Загальне документознавство - Палеха Ю.І. - Документи на перфорованих носіях інформації

Перфораційна карта (перфокарта) являє собою прямокутник стандартних розмірів з тонкого еластичного картону, призначений для запису інформації шляхом пробивання отворів.

На лицьовій стороні перфокарти (рис. 3.1) нанесена цифрова сітка, яка розділяє її на вертикальні колонки і горизонтальні ряди - рядки, що визначають положення пробивань (отворів).

Перфораційні карти використовувались при формуванні масивів інформації у лічильно-аналітичних машинах, у системах керування потоковими лініями, верстатами та іншим обладнанням.

Перфораційна карта

Рис. 3.1. Перфораційна карта

Запис інформації на перфокарту здійснювався оператором за допомогою електромеханічного пристрою - перфоратора. Наявність отворів означало код 1, а його відсутність - код 0.

Уважається, що перша лічильно-аналітична машина з уведенням інформації на перфокартах була створена в США в п'ятдесятих роках XX ст.

Перфострічка - стрічка з певною структурою - пробитими отворами (нагадує перфокарту), на яку нанесена певна інформація у вигляді математичних чи логічних значень. На сьогоднішній день практично не використовується, хіба що на телетайпах у віддалених поштових відділеннях чи в програмних верстатах.

Документи на магнітних носіях інформації

До магнітних носіїв інформації відносять магнітну стрічку, магнітний диск (жорсткий та гнучкий), магнітну карту.

Магнітна стрічка - носій інформації у вигляді прозорої плівки з феромагнітним покриттям. Якість запису на магнітній стрічці залежить від швидкості руху стрічки (в аудіотехніці) та відносної швидкості переміщення стрічки та магнітної голівки (у відеотехніці): чим швидкість руху магнітної стрічки більша, тим вища якість та менше викривлень (перекручень).

Магнітна карта - носій інформації у вигляді гнучкої пластини з феромагнітним покриттям. Швидкість запису на магнітній карті (2x10 біт/сек.) в 30-40 разів перевищує швидкість найдієвіших перфокарткових засобів. Наявність захисної плівки запобігає пошкодженням.

Магнітний диск - носій інформації у вигляді диска з феромагнітним покриттям.

Жорсткі диски-вінчестери значно перевищують гнучкі диски. Вони більш надійні та забезпечують швидкий доступ до інформації.

Характеристику магнітних носіїв наведено в таблиці 3.10.

Таблиця 3.10. Види магнітних носіїв

Вид

Характеристика носія інформації

1.

Магнітна стрічка

Стрічка, що несе звукову та цифрову інформацію, закріплену електромагнітним способом. Використовується в ЕОМ, аудіо - та відеотехніці

2.

Магнітна карта

Пластмасова картка на поліефірній основі щільністю 12 мкм, яку покривають захисним шаром із поліефірної плівки щільністю 10-12 мкм

3.

Гнучкий магнітний

диск

(дискета)

Носій, що дозволяє переносити інформації з одного комп'ютера на інший, зберігати інформацію, яка не використовується постійно технічними засобами

4.

Жорсткий магнітний диск (вінчестер)

Кругла пласка пластина, виготовлена з твердого матеріалу (металу), покритого феромагнітним шаром. Призначений для постійного зберігання інформації, що використовується під час роботи з персональним комп'ютером і встановлюється безпосередньо в ньому

Документ на оптичному носії (оптичний документ) - це інтегрований вид документа, який може ввібрати в себе всі переваги та можливості книги, мікро-, діа-, відеофільмів чи аудіозапису одночасно.

Оптичні документи належать до новітніх матричних носіїв інформації, засновані на оптичних засобах запису, зчитування та відтворення за допомогою сфокусованого лазерного променя. Переваги оптичного документа зазначені в таблиці 3.11.

Таблиця 3.11. Переваги оптичного документа

Оптичний документ:

* має можливості запису та зберігання в єдиній цифровій формі інформації будь-якого виду - звукової, текстової, графічної, відео- тощо

* має можливості організації та зберігання інформації у вигляді баз даних на єдиному оптичному носії

o забезпечує можливості створення інтегрованих інформаційних мереж, які надають доступ до їх баз даних

Оптичні носії мають ряд особливостей, що дозволяють розглядати їх як перспективні носії для довготривалого зберігання інформації (див. таблицю 3.12).

Оптичний диск - це носій інформації діаметром 8-12 см, та завтовшки 1,2 мм. У залежності від можливостей використання для запису та зчитування оптичні диски діляться на два види:

1) накопичувальні, призначені для запису інформації безпосередньо користувачем та її подальшого зберігання;

2) накопичувальні, розраховані тільки на зчитування інформації.

До оптичних документів належать оптичні компакт-диски, відеодиски та голографічні документи.

Таблиця 3.12

Основні особливості

o безконтактне зчитування інформації, що забезпечує доступ до зчитування документа без порушення оригіналу й надає можливість довготривалого зберігання інформації

♦ висока щільність запису цифрової інформації

o використання фізичних методів захисту записаної інформації від механічних пошкоджень

o реалізація зворотної сумісності на нових типах пристроїв відтворення інформації

o використання режиму однократного записування та багаторазового зчитування, при якому зроблений на такому диску запис не може бути стертий чи записаний на новий

o можливість застосування високо стабільних матеріалів для виготовлення оптичних дисків

o застосування універсальних захисних контейнерів для всіх типів оптичних дисків

Характеристика окремих видів оптичних документів подана в таблиці 3.13.

Таблиця 3.13. Види оптичних документів та їх характеристика

Вид

Визначення

Характеристика виду

1

2

3

4

1.

Аудіо-ком пакт-диск

Оптичний диск із постійною звуковою інформацією, записаною у двійковому коді (діаметром 80, 120 мм, товщиною 1,2 мм)

Призначений для відтворення інформації на програвачах компакт-дисків. Тривалість відтворення може перевищувати одну годину. Переваги: якість відтворення, компактність, зручність відтворення та зберігання. Середній час доступу до інформації 35 м/сек.

2.

CD-ROM

Компакт-диск з постійною пам'яттю, призначений для зберігання та зчитування значних обсягів інформації. На одному такому диску можна вмістити 150 тис. сторінок тексту (450 - тридюймових дискети)

Належить до інтерактивних аудіовізуальних засобів, які дозволяють одночасно проводити операції з рухомими зображеннями, текстом, звуком. Різниця з аудіо-компакт - диском виявляється лише в способі перетворення сигналу в інформацію, що відображається. Особливістю є те, що інформацію, яка знаходиться на диску, неможливо змінити чи записати на носій безпосередньо 3 комп'ютера. Інформація розташована на одній спіральні й доріжці (а не кільцевих доріжках, як на магнітних дисках), що уповільнює її зчитування. Середній час доступу до інформації та передачі даних 350-500 м/сек. Місткість - до 700 МВ інформації

3.

Відео -

компакт -

диск

Диск із синтетичного матеріалу, на якому в цифровій формі записується текстова, образотворча (іконічна) та звукова інформація, а також програми ЕОМ

Запис інформації здійснюється шляхом зміни поверхні або структури носія, на якому розташовані спіральні або концентричні доріжки із записом відеофільмів, графічних зображень тощо

4.

DVD-диск

Різновид оптичних дисків, на котрому в цифровій формі записується текстова, відео- та звукова інформація

Відрізняється високою інформаційною ємністю (місткістю) у порівнянні з CD-ROM. DVD-відео розрахований на дві години показу високоякісної цифрової відеоінформації, а двосторонній - на вісім годин

5.

Голограма

Документ, що містить зображення, запис та відтворення якого робиться оптичним способом за допомогою лазерного променя без використання лінз

Отримання зорового образу предмета, котрий має всі властивості оригіналу. При цьому досягається повна ілюзія присутності предмета

Документи на магнітних носіях інформації
Голографічні документи
Документи на флеш-накопичувачах пам'яті
Модуль 4. Документація офіційного походження
14. Системи документації офіційного походження
Загальні поняття
Класифікації систем документації офіційного походження
15. Види документації установи
Поділ видів документації установи
Управлінська документація
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru