Психологія спілкування - Філоненко М.М.


У підручнику охоплено широке коло психологічних проблем спілкування. Висвітлюються теоретичні та методологічні аспекти процесу спілкування, шляхи його оптимізації. Особливу увагу приділено специфіці міжособистісного спілкування в професіях типу «людина-людина», а саме — звертається особлива увага на психологічні аспекти спілкування в медичній та педагогічній галузях суспільного життя. Підібрано й адаптовано комплекс психотехнічних вправ, що дають можливість певною мірою ефективно спілкуватися, запобігати конфліктам, оптимізувати діяльність. Містяться психологічні вправи і запитання, комплекс психодіагностичного інструментарію, короткий термінологічний словник.

Підручник адресований студентам гуманітарного та медичного профілю. Ним можуть користуватися також усі, хто бажає отримати практично орієнтовані психологічні знання, вміння та навички діагностики, прогнозування, регуляції міжособистісних відносин у реалізації своєї професійної діяльності — вчителям, викладачам вищої школи, медсестрам, лікарям, менеджерам та ін.

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1.СПІЛКУВАННЯ ЯК ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГІЇ

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПІЛКУВАННЯ

РОЗДІЛ 3. СПІЛКУВАННЯ ЯК ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

РОЗДІЛ 4. СПІЛКУВАННЯ ЯК ВЗАЄМОДІЯ

РОЗДІЛ 5. СПІЛКУВАННЯ ЯК РОЗУМІННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ОДНЕ ОДНОГО

РОЗДІЛ 6. КОНФЛІКТНЕ СПІЛКУВАННЯ

РОЗДІЛ 7. СПІЛКУВАННЯ І МАНЕРИ ПОВЕДІНКИ ЛІКАРЯ

РОЗДІЛ 8. МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru