Промислова екологія - Апостолюк C.O. - 6.3.2. Знешкодження та перероблення газоподібних радіоактивних речовин

Газоподібними радіоактивними відходами зазвичай вважають відходи, розподілені в атмосфері у вигляді аерозолів, диму, туману, пилу й газів. Процеси перероблення газоподібних відходів можна поділити на три групи: перероблення (знешкодження) рідких аерозолів — туманів, очищення від пилу та очищення повітря від радіоактивних газів.

Рідкі аерозолі утворюються у деяких вузлах технологічного процесу перероблення тепловидільних елементів ядерних реакторів (ТВЕЛ). Для тонкого очищення від туманів використовують самоочисні тонковолокнисті фільтри безперервної дії типу "Фартос" продуктивністю до 500 м3/год. Кінцеве контрольне очищення здійснюють на так званих абсолютних фільтрах із спеціальної тканини.

Пил у значній кількості утворюється на стадії різання ТВБЛів, прожарювання солей. Проводять двостороннє вловлювання: на стадії грубого очищення використовують турбулентні промивні фільтри, а для очищення від дрібнодисперсного пилу — металеві або металокерамічні фільтри.

При переробленні високоактивних пилогазових відходів необхідно підвищувати концентрацію в них радіонуклідів і скеровувати на захоронення та зберігання. Цей спосіб оброблення придатний і для радіонуклідів з великим періодом піврозпаду.

Для звільнення вентиляційних викидів від радіоактивних інертних газів (РІГ) (ізотопи криптону, ксенону, а також аргону — 41) застосовують абсорбційні установки або газгольдери (рис. 6.7). Принцип роботи газгольдера базується на тому, що короткодіючі (короткоживучі) радіонукліди (період піврозпаду Т1/2 ^ 41Аг — 1,82; 77Кг — 1,14; 88Кг — 2,77) за час перебування в ньому знижують радіоактивність внаслідок радіоактивного розпаду. Розрахунок газгольдера полягає у визначенні часу перебування в ньому за формулою [1]

деАк,Ап — кінцева та початкова активність речовини; т — час витримування газу в газгольдері, год; 7т1/2 — період піврозпаду радіонукліда.

У розрахунках задається відношення Ап/А , а час витримування знаходять за формулою

За об'ємною витратою ЯрІЯ радіоактивного інертного газу, що надходить у газгольдер, визначають: об'єм газгольдера Vг довжи-

Схема адсорбційної установки для вловлювання радіоактивних інертних газів

Рис. 6.7. Схема адсорбційної установки для вловлювання радіоактивних інертних газів: І — сепаратор; 2, 2' — теплообмінники; 3 — вентилі; 4 — цеолітові колони; 5 — адсорбер; 6* — електрокалорифер; 7 — передфільтр; 8 — аерозольний фільтр; 9 — вентилятор; 10 — збирач

ну та площу поперечного перерізу (визначають із конструктивних міркувань), прийнявши швидкість руху РІГ у газгольдері 0,3 м/с.

Адсорбційну установку застосовують для високоефективного (понад 0,99) очищення викидів від РІГ. Установка працює таким чином. Очищений газ подають для охолодження в теплообмінник 2, а потім у сепаратор вологи і та аерозольний фільтр 8. Після фільтра гази подаються у цеолітові колони 4 для глибокого висушування до такого рівня вологості, який відповідає вмісту насиченої водяної пари при температурі адсорбції. Оскільки процес висушування здійснюється з виділенням тепла, то після колони газ спочатку подається в теплообмінник 2, а потім у вугільний адсорбер 5. Рух газу в установці забезпечується вентилятором 9, а регулювання витрати в цеолітових колонах досягається за допомогою вентилів 3. Висушувальні цеолітові колони працюють періодично: в одній здійснюється висушування газів, в іншій — регенерація гарячим повітрям, яке нагрівається в електрокалорифері з передфільтром 7. Розрахунок адсорбційних колон ґрунтується на досягненні необхідного зниження активності РІГ з колони. Методика розрахунку колон наведена в роботі [35].

6.3.3. Знешкодження та перероблення рідких радіоактивних речовин
6.3.4. Знешкодження та перероблення твердих радіоактивних відходів
Розділ 7. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ВІД ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
7.1. Захист довкілля від шумового та вібраційного забруднень
7.1.1. Загальні поняття про шум та його параметри
7.1.2. Загальні поняття про вібрацію та її параметри
7.1.3. Вплив шуму та вібрації на людину й навколишнє природне середовище
7.1.4. Нормування шуму і вібрації
Нормування шуму
Нормування вібрації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru