Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П.В. - Розділ 22. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові установи

22.1. Азіатський банк розвитку

Азіатський банк розвитку (далі - АЗБР) був створений в 1963 р. під егідою Економічної комісії для Азії і Далекого Сходу, пізніше перейменованою в Економічну і соціальну комісію для Азії і Тихого океану (ЕСЬКАТО). Угода про створення банку була підписана в 1965 р. і набула чинності в 1966р. Банк приступив до здійснення операцій в 1966р .

Основні цілі діяльності АЗБР: сприяння економічному зростанню і співпраці в регіоні Азії і Далекого Сходу;

- зниження рівня бідності;

- поліпшення положення жінок;

- розвиток трудових ресурсів, включаючи планування у галузі народонаселення;

- забезпечення раціонального природокористування.

Функції даного банку полягають у:

- наданні позичок і вкладенні власних засобів з метою досягнення економічного та соціального прогресу держав-членів, що розвиваються;

- наданні технічної допомоги і послуг експертів у підготовці та здійсненні програм та проектів розвитку;

- стимулюванні державних і приватних інвестицій з метою розвитку;

- наданні допомоги в координації планів і цілей розвитку. На сьогодні налічується 56 країн-членів АЗБР, серед них 40 регіональних і 16 нерегіональних держав.

Організаційна структура Азіатського банку розвитку:

1. Президент.

2. Рада директорів .

3. Рада керівників .

Фінансові ресурси складаються із звичайних капітальних ресурсів, що включають підписний капітал, резервний капітал і засоби, отримані шляхом запозичень на ринках капіталу, а також спеціальних фондів (що фінансуються в основному за рахунок внесків держав-членів), створених з метою пільгового кредитування і надання технічної допомоги.

Що стосується діяльності, то операції банку розповсюджуються на весь спектр економічного розвитку. Основна увага приділяється сільському господарству, енергетиці, розвитку ринку капіталу, транспорту і комунікаціям, а також соціальній інфраструктурі. АЗБР здійснює також сумісне фінансування з офіційними, комерційними і експортно-імпортними організаціями та проводить вкладення власних засобів.

22.2. Міжамериканський банк розвитку

Міжамериканський банк розвитку (далі - МАБР) був створений в 1959р. з метою надання допомоги в прискоренні економічного і соціального розвитку в Латинській Америці та Карибському басейні.

Основними функції МАБР можна назвати1:

- сприяння вкладенням державного і приватного капіталу до Латинської Америки з метою розвитку;

- використання власного капіталу, засобів, отриманих на грошових ринках, й інших доступних ресурсів для фінансування першочергових економічних та соціальних проектів у регіоні;

- заохочення приватних капіталовкладень у проекти, сприяючі економічному розвитку, і доповнення приватних капіталовкладень, коли приватний капітал виявляється недоступним на нормальних умовах;

- співпраця з країнами-учасницями з метою орієнтації їх політики розвитку на ефективніше використання ресурсів при заохоченні більшої взаємодоповненості економік і розширення зовнішньої торгівлі;

- забезпечення технічної допомоги в підготовці, фінансуванні та здійсненні планів і проектів розвитку.

На сьогодні налічується 48 членів МАБР, включаючи 28 регіональних і 20 нерегіональних держав.

Організаційна структура представлена таким чином:

Перший щабель займають - Рада керівників і Комітет Ради керівників, їм підпорядковуються безпосередньо - Рада директо-рів-виконавців, яка є другим щаблем, а також третій щабель, який представлений Адміністрацією, президентами, департаментами, державними відділеннями та їх представниками.

Фінансові ресурси банку складаються із звичайних капітальних ресурсів (підписний капітал, резервний капітал і засоби, що отримуються у результаті запозичень), а також трастових фондів, що створюються державами-членами для фінансування конкретних проектів розвитку. Банк управляє спеціальними фондами, призначеними для пільгового кредитування економічно менш розвинених країн. Підписна частка капіталу банку складається із сплаченого капіталу і того, який може бути затребуваний. Основна частина акціонерного капіталу по підписці знаходиться у вигляді капіталу, що може бути затребуваним, або гарантій по запозиченнях банку на світових фінансових ринках.

Операції банку охоплюють увесь спектр економічного розвитку. Особлива увага приділяється продуктивним секторам (сільське господарство і рибальство, промисловість, включаючи добувну, туризм і малі підприємства, інфраструктура, енергетика і транспорт), соціальним секторам (охорона навколишнього середовища і державна система охорони здоров'я, освіта, наука і техніка, розвиток міського господарства), плануванню і реформам, фінансуванню й інвестиціям.

Банк має свої відділення у 26 країнах Латинської Америки й у Франції.

Крім МАБР, діють і інші кредитно-фінансові інститути: Міжамериканська інвестиційна корпорація (МАЙК), Карибський банк розвитку (КБР або Карибанк), Центральноамериканський банк економічної інтеграції (ЦАБЕІ), проте кількість країн, що беруть участь у них, а отже, й їх вплив на міжнародні процеси в цьому регіоні надзвичайно низький.

22.1. Азіатський банк розвитку
22.2. Міжамериканський банк розвитку
22.3. Ісламський банк розвитку
22.4. Група Африканського банку розвитку
22.5. Кредитні організації в рамках Європейського Союзу
22.6. Чорноморський банк торгівлі та розвитку
Завдання і запитання для самоконтролю
Розділ 23. Міжнародні клуби кредиторів
23.1. Особливості діяльності клубів кредиторів
23.2. Принципи діяльності Паризького клубу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru