Туристичне краєзнавство - Петранівський В.Л. - Рекомендована література

1. Музеї — це культурно-освітні та науково-дослідні заклади, призначені для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. Основними напрямами музейної справи є культурно-освітня, науково-дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, пам'ятко-охоронна робота.

2. Мережа музеїв в Україні будується на основі усталеної в українському музеєзнавстві наукової класифікації (поділу на публічні, академічні й навчальні). Нині в Україні є музеї таких профілів: історичні, краєзнавчі, мистецтвознавчі (художні), меморіальні, літературні, природничо-наукові, галузеві. Музеї кожного з цих профілів можуть мати ще вужчу спеціалізацію, поділятися на види і підвиди.

3. Окрему групу музеїв України становлять музеї-заповідники (архітектурно-історичні та історико-культурні), до складу яких, крім експозиції, входять архітектурні, історичні, літературні та інші пам'ятки, що знаходяться на території заповідника.

4. Краєзнавчі музеї — це найчисельніша група серед музеїв нашої країни. До провідних музеїв цього профілю належать: Полтавський краєзнавчий музей, Закарпатський краєзнавчий музей, розташований у стародавньому замку Ужгорода; Білгород-Дністровський, Кримський, Чернівецький, Житомирський та Одеський краєзнавчі музеї. Крім того, понад 7 тис. музейних закладів краєзнавчого типу працюють на громадських засадах.

5. Найбільша кількість музеїв зосереджена в областях західного реґіону України, зокрема у Львові, який туристи називають "місто-музей і місто музеїв".

Рекомендована література

1. Арсенич П. З історії музеїв Галичини // Наукові записки Івано-Франківського краєзнавчого музею. — 1993. — Вип. 1.

2. Василенко А" О. Літопис історії становлення і розвитку народних музеїв України. — К.: Наукова думка, 1974.

3. Гавдяк М. Із наших обласних музеїв // Наша Батьківщина, — 1938. — №4.

4. Географічна енциклопедія України: У 3 т. — К.: Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 1993.

5. Грабовецький В. Народні музеї Львівщини. — Л.: Книжно-журнальне видавництво, 1962.

6. Данилюк А. Г. Народна архітектура Бойківщини. Житлове будівництво. — Л.: Українські технології, 2004. — 168 с.

7. Данилюк А, Г„ Рибак В. Я. Музей народної архітектури та побуту у Львові. — Л.: Каменяр, 1988.

8. Данилюк А. З глини, дерева і соломи. Пам'ятки народної архітектури Західного Поділля. — Тернопіль: Навчальна книга "Богдан", 2003. — 96 с.© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru