Економічна безпека підприємств, організацій та установ - Ортинський В.Л. - 6. Стратегія спрощення

Суть такого менеджменту - у процесі розвитку організації зберігати все якомога простішим і природнішим. Організації, керівники яких своєчасно звільняються від різних ускладнень, керуються одним із золотих правил бізнесу: "Якщо ваш бізнес отримує 10 % доходу від капіталовкладень, то кожен долар, заощаджений при спрощенні, дорівнює десяти доларам збільшеного доходу". Реалізація стратегії починається із спрощення робіт. Відповіді на запитання "Яких результатів я досягаю у своїй роботі?"; "Чому я їх досягаю?"; "Що я роблю такого, в чому немає потреби?" примушують кожного працівника повернутися до початку своєї роботи і задуматися над тим, що робиться краще. Стратегія спрощення не потребує значних витрат, на відміну від стратегії ризику та ідей менеджменту, але пов'язана з високим рівнем управлінської культури вищого керівництва, що дає змогу ефективно спілкуватися зі своїми підлеглими. Менеджер також повинен спрощувати структуру організації (не більше трьох ланок управління), процедуру й систему інформації, документообігу, контролю, ділові відносини в горизонтальному й вертикальному напрямах і нагороджувати тих, хто спрощує складні завдання і процеси і тим самим робить результати більш прибутковими.

7. Стратегія якості

Однією із найбільш вдалих стратегій, яку вибрали в період відновлення економіки японські підприємці, стала стратегія якості, що створила відомі всьому світові японські кухлі якості. Колишні спроби підвищити продуктивність праці зосереджувалися на двох запитаннях: "Як можна випустити продукцію дешевше?"; "Як можна випустити продукцію швидше?". Нині успішні менеджери прагнуть знайти відповідь на запитання "Як можна правильно випустити нову продукцію з першого разу?". Давно визначено, що високу якість забезпечують чотири ключових результати:

o нижча собівартість виробленої продукції;

o великий обсяг випущеної продукції;

o робоча гордість і рейтинг фірми;

o прихильність покупців.

Стратегія якості ґрунтується на двох параметрах: розвиток якості і контроль якості, де перший чинник є вагомішим. Стратегія якості може бути реалізована тільки за повної зацікавленості вищого керівництва у випуску високоякісної продукції. Для успішної реалізації цієї стратегії менеджери повинні:

o досягти того, щоб кожний працівник розумів, що є якістю, а що ні. Якісне виконання роботи - це:

- відповідність її виконання стандартам;

- загальна довгострокова програма і зобов'язання завжди робити все правильно з першого разу;

- відповідні планування і конструювання;

- запобігання появі дефектів;

- те, що піддається вимірюванню вартості якості (вартість виробу, виготовленого правильно з першого разу);

o структурувати діяльність підприємства так, щоб кожен розумів, хто і як визначатиме якісне виконання роботи;

o навчити кожного основ технічного і статистичного контролю якості;

o використовувати ідеї тих, хто виконує роботу, для її поліпшення;

o поводитися з клієнтами фірми як з довічними партнерами. Менеджмент у забезпеченні якості конкретної роботи, виконанні кожним працівником служби безпеки своїх функцій - це особлива відповідальність у діяльності самого менеджера безпеки, керівництва служби безпеки. Забезпечуючи високу якість, працівники служби безпеки створюють тим самим надійні умови для спокійної і ритмічної діяльності компанії в цілому.

8. Стратегія лояльності і відданості

Один із найбільш складних аспектів ефективного менеджменту полягає в тому, щоб допомогти працівникам зрозуміти і самостійно досягати поставлених цілей, отримуючи у відповідь лояльне ставлення до них фірми. Девіз американської авіакомпанії "Дельта", що успішно реалізовує стратегію лояльності й відданості, такий: "Давши працівникам лояльність і відданість, ви отримаєте їх у відповідь". Стратегія дуже проста й ефективна, а для її реалізації менеджери мають:

o забезпечити повну гарантованість роботи й винагород (зокрема, вирішення соціальних питань);

o зберігати канали спілкування підлеглих відкритими так, щоб 100% їхніх ідей надходило до вищого керівництва;

o просувати працівників зсередини, даючи їм зрозуміти, що лояльність винагороджується;

o вкладати гроші в довгострокове зростання, навчання і розвиток працівників;

* домогтися, щоб винагорода сприймалася як справедлива;

o реалізувати принцип "поводьтеся з працівниками так, як би ви хотіли, щоб поводилися з вами".

Відданість - дуже тонка і глибока матерія, вона - в душі й серці людини. Це потрібно завжди пам'ятати, особливо коли хочеться в управлінській діяльності задобрити когось тільки через його шлунок, даровані предмети й речі. Можна підкуповувати і навіть купити, але зрадженим такий працівник ніколи не буде. Тому, щоб у відповідь мати відданість і лояльність, потрібно, окрім матеріального стимулювання, "пустити" працівника в свою душу і обігріти його теплотою свого серця.

7. Стратегія якості
8. Стратегія лояльності і відданості
9. Стратегія співпраці
Режим функціонування системи економічної безпеки
2.2. Концепція безпеки підприємства
ТЕМА 3. Служба безпеки фірми (підприємства, організації, установи)
3.1. Служба безпеки як підсистема підприємства (організації)
3.2. Процедура створення і ліквідації служби безпеки підприємства
3.3. Служба безпеки підприємства: структура, особливості управління її діяльністю та забезпечення працівниками
3.3.1. Управління безпекою підприємства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru