Політологія - Вегеш М.М.


Підручник розкриває зміст науки про політику: визначає систему категорій, предмет, методи, функції політології. Розділи підручника відповідають змісту державного стандарту дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації. Його новизна полягає в тому, що автори виокремили ряд тем, пов'язаних а реалізацією владних відносин в українському соціумі. Аналізується система органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні. Більшість розділів підручника завершуються аналізом вітчизняних політичних процесів. Окремими структурними частинами підручника с програма курсу "Політологія", методичні поради для написання наукових робіт студентів і тестові завдання для самоконтролю.

Розрахований в першу чергу на студентів, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться засадничими принципами функціонування

Розділ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ

1.1. Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології

1.2. Основні школи і напрями сучасної політології

1.3. Політична влада

1.4. Демократія: витоки, сутність і перспективи розвитку

Розділ 2. ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ

Розділ 3. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ

Розділ 4 СОЦІАЛЬНІ ТА ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ

Розділ 5 СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Шановний, читачу!

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru