Конфліктологія - Орлянський B.C.


Навчальний посібник подає систему знань про конфліктологію як науку. Курс лекцій вміщує матеріал про історію становлення цієї дисципліни, дає характеристику конфліктної ситуації, етапів протікання конфліктів, способів та методів управління конфліктами, а також способів їх попередження та профілактики. Окремо виділяється лекція з проблеми конфлікту в умовах організації.

Посібник призначається для студентів гуманітарних та економічних дисциплін вищих навчальних закладів. Може бути використаний у системі після вузівської підготовки для самостійного вивчення окремих розділів конфліктології керівниками та спеціалістами різних галузей народного господарства.

Передмова

Лекція 1. Розвиток конфліктології як науки і навчальної дисципліни

Лекція 2. Природа конфлікту

Лекція 3. Динаміка конфлікту і механізми його розвитку

Лекція 4. Класифікація конфліктів

Лекція 5. Сфери розгортання конфліктів

Лекція 6. Керування конфліктами

Лекція 7. Методи форми керування конфліктами

Лекція 8. Технології попередження конфліктів

Лекція 9. Профілактика конфліктів в організаціях

Словник термінів

Список використаної літератури

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru