Фінанси підприємств - Ярошевич Н.Б. - 8.3.3. Показники для аналізу рентабельності

У широкому розумінні слова поняття рентабельність означає прибутковість, дохідність. Підприємство вважають рентабельним, якщо результати від реалізації продукції (робіт, послуг) покривають витрати виробництва (обігу) й утворюють

суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємства.

Показники рентабельності:

Рентабельність активів =

Прибуток від звичайної діяльності

100%=

Активи

#..Л/?2,р.190 (8 20)

= -----100%.

ф.Ш, р.280

Рентабельність активів характеризує, скільки прибутку від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи; позитивною є тенденція збільшення показника. Рентабельність капіталу=

Чистий прибуток ф.№2,р.220 ___

=-~---100% = -----100%.(8.21)

Активи ф. № 1, р. 280

Рентабельність капіталу характеризує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи; позитивною є тенденція збільшення показника.

Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток

Власний капітал ф.М2, р.220

o100%=

100%. (8.22)

ф.Л"1,р.380

Рентабельність власного капіталу характеризує, скільки припадає чистого прибутку на одиницю власного капіталу; позитивною тенденцією є збільшення показника.

Рентабельність виробничих фондів =

Чистий прибуток

Виробничі фонди ф.№2,р.220

ф. М1, р. 030+р. 100+р. 120

100%=

100%. (8.23)

Рентабельність виробничих фондів характеризує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю вартості виробничих фондів; позитивною тенденцією є збільшення показника.

Рентабельність виробництва продукції за повною собівартістю

Прибуток від реалізації Собівартість Адміністративні ^ Витрати реалізації витрати на збут

100%

ф. 2, р. 050 - р. 070 - р. 080

= --------100%. (8.24)

ф. 2, р. 040+р. 070+р. 080

Показник рентабельності виробництва продукції за повною собівартістю характеризує, скільки прибутку від реалізації припадає на повну собівартість виробництва продукції; позитивною тенденцією є збільшення показника.

Рентабельність виробництва продукції за собівартістю реалізації

Прибуток від реалізації

100% =

Собівартість реалізації ф. 2, р. 050 - р. 070 - р. 080

100%. (8.25)

ф.2,р.040

Показник рентабельності виробництва продукції за собівартістю реалізації характеризує, скільки прибутку від реалізації припадає на собівартість реалізації продукції; позитивною тенденцією є збільшення показника.

Рентабельність реалізації продукції ~

Прибуток від реалізації

Виручка ф. № 2, р. 050 - р. 070 - р. 080 ф.Лё2, р.035

100% = 100%. (8.26)

Показник рентабельності реалізації продукції характеризує, скільки прибутку від реалізації припадає на виручку від реалізації продукції; позитивною тенденцією є збільшення показника.

Рентабельність реалізації продукції за прибутком від операційної діяльності

Прибуток від операційної діяльності

= у *--■ o 100 % =

Виручка

ф.М^рЛОО

= -----100%. 8.27)

ф.№2, р.035

Показник рентабельності реалізації продукції за прибутком від операційної діяльності характеризує, скільки прибутку від операційної діяльності припадає на одиницю виручки; позитивною тенденцією є збільшення.

Рентабельність реалізації продукції

за чистим прибутком

Чистий прибуток ф.№2,р.220 /а ооч

=-----100%=-----100°/ (8.28)

Виручка ф. № 2, р. 035

Показник рентабельності реалізації продукції за чистим прибутком характеризує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю виручки; позитивною тенденцією є збільшення. Коефіцієнт реінвестування = Реінвестований прибуток Чистий прибуток ф. № 1, збільшення по (р. 340+р. 350) 29л

ф.М2, р.220 ~'

Коефіцієнт реінвестування характеризує, скільки чистого прибутку капіталізовано, тобто скільки чистого прибутку спрямовано на збільшення власного капіталу; позитивною тенденцією є збільшення.

Коефіцієнт стійкості економічного зростання = Реінвестований прибуток Власний капітал ф. № 1, збільшення по(р. 340+ р. 350) (8.30)

ф.Л$1,р. 380

Чистий прибуток ф.№1, р.280

(8.32)

ф.№2, р.220"

Період окупності капіталу характеризує, за який період кошти, інвестовані в активи, будуть компенсовані чистим прибутком; позитивною тенденцією є зменшення.

Період окупності власного капіталу =

Власний капітал ф.Л£1,р.380 (8.33)

Чистий прибуток ф. № 2, р. 220

Період окупності власного капіталу характеризує, за який період власний капітал буде компенсований чистим прибутком; позитивною тенденцією є зменшення.

8.3.4. Показники для аналізу оборотності активів (ділової активності)
8.3.5. Показники для аналізу майнового стану
Тема 9. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
9.1. Зміст, завдання і методи фінансового планування
9.2. Поточне фінансове планування
9.3. Оперативне фінансове планування
9.4. Бізнес-план
Тема 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ
10.1. Сутність розрахункових відносин і принципи їхньої організації
10.2. Види банківських рахунків та порядок їхнього відкриття
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru