Проектний аналіз - Митяй О.В.


У навчальному посібнику на базі чинного законодавства розглядаються інвестиційна стратегія розвитку підприємства, концепція проекту та його життєвий цикл, основні аспекти проектного аналізу (маркетинговий, технічний, екологічний, соціальний, інституційний, фінансовий, економічний), методологія та критерії оцінки проектів з позицій невизначеності зовнішнього середовища та обмеженості ресурсів, основи фінансового проектування та управління проектами в сучасних умовах господарювання. Посібник відповідає чинній типовій програмі навчальної дисципліни "Проектний аналіз".

Для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів.

ВСТУП

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ

Тема 2. КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ

Тема 3. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ

Тема 4. КОНЦЕПЦІЯ ЗАТРАТ І ВИГІД У ПРОЕКТНОМУ АНАЛІЗІ

Тема 5. ЦІННІСТЬ ГРОШЕЙ У ЧАСІ

Тема 6. ГРОШОВИЙ ПОТІК

Тема 7. СТАНДАРТНІ ФІНАНСОВІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

Тема 8. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПРОЕКТУ

Тема 9. ОЦІНКА ПРОЕКТНОГО РИЗИКУ

Тема 10. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ

Тема 11. ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ

Тема 12. ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

Тема 13. ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Тема 14. СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Тема 15. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Тема 16. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru