Основи підприємницької діяльності - Варналій З.С. - ТЕМА 5. Селянське (фермерське) господарство

Однією з форм підприємницької діяльності в сільському господарстві є селянське (фермерське) господарство. Економічною основою селянських (фермерських) господарств є приватна власність на землю та інші засоби виробництва. Що ж таке селянське (фермерське) господарство? Які умови створення та особливості його діяльності? Як розвивається ця форма підприємництва в Україні? Саме ці питання ми і розглянемо в даній темі.

1. Сутність селянського (фермерського) господарства

У грудні 1991 р. Верховною Радою України був схвалений Закон України "Про селянське (фермерське) господарство", який у червні 1993 р. викладено в новій редакції. Цей закон визначає економічні, соціальні і правові основи створення та діяльності селянських (фермерських) господарства Україні. Він гарантує право громадян України на добровільне створення таких господарств, самостійність їх господарювання, рівність з іншими формами господарювання в агропромисловому комплексі, а працюючих у селянських (фермерських) господарствах - із зайнятими в інших сферах народного господарства.

Закон спрямований на створення умов для розвитку селянських (фермерських) господарств, виробництва в них товарної сільськогосподарської продукції, забезпечення раціонального використання і збереження переданих і наданих їм земель, соціального та правового захисту цих господарств.

Селянське (фермерське) господарство є формою підприємництва громадян України, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією.

Членами селянського (фермерського) господарства можуть бути подружжя, їхні батьки, діти, що досягли 16-річного віку, та інші родичі, які об'єдналися для роботи в цьому господарстві. Членами селянського (фермерського) господарства не можуть бути особи, в тому числі родичі, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою). Селянське (фермерське) господарство може бути створене однією особою.

При створенні одним із членів сім'ї селянського (фермерського) господарства інші члени сім'ї та родичі самостійно приймають рішення щодо участі у його діяльності. Інтереси селянського (фермерського) господарства перед підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами представляє голова господарства.

Головою селянського (фермерського) господарства є його засновник або особа, яка є його правонаступником. Голова селянського (фермерського) господарства може доручати виконувати свої обов'язки і використовувати права голови одному з членів господарства. Голова і члени селянського (фермерського) господарства не можуть постійно працювати в Інших підприємствах, установах та організаціях.

Селянське (фермерське) господарство має своє найменування, печатку і штамп.

Фермерське господарство в системі ринкової економіки народногосподарського комплексу є рівноправною формою ведення господарства поряд із державними, колективними, орендними та іншими підприємствами та організаціями, господарськими товариствами. Виробничо-економічні відносини селянського (фермерського) господарства із державними, колективними, орендними та іншими підприємствами й організаціями, господарськими товариствами, окремими громадянами будуються на основі договорів. Розрахункові операції провадяться як на безготівковій основі, так і готівкою.

Держава гарантує дотримання і захист майнових та інших прав і законних інтересів селянського (фермерського) господарства, створює пільгові умови для кредитування, оподаткування, страхування, матеріально-технічного постачання на період становлення та подальшого розвитку селянського (фермерського) господарства. Втручання в господарську або іншу діяльність селянського (фермерського) господарства з боку державних чи інших органів, а також посадових осіб не допускається. Збитки, заподіяні селянському (фермерському) господарству неправомірним втручанням у його діяльність, підлягають відшкодуванню за рахунок винних. Спори про відшкодування збитків вирішуються судом, арбітражним судом або третейським судом.

Селянське (фермерське) господарство має право бути засновником або членом асоціацій, консорціумів, корпорацій, акціонерних товариств, інших об'єднань, кооперативів, спільних підприємств з виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, що обслуговують агропромисловий комплекс, а також несільськогосподарських підприємств і організацій, в тому числі з участю іноземних партнерів, брати участь у створенні або бути членом комерційних банків.

1. Сутність селянського (фермерського) господарства
2. Створення та діяльність фермерських господарств
ТЕМА 6. Діяльність фінансових посередників
1. Фондовий ринок України
2. Інститути спільного інвестування
3. Ринок позичкового капіталу і форми фінансової підтримки підприємництва
ТЕМА 7. Інноваційне підприємництво і венчурний бізнес
1. Сутність та економічна роль інноваційного підприємництва
2. Організація інноваційного підприємництва
3. Венчурний бізнес
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru