Географія - Гілецький Й. Р. - Загальні риси господарства

Канада — це індустріальна країна з розвинутим сільським господарством, яка дає близько 2 % світового промислового виробництва (12—13-е місце). Для Канади характерним є сировинний напрямок економіки, яка орієнтується на зовнішній ринок. Аграрний сектор орієнтований на експорт пшениці й продукції тваринництва. Величезні запаси лісових ресурсів дають можливість розвивати деревообробну та целюлозно-паперову промисловість, продукція якої має експортне значення. Промисловість в цілому посідає провідне місце в структурі галузей матеріального виробництва і дає майже 3/4 усього експорту країни.

Канадський пейзаж. Ніагарський водоспад

Експортна орієнтація економіки Канади робить її залежною від зовнішньої торгівлі (доходи від експорту складають 1/5 ВВП країни). Особливо вона інтегрована з економікою США.

Промисловість

Галузі спеціалізації промисловості — лісова, енергетична, гірничовидобувна, кольорова металургія.

ПЕК країни працює на власних паливно-енергетичних ресурсах. Канада видобуває близько 100 млн т вугілля, 80 млн т нафти і 100 млрд м3 газу. Частину газу та нафти вона постачає до США, але у той же час імпортує нафту з Нігерії для східних регіонів. Канада має добре розвинену електроенергетику, яка виробляє понад 540 млрд кВт • год (це шосте місце у світі). Основа енергетики Канади — ГЕС, які виробляють 60 % енергії, 23 % — ТЕС, які працюють на вугіллі та мазуті і 17 % дають АЕС. Найбільшими споживачами електроенергії в Канаді є такі енергоємні галузі, як кольорова металургія та целюлозно-паперова промисловість. Частина електроенергії по ЛЕП безпосередньо передається до електромережі США.

Металургія Канади представлена чорною і кольоровою металургією. Чорна металургія забезпечує потреби національної економіки в металі. Розвинута кольорова металургія, яка працює здебільшого на власній сировині (лише алюмінієва промисловість працює на імпортній сировині з Центральної Америки). Держава має майже повний галузевий набір виплавки кольорових металів. Зокрема, на власній сировині в Канаді базується мідеплавильна промисловість (за виплавкою міді країна посідає одне з перших місць у світі). Поєднання дешевої енергії ГЕС і наявність великих запасів прісної води сприяли розвитку потужної алюмінієвої промисловості на імпортованих бокситах з Ямайки. За виробництвом алюмінію Канада також посідає одне з провідних місць у світі. Крім того, тут розвинута свинцево-цинкова, титанова, нікелева промисловість. Канада є експортером багатьох кольорових металів на світовий ринок.

Потужна металургійна база країни є важливою передумовою для розвитку тут багатогалузевого машинобудування, яке дає 1/4 вартості промислової продукції і.понад 40 % експортного потенціалу Канади. Головна галузь — транспортне машинобудування, яке тяжіє до машинобудівних центрів США. Високорозвинутим є автомобільне (понад 2 млн автомашин), сільськогосподарське та енергетичне машинобудування, яке розміщене у Торонто, Монреалі, Гамільтоні, Вїнсорі, Оттаві, Галіфаксі, Ванкувері.

Канада має розвинуту нафтопереробну і хімічну галузі промисловості, які відіграють важливу роль у формуванні експортного потенціалу. Гірничо-хімічна галузь представлена, перш за все, видобутком калійних солей. Важливе місце належить основній або неорганічній хімії, яка спеціалізується на виробництві мінеральних добрив (калійних, азотних, фосфорних) — третє місце після США та Китаю. Важливу роль у структурі промисловості відіграє органічна хімія, яка охоплює виробництво пластмас (дев'яте місце у світі), синтетичного каучуку, хімічних волокон. Основними центрами є: Сарнія, Монреаль, Торонто та ін.

За заготівлею деревини Канада посідає п'яте місце, а за виробництвом пиломатеріалів і паперу — третє місце у світі. В експорті пиломатеріалів і паперу Канада — світовий лідер. Найбільші підприємства деревообробної та целюлозно-паперової промисловості розміщені у лісовому поясі країни (на заході).

Легка і харчова промисловість Канади орієнтуються на споживача і їх розміщення збігається з розселенням населення. Товарами легкої промисловості Канада забезпечує свої потреби тільки на 50 %.

Сільське господарство

У Канаді добре розвинуте сільське господарство (дає 9 % ВВП). У його галузевій структурі при добре розвинутому рослинництві дещо переважає тваринництво.

Рослинництво характеризується високими зборами продовольчого зерна, зростанням ролі фуражних і кормових культур (ячменю, кукурудзи). Канада посідає шосте місце у світі за збором зернових.

Головними сільськогосподарськими районами залишаються степові провінції, які спеціалізуються на зерновому господарстві, м'ясному скотарстві, м'ясо-вовняному вівчарстві. У провінціях південного сходу переважає виробництво картоплі, молочне тваринництво.

Канада здійснює вилов тріски в Атлантичному океані, у Тихому — лосося, в озерах — окуня.

Транспорт

Потужний розвиток транспорту в Канаді зумовлений величезними розмірами території, приморським положенням, експортним характером економіки, глибокою спеціалізацією господарства окремих районів.

Перше місце за вантажообігом посідає залізничний транспорт, аза пасажирообігом — автомобільний. Довжина залізничної колії — 67 тис. км і має вона широтне простягання, а у районах Лабрадору, Великого Невільничого озера — меридіональне. Довжина автодоріг — понад 900 тис. км.

Русло річки Св. Лаврентія глибоке і океанські кораблі мають змогу заходити в порти Великих озер. Канада має добре розвинутий трубопровідний, а також морський транспорт. Найбільшими портами є Ванкувер, Сеть-Уль, Монреаль, Квебек, Галіфакс

Найбільший аеропорт Канади — Монреаль.

Зовнішньоекономічні зв'язки

Приблизно 25% промислової й сільськогосподарської продукції держави надходить на експорт. Перш за все, це продукція гірничовидобувної і паперової промисловості, кольорової металургії і сільського господарства.

У структурі імпорту переважають готові промислові вироби, вугілля, нафта, цитрусові, устаткування для деяких галузей промисловості. У Канаді розвинута промисловість туризму, яка поповнює державний бюджет більше ніж на 6 млрд дол. США щорічно.

Близько 87 % канадського експорту припадає на торгівлю з США. Іншими торговими партнерами Канади є Японія, Велика Британія, Німеччина.

Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
Бразилія
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru