Мурманськ, Архангельськ, Владивосток. Недоліком є те, що багато портів замерзають або дуже віддалені від розвинених районів Росії.

Майже 400 тис. км річок Росії є судноплавними і використовуються як для роботи річкового транспорту, так і попутно для сплаву лісу. Важливе значення мають збудовані Біломоро-Балтійський, Волго-Донський та інші канали. Недоліком є їх сезонна обмеженість.

Значного розвитку набув повітряний транспорт, особливо щодо перевезення пасажирів. Усі великі міста Росії мають аеропорти.

Росія має дуже великий обсяг зовнішньої торгівлі — 339,9 млрд доларів (2005 р.). Особливістю її зовнішньої торгівлі є велике позитивне сальдо зовнішньої торгівлі — 142,9 млрд дол. (2005 р.). Це пояснюється тим, що Росія виступає, головним чином, як постачальник сировини (нафти, природного газу, різноманітних руд та їхніх концентратів) для високорозвинутих постіндустріальних країн. Для країн, що розвиваються, вона постачає промислові товари і зброю (другий у світі експортер зброї).

Росія постачає на світовий ринок нафту, природний газ, кам'яне вугілля, апатити, ліс, пиломатеріали, алюміній, устаткування для текстильної, лісової, целюлозно-паперової та деревообробної, хімічної галузей промисловості, легкові автомобілі, металорізальні верстати, парові котли, доменне та сталеплавильне устаткування, екскаватори.

У структурі імпорту країни переважає продукція машинобудування (морські судна., тепловози, електровози, вагони, верстати підвищеної точності), природний каучук, бавовна, какао, кава, цитрусові, зерно, м'ясо, олія та ін.

Велику роль у зовнішньоекономічних зв'язках з Росією відіграють пострадянські держави — Україна, Казахстан, Білорусь, Узбекистан та ін.

Транспорт
Японія
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru