Основи підприємницької діяльності - Варналій З.С. - 2. Культура підприємництва та діловий етикет

У загальному розумінні поняття "культура" означає певну сукупність матеріальних і духовних цінностей, які виробляє людство в історичному процесі свого розвитку. Водночас культура продукує способи створення цих цінностей, засоби їх застосування і передачі. Тим самим вона виступає найважливішим критерієм оцінки окремої особистості. Саме культура визначає спрямованість суспільної, у тому числі економічної, поведінки підприємця, змушує його дотримуватися етикету ділової людини.

По суті, культура підприємництва визначає спосіб спілкування бізнесмена зі своїми клієнтами, партнерами, підлеглими та іншими особами в процесі здійснення власної справи. Культура підприємця вбирає відповідну сукупність правил, вимог, знань та вміння поводитися у світі бізнесу.

Які ж основні навички повинен мати сучасний підприємець?

Для відповіді на це питання змоделюємо деякі найбільш важливі аспекти діяльності підприємця.

Перший аспект коректної поведінки ділової людини - це дотримання норм звертання, привітання та знайомства. Зокрема при діловій зустрічі з незнайомими людьми треба представитися самому або через особу, яка влаштувала зустріч. Якщо ви гість, то варто представитися першому. І звичайно, перед тим як познайомити будь-кого, слід впевнитися, що обидві сторони бажають знайомства.

Другий - субординація в ділових стосунках. Як відомо, управлінські відносини мають ієрархічний характер. Це означає, що некоректно віддавати будь-які службові розпорядження виконавцю, якщо його роботу повинен координувати ваш підлеглий управлінець.

Третій - організація ділових контактів. Наприклад, запрошуючи співробітника на бесіду, попередьте його заздалегідь через офіс-менеджера, або секретаря-референта. Це дасть змогу йому підготувати необхідні матеріали, розрахунки, сформулювати власні пропозиції.

Особливу увагу в діловому етикеті займає вміння проводити ділові бесіди, дотримуватися ділового протоколу. Так, підприємець, котрий веде бесіду, виглядає значно привабливіше, якщо дотримується у своїй поведінці таких правил:

висловлюватися стисло і по суті, чітко викладаючи свої думки;

спиратися на факти, обґрунтовуючи власну позицію;

не захоплюватися деталями, але пам'ятати, що своєчасно і доречно наведена деталь може зміцнити достовірність вашої позиції;

уникати конфронтації, шукати шляхи вирішення складної проблеми.

Не менш важливо дотримуватися ділового протоколу, тобто порядку проведення ділових зустрічей, які мають бути ретельно підготовлені. Здійснення переговорів стає більш ефективним, якщо сторони попередньо домовилися про матеріали та питання, що виносяться на обговорення. Ділові зустрічі прийнято проводити в спеціальному приміщенні.

І нарешті, підприємець повинен пам'ятати, що грамотність, логічність мовлення є обов'язковою умовою будь-якого ділового контакту. У поєднанні з приємним зовнішнім виглядом, манерою триматися це суттєво впливає на імідж підприємства, а отже, і на успіх бізнесу. Таким чином, перехід до нових соціальних норм, що базуються на здоровому економічному глузді і моральності дій, вимагає формування культури підприємництва та ділового етикету як якісних ознак нової особистості - підприємця.

3. Юридична та соціальна відповідальність у бізнесі

Як ми уже з'ясували в попередніх темах, підприємницька діяльність виступає елементом загальнокультурного розвитку. Цей вид діяльності має вирішувати конкретні соціальні проблеми на підґрунті морально-етичних уявлень про цінність підприємництва. Інакше кажучи, підприємець несе соціальну відповідальність за розпочату справу та її розвиток не тільки перед собою, а й перед людьми, з якими він веде свій бізнес, а у кінцевому підсумку - перед суспільством у цілому.

Держава створює для розвитку підприємництва необхідну правову базу, певним чином регулюючи цей вид діяльності. Дотримання існуючих законів породжує юридичну відповідальність. Водночас держава є певною мірою залежною від підприємництва, розвиток якого сприяє вирішенню низки загальнодержавних задач: надходжень до бюджету, працевлаштування населення, розвитку ринків товарів та послуг. Це означає, що між державою і бізнесом постійно підтримуються спільні економічні і соціальні інтереси. Вони виступають провідною ланкою механізму соціального партнерства підприємницьких структур та державних інститутів. Саме тому в більшості країн підприємці об'єднують свої зусилля для забезпечення соціального захисту населення, розв'язання економічних проблем, що стоять перед суспільством і не можуть бути вирішені лише зусиллями держави.

В сучасних умовах соціальна відповідальність має різноманітні форми прояву:

1. Ефективне ведення бізнесу - виробництво кращих товарів і послуг, гарантування їхньої якості, повноти задоволення попиту.

2. Дотримання зобов'язань перед зацікавленими особами (акціонерами, клієнтами, партнерами у справі бізнесу, співробітниками) за їхній матеріальний добробут.

3. Сприяння розвитку підприємницького сектора в цілому - розвиток ринкової інфраструктури, безперервний рух інвестиційних ресурсів, конкурентний стан функціональних ресурсів, конкурентний стан функціональних ринків.

4. Участь у здійсненні загальнодержавних економічних програм, політичному та громадському житті - формування і відстоювання економічних та інших інтересів, що сприяють підвищенню ефективності економіки як єдиної системи.

Таким чином, простежується залежність між юридичною та соціальною відповідальністю в бізнесі. Осягнення кожним підприємцем цієї єдності - найкращий показник етики підприємництва в суспільстві.

3. Юридична та соціальна відповідальність у бізнесі
Розділ 2. Організаційно-правові форми підприємництва
ТЕМА 1. Види та сфери підприємницької діяльності
1. Приватне, колективне та державне підприємництво
2. Види підприємницької діяльності
ТЕМА 2. Форми організації підприємництва
1. Організаційні одиниці підприємництва
2. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності
Одноосібне володіння
Партнерство (товариство)
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru