Загальне документознавство - Палеха Ю.І. - Листівка як вид ізографічного документа

Ізографічне видання: основні поняття

Ізографічні документи відносяться до класу іконографічних за характером знакових засобів фіксування та передачі інформації. Іконічний знак, на відміну від ідеографічного, повинен мати схожість чи подібність з тим предметом чи явищем, який означає.

Головне смислове навантаження цих документів несе зображення реально існуючих об'єктів образотворчо-графічними (знаковими) засобами.

Ізографічний документ - це документ, зміст якого зафіксовано у вигляді точного, зменшеного, збільшеного або формалізованого відображення зовнішніх характеристик реального чи уявного об'єкта за допомогою іконічних знакових засобів. Специфічні ознаки ізографічних документів показано на схемі 6.6.

Специфічні ознаки ізографічних документів

Схема 6.6 Специфічні ознаки ізографічних документів

Види ізографічних видань за класифікаційними ознаками

Ізодокументи класифікують за такими загальними ознаками документа:

- спосіб зображення;

- матеріальна конструкція;

- спосіб виготовлення;

- функціональне призначення;

Класифікаційна характеристика ізографічного документа подана в таблиці 6.8.

Таблиця 6.8. Класифікація ізографічних документів

Класифікація ізографічних документів

Детальна характеристика ізографічних документів за матеріальною конструкцією подана в таблиці 6.9.

Таблиця 6.9. Класифікація ізографічних документів за матеріальною конструкцією

Матеріальна конструкція

Вид документа

Загальна характеристика

1

2

3

4

1.

Аркушеві

Плакат

Аркушеве видання, що містить малюнок, фотографію, монтаж або будь-яке спеціальне зображення з невеликим пояснюючим текстом. Випускається у вигляді одного або декількох аркушів друкованого матеріалу визначеного формату, надруковане з одного або обох боків аркуша й призначене для експонування

Агітаційний плакат, що висвітлює події політичного, економічного та культурного життя країни

масово-політичний

нормативно-конструктивний науково-популярний навчальний

рекламний

містить відомості з охорони праці, технічних умов, нормативів, виробничо - практичні присвячений історії, філософії, економіці;

містить навчально-наочний матеріал

афіша - рекламне або довідкове аркушеве видання, яке сповіщає про культурний захід, призначене для розклеювання

Художня репродукція

Аркушеве видання, що відтворює твір образотворчого мистецтва (картину, малюнок тощо) або художню фотографію. Це відбиток зображення фотомеханічним або іншим способом репродукування процесу, у результаті якого з'являється зображення оригіналу

Естамп

(Фр. estampe - "відбиток, відтиск") -аркушеве видання, що являє собою відбиток твору образотворчого мистецтва з друкованої форми, що виготовлена самим художником

Гравюра

Ксилографія Лінографія

Офорт

Літографія

(Фр. gravure -" вирізати") - друковане відтворення малюнка, вирізаного або витравленого на металевій чи дерев'яній дошці. Гравюра на дереві. Гравюра на лінолеумі, прикладний спосіб форми високого друку. (Фр. eau-forte - "азотна суміш") - вид поглибленої гравюри на металі. Плаский друк із каменя чи металевої пластинки

Художня листівка

Аркушеве видання визначеного формату, одна сторона якого є репродукцією, малюнком або фотографією, а інша може використовуватися для тексту або листа.

Основні формати - 105X148 мм, 90Х140 мм та похідні від них. Листівки, що перевищують визначений формат, відносять до

репродукцій

2.

Книжкові

Альбом

(Фр. album - "переплетені аркуші") - ізовидання, основу якого складає поліграфічне відтворення картин, малюнків, креслень тощо зі зворотним пояснюючим текстом

Атлас

Альбом зображень різних об'єктів (карти, креслення, малюнки та ін.), що пропонується з метою навчання або практичного використання

3.

Карткові

Календар

Періодичне довідкове видання з послідовним переліком днів, тижнів, місяців даного року, а також із іншими відомостями різного характеру.

Оформленням календарів займається прикладна графіка, поєднуючи художнє зображення з переліком днів, тижнів, місяців року у вигляді календарних сіток, таблиць

Листівка як вид ізографічного документа

Перша серія вітальних листівок була виготовлена в 1795 р. англійським художником Добсоном. Так була започаткована традиція адресування поштових конвертів з вітальними картками.

Значна кількість листівок виготовляється способом прикладної, ужиткової або, як її називають, "малої графіки". Цей вид мистецтва вимагає від виконавця таких же творчих здібностей, як і будь-який інший.

Класифікація листівок здійснюється за конструкцією, видом матеріалу та поліграфічного оздоблення, а також за жанром.

За конструкцією листівки поділяються на аркушеві, однозгинні та багатозгинні, а також листівки із вкладкою. До конструктивних особливостей належить також висікання, що представлено сьогодні в широкому спектрі технічних можливостей: від найпростішого заокруглення кутиків до "лазерної витинанки" [3].

За видом поліграфічного оздоблення художні листівки об'єднують за такими ознаками:

- карбованість (пантонними чи металізованими фарбами);

- лакування: суцільне або вибіркове (УФ, олійне, водяно-дисперсне тощо);

- перфорування;

- термографія, тиснення (фольгою, або/та конгревне);

- поєднання вищезазначених способів (залежно від художнього задуму дизайнера)_

За видом матеріалу листівки можна поділити на паперові, картонні та змішаного типу (папір плюс наліпки у вигляді тканини, ланцюжків, прозорих плівок, фольги, стрічки-ляссе тощо).

За жанром листівки можна поділити на приватні та корпоративні. Найбільш розповсюджені групи листівок зведені в таблиці 6Л0.

Таблиця 6.10. Характеристика художніх листівок

Вид групи

Характеристика

Вид групи

Характеристика

1.

Приватного призначення

Корпоративні

2.

Вітальні

Найбільша група за обсягами накладів (16 -17 тисяч).

Надсилається для привітання

Вітальні

Виконують

функцію

ідентифікації

фірми, є

елементом

корпоративної

культури

3.

Релігійного характеру

Ілюструють біблійні сюжети. Містять зображення визначних постатей - духовних наставників людства

Інформаційні

Виконують роль

запрошень та повідомлень

4.

Інформаційно-зображувальні

Містять конкретний малюнок із роз'яснювальним підписом

Рекламні

Пропозиції, послуги, прайс-листи від фірми, оформлені у привабливому для споживача вигляді

5.

Жартівливі

Вітання

жартівливого

характеру

26. Аудіовізуальні документи
Основні поняття модуля
Історія виникнення та розвиток аудіовізуальних документів
Класифікація аудіовізуальних документів
Фонодокументи
Фотодокументи
Кінодокументи© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru