Проектний аналіз - Митяй О.В. - ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Яка мета технічного аналізу?

2. Місце розташування та масштаб проекту.

3. Що таке виробничі потужності, технологія та обладнання?

4. Організація підготовки і здійснення проекту.

5. Підготовка та освоєння виробництва.

6. Матеріально-технічне постачання та забезпечення якості.

Тести

1. Метою технічного аналізу є визначення:

а) інвестиційного обґрунтування проекту;

б) можливостей здійснення проекту;

в) технічного обґрунтування.

2. В Україні оцінка місця розташування та масштабу проекту не проводиться за такими показниками:

а) рівень загальноекономічного розвитку регіонів;

б) рівень розвитку інвестиційної інфраструктури;

в) оцінка демографічної характеристики регіонів;

г) рівень забезпечення якості.

3. Які показники не використовуються для оцінки рівня загальноекономічного розвитку:

а) обсяг промислової продукції;

б) середній рівень заробітної плати;

в) кількість підрядних будівельних підприємств;

г) обсяг капітальних вкладень?

4. Які показники не розглядаються під час вивчення рівня розвитку інвестиційної інфраструктури:

а) кількість підрядних будівельних підприємств;

б) виробництво енергетичних ресурсів;

в) розвиток науково-технічних робіт?

5. До предмета аналізу демографічної ситуації не належать:

а) частка міського населення;

б) частка зайнятих;

в) частка непрацездатного населення.

6. Які показники не застосовуються для оцінки розвитку ринкових відносин та комерційної інфраструктури:

а) кількість діючих комерційних банків;

б) кількість страхових компаній;

в) кількість капітальних вкладень;

г) кількість товарних бірж?

7. Які показники не розглядаються для визначення рівнів криміногенних та екологічних ризиків:

а) виробництво енергетичних ресурсів;

б) викиди шкідливих речовин;

в) частка джерел екологічного забруднення;

г) кількість екологічних злочинів?

8. Які регіони не входять до груп регіонів за поділом І.О. Бланка:

а) регіони інвестиційно не привабливі;

б) регіони з середньою інвестиційною привабливістю;

в) регіони інвестиційно найпривабливіші;

г) регіони з високою інвестиційною привабливістю.

9. Які вихідні дані не є підставою для розрахунку виробничої потужності:

а) обсяг випуску продукції;

б) кількість і продуктивність обладнання;

в) трудомісткість продукції;

г) наявна робоча сила?

10. Вибір технології, обладнання не визначається за:

а) типом виробництва;

б) типом організації;

в) обсягом виробництва;

г) характером зв'язку виробничих дільниць між собою.

11. Види робіт, які не виконує організація при підготовці проекту:

а) розробка виробничої площі;

б) розробка робочої документації;

в) вибір обладнання;

г) нагляд за будівництвом та монтаж обладнання.

12. У процесі підготовки виробництва не вирішують такі питання:

а) забезпечення виробництва робочою силою;

б) забезпечення сировиною, матеріалами;

в) підготовка технічної документації з запуску виробництва;

г) графік виконання проекту.

13. До інвестиційних витрат не належать:

а) земля;

б) виробничі будівлі й споруди;

в) витрати на ліцензії;

г) витрати на підготовку документації.

14. Можливими способами отримання технологи за проектом є:

а) купівля устаткування та передача технології;

б) купівля ліцензійних прав;

в) створення іноземних підприємств з новою технологічною базою;

г) усі відповіді правильні;

д) правильні відповіді а) і б).

15. Управління розробкою проекту не передбачає:

а) проведення проектно-конструкторських робіт;

б) формування проектної команди;

в) вибір проектувальників;

г) проектування та узгодження проектно-кошторисної документації;

д) укладання та проведення тендера проектувальників.

16. Факторами, що впливають на масштаб проекту, є:

а) місткість ринку збуту;

б) екологічні бар'єри;

в) рівень поточних і капітальних витрат;

г) період нарощування виробництва;

д) рівень технологічних ризиків.

17. Визначте послідовність проведення робіт з технічного аналізу:

а) підготовка графіка здійснення проекту;

б) проектування матеріально-технічного постачання проекту;

в) розрахунок витрат виробництва та збуту продукції проекту;

г) підготовка, освоєння та забезпечення якості виробництва;

д) розробка проектної документації;

е) оцінка витрат на здійснення та експлуатацію проекту.

Література

1. Вісящев В.А. Наукові засади передпроектних досліджень і обґрунтувань: монографія / В.А. Вісящев. – Севастополь: Вебер, 2003. – 440 с.

2. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2000. – С. 90– 123,130–144.

Тема 12. ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
12.1. Завдання і мета інституційного аналізу
12.2. Оцінка зовнішніх факторів
12.3. Оцінка внутрішнього середовища проекту
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Тема 13. ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
13.1. Мета та завдання екологічного аналізу
13.2. Методики оцінки інвестиційних проектів
13.3. Рівень впливу проектів на навколишнє середовище
ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru