Основи ринкової економіки України - Селезньов В.В. - Закон зменшуваної граничної корисності.

Економічні закони - це усталені зв'язки і взаємозалежність економічних явищ, об'єктивна реальність, що випливає із сутності економіки та економічних відносин.

Економічні закони, як і закони природи, мають об'єктивний характер. Одночасно вони відрізняються від законів природи тим, що виникають і діють тільки в процесі економічної діяльності людей - у виробництві, розподілі, обміні і споживанні. Таким чином, хоча економічні закони не залежать від свідомості людей, вони залежать від їхньої свідомої діяльності.

У сучасних умовах стихійна дія економічних законів доповнюється елементом державного і міждержавного регулювання економіки. Держава не може скасувати об'єктивні економічні закони, але може створювати умови для розвитку цих законів через державне регулювання.

Усі економічні закони можна поділити на три основні типи:

♦ загальні економічні закони, які властиві всім без винятку економічним системам;

♦ спеціальні, що діють у кількох однотипних системах;

♦ специфічні, тобто характерні лише для однієї економічної системи.

Економічні закони, їх виникнення, розвиток і функціонування є предметом вивчення економічної теорії.

Економістами різних шкіл і різних поглядів відкрито чимало закономірностей, що набули значення економічних законів. До найсуттєвіших відносять закон граничної корисності, закон вартості, закон кількості грошей в обігу, закон попиту і пропозиції.

Одним з основних економічних понять, без якого не може існувати жодна економічна система, є поняття товару. Люди виробляють, споживають і обмінюються товарами. Що ж таке товар?

Економісти дають досить просте визначення: товар - це продукт, вироблений на продаж.

У чому полягає відмінність товару від не товару? Будь-яка корисна річ, виготовлена для обміну або продажу, - це товар. Проте товаром її робить витрата людської енергії. Риба в морі - не товар, але як тільки рибу впіймають, вона стає товаром.

Впіймана риба - товар

Мал. 4. Впіймана риба - товар

У створенні будь-якої речі бере участь нинішня - жива праця і минула - матеріалізована праця. Таким чином, будь-який товар - це концентрована людська праця.

Товар має дві дуже важливі властивості: споживчу і мінову вартість.

Головна властивість усіх товарів - споживна вартість, тобто та користь, яку приносить річ. Тому, наприклад, квадратне колесо - не товар. Корисність хліба, а значить його споживча вартість, полягає в тому, що його можна вжити як їжу.

Корисність - це задоволення, що одержують від споживання товару. Розрізняють загальну і граничну корисність.

Загальна корисність - це задоволення від споживання певного набору одиниць товару (наприклад, двох хлібин, трьох рибин).

Гранична корисність дорівнює збільшенню загальної корисності в результаті придбання додаткової одиниці товару.

Споживча вартість хліба

Мал. 5. Споживча вартість хліба

У ринковій економіці великого значення набула теорія граничної корисності товару.

Закон зменшуваної граничної корисності.

Якщо споживання інших товарів залишається незмінним, то з насиченням потреби в якомусь товарі задоволення від споживання наступної одиниці цього товару зменшується.

Зниження граничної корисності пов'язане зі зменшенням суб'єктивної оцінки споживачем одиниці товару при збільшенні кількості одержуваних одиниць цього товару.

Інша важлива властивість товару полягає в тому, що його можна обміняти. Наприклад, сокира обмінюється на три рибини, три рибини - на глиняний горщик, глиняний горщик - на сокиру. Співвідношення, у яких обмінюються товари, називається міновою вартістю.

Мінова вартість

Мал. 6. Мінова вартість

Проте чому сокира обмінюється на один горщик, а не на чотири, на три рибини, а не на одну? Тому що в цих товарах закладена однакова кількість людської праці. Цією кількістю і визначається вартість товарів.

Таким чином, вартість товару - це суспільна праця що матеріалізована в товарі і на основі якої здійснюється обмін.

Закон вартості.
Закон кількості грошей в обігу.
Закон попиту та пропозиції.
1.4. Матеріальне виробництво
Закон зростаючих альтернативних витрат.
1.5. Національна економіка
Розділ II. Умови функціонування ринку
Глава 2. Правові основи ринку
2.1. Загальні положення
2.2. Система права
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru