Західноєвропейський банківський бізнес - Кравець В.М. - ПЕРЕДМОВА

Пропонована книга є першим в Україні широкомасштабним дослідженням становлення, розвитку та сучасного стану банківської справи в Західній Європі. Вона ґрунтується на величезному фактологічному матеріалі, що охоплює період починаючи від держав Стародавньої Месопотамії до останніх подій в економічному житті Європи — фінансової інтеграції країн ЄС і впровадження єдиної валюти в більшості з них — евро. Значним здобутком авторів є дотримання послідовності у викладі історичного матеріалу і відсутність "білих плям" між певними історичними епохами.

Автори розглядають історію банківської справи, починаючи від доби стародавніх ассиро-вавилонських держав: саме в цей період, на їх думку, зароджуються перші депозитні операції.

Окремі розділи присвячено банківській справі в Стародавній Греції та Стародавньому Римі: наводиться багато свідчень про досить розвинуту банківську діяльність, взятих з різноманітних першоджерел археографічних пам'яток, творів античних письменників, навіть з Біблії тощо. Значна

частина книги присвячена розвиткові банківської справи в Європі у добу Середньовіччя, а також у ранній період Нового часу. Особливу увагу приділено такому важливому для її становлення етапу, як домінування італійських фінансових інституцій у XIII—XV ст.

Великий інтерес для сучасного читача становить історія взаємовідносин між першими банківськими установами та тогочасними правителям. Результатом таких відносин часто були банкрутства внаслідок нерозумного втручання влади і недотримання нею своїх зобов'язань, корумпованість вищих чиновників, поява інфляції і т. ін.

Класичними прикладом небезпеки неконтрольованих біржових спекуляцій є історія Джона Ло, діяльність якого за підтримки найвищих посадовців поставила Францію у першій чверті XVIII ст. на грань державного банкрутства.

Банківська справа Європи від початку XIX ст. і до кінця Другої світової війни розглядається переважно на прикладі Великої Британії, Франції, Німеччини та Бельгії, Однак автори не обійшли жодного моменту, що справив суттєвий вплив на подальший розвиток банківської діяльності в Європі, особливо в період між двома світовими війнами, як, наприклад, порятунок банків Італії за допомогою втручання уряду на початку 30-х років, криза банківської системи Австрії тощо.

Яскраво показано руйнівний вплив на банківську сферу світу в цілому Першої і Другої світових війн, кардинальні зміни у банківській системі внаслідок цих війн.

Фахівцям відомо, що після Другої світової війни почав зростати вплив долара США як провідної світової валюти. Цьому особливо сприяло утвердження Бреттон-Вудської валютної системи, що спиралась на безумовну конвертацію долара в золото за фіксованою ціною.

Автори докладно висвітлюють всі перипетії, пов'язані зі становленням сучасних банківських організацій, розвитком систем електронних переказів коштів, інших технологічних інновацій. Впровадження Ямайської валютної системи, інтеграція західноєвропейського банківського бізнесу, зумовлена загальноінтеграційними процесами в рамках ЄЕС, введення ЕКЮ — попередника євро — все це знайшло відображення в цій книзі.

Останній розділ книги присвячено становленню і аналізу сучасного стану європейської валютної системи. Процес створення Європейського центрального банку, вибудова його політики тощо показуються в аспекті формування майбутньої єдиної Європи, утвердження інституцій ЄС із владними повноваженнями, більшими за внутрішньодержавні.

Значне місце в роботі відведено висвітленню історії становлення економічного і валютного союзу, формуванню Європейського валютного союзу. Рішення Маастрихтського, Амстердамського, Мадридського самітів привели до заміни ЕКЮ на євро та введення цієї грошової одиниці з 1 січня 1999 р. у безготівковий, азі січня 2002 р. і в готівковий обіг більшості країн — членів ЄС. Різноманітні сценарії впровадження єдиної європейської валюти, способи регулювання процентних ставок за нових умов, діяльність ЄЦБ та інші аспекти, важливі для вітчизняного читача, якого цікавлять події в країнах ЄС, автори детально розглядають під кутом зору останніх рішень центральних органів ЄС.

Беззаперечний здобуток авторів цієї книги — поєднання історичного аналізу банківської діяльності в країнах Європи (від І тисячоліття до н. е. до впровадження євро) із поясненням різноманітних банківських термінів, операцій, властивих банкам у минулому і тепер.

Зважаючи на значущість банків у нинішньому економічному житті, величезну роль банківського капіталу в глобалізації світової економіки, можна впевнено стверджувати, що ця книга знайде свого читача. її вихід у світ, безумовно, сприятиме ліквідації окремих "білих плям" в економічній історії, спричинених свого часу пануванням консервативних марксистських і псевдомарксистських догм і схем, формуванню нового погляду на історію банківського бізнесу.

В.І. Міщенко,

доктор економічних наук,

професор

Частина I. БАНКІВСЬКА СПРАВА В СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ
Розділ 1. ПОХОДЖЕННЯ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
Розділ 2. БАНКІВСЬКА СПРАВА В ГРЕЦЬКОМУ СВІТІ
2.1. Приватна банківська справа
2.1.1. Хронологія та географічне поширення
2.1.2. Банківські операції
2.1.3. Організація банків
2.1.4. Банкіри та банкрутства
2.2. Державна банківська справа
2.2.1. Ліцензовані банки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru