Країнознавство - Масляк П.О. - Висновки

Регіон Австралія та Океанія належить до найстабільніших у світі. Тут переважають невеликі і карликові острівні держави переважно зі сприятливими для розвитку рекреації і туризму природними умовами. Процеси глобалізації та розвитку транспорту швидкими темпами виводять регіон із "глухого кута" нашої планети.

Острови Океанії мають переважно вулканічне або коралове походження. За особливостями природи й населення острови океанії поділяють на три основні групи: Мікронезію, Меланезію і Полінезію.

Через віддаленість від України торговельно-економічні відносини між країнами цього регіону та нашою державою розвинені недостатньо.

Тестовий контроль

1. Площа Австралійського Союзу така:

а) 7,7 млн км2;

б) 2,5 млн км2;

в) 8,5 млн км2.

2. Населення Австралії становить:

а) 280 млн осіб;

б) 20 млн осіб;

в) 48 млн осіб.

3. Які твердження є правильними:

а) Австралія — федеративна республіка;

б) рівнини і височини займають близько 20% території Австралії;

в) Австралія належить до найбільш заселених частин світу;

г) Австралія бідна на мінеральні ресурси?

4. Австралійський Союз визнав незалежність України:

а) 2 грудня 1991 p.;

б) 26 грудня 1991 p.;

в) 5 березня 1992 р.

5. Столицею Маршаллових Островів є місто:

а) Ніамей;

б) Сува;

в) Маджуро.

6. Основну частину населення Мариіаллових Островів становлять:

а) меланезійці;

б) мікронезійці;

в) полінезійці.

1. Загальні питання мовознавства
1.1. Мовознавство як наука. "Вступ до мовознавства" як навчальна дисципліна
Предмет мовознавства. Зміст і основні завдання курсу "Вступ до мовознавства"
Місце мовознавства в системі наук
Методи дослідження мови
1.2. Природа, сутність, функції та будова мови
Природа і сутність мови
Функції мови
Мова і суспільство
Мова і мислення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru