Безпека життєдіяльності людини - Лапін В.М. - Ядерна зброя

Серед сучасної військової зброї особливе місце посідає зброя масового ураження, до якої відносять ядерну, хімічну, бактеріологічну (біологічну) зброю.

Ядерна зброя

Ядерною зброєю називається зброя, ураження якою зумовлюється внутрішньоядерною енергією, що виділяється в результаті вибухових процесів поділу чи з'єднання (синтезу) ядер хімічних елементів. Сюди відносять різні ядерні боєприпаси, засоби доставки до цілей та засоби управління.

Ядерна зброя характеризується такими властивостями:

— раптовість та значний радіус ураження;

— велика руйнівна сила;

— масовість та комбінований характер ураження людей і техніки;

— негативний морально-психологічний вплив на людей.

Уперше ядерну зброю у 1945 році використали США, скинувши на японські знати міста Хіросіму і Нагасакі дві атомні бомби, що спричинило значну кількість загиблих. У Хіросімі, під час трагедії чисельність загиблих у перший день перевищувала 200 тисяч осіб, а в Нагасакі, де впродовж трьох днів проводилася захисна підготовка, у тому числі і підготовка населення, втрати людей були значно меншими — 75 тисяч осіб.

Вибух ядерного боєприпасу супроводжується такими уражаючими факторами:

— ударна хвиля;

— світлове випромінювання;

— проникаюча радіація;

— радіаційне зараження місцевості.

На рис. 4.2 і рис. 4.3 показано уражаючі фактори у разі ядерного вибуху і наведено зони радіоактивного зараження.

Приблизний розподіл енергії ядерного вибуху за уражаючими факторами

Рис. 4.2. Приблизний розподіл енергії ядерного вибуху за уражаючими факторами

Зони радіоактивного зараження місцевості

Рис. 4.3. Зони радіоактивного зараження місцевості

Потужність дози випромінювання на місцевості залежить від виду та потужності ядерного вибуху і характеру рельєфу місцевості. Місцевість вважається зараженою, якщо потужність дози радіації становить 0,5 рад/год. і більше.

Ступінь ураженості місцевості та різних об'єктів характеризується кількістю радіоактивних речовин, що припадають на одиницю площі поверхні, і вимірюється в кюрі.

Кюрі — це така кількість радіоактивних речовин, в якій відбувається 37 мільярдів розпадів атомів за 1 секунду. В системі СІ за одиницю активності прийнято беккерель (Бк) — кількість радіоактивних речовин, в якій відбувається 1 розпад за 1 секунду:

Одиницею виміру потужності дози випромінювання в системі СІ є грей (Гр): 1 Гр = Дж/кг, тобто грей — це така поглинена доза, коли в одному кілограмі опромінюваного зразка поглинається енергія в 1 джоуль.

Існують спеціальні одиниці виміру потужності — рентген, рад.

Рентген — це така доза гамма-випромінювання, при якій в 1 см сухого повітря (при температурі 0 °С та тиску 760 мм рт. ст.) утворюється 2,083 мільярда пар іонів, кожен з яких має заряд, рівновеликий електрону. Існують менші одиниці: мілірентген та мікро рентген.

Потужність поглиненої дози визначається величиною Р/год., мР/год., мкР/год.

Для оцінки впливу випромінювання на біологічні об'єкти використовують поняття еквівалентної дози, яка визначається в одиницях зіверт (Зв).

Вимірювання іонізуючих випромінювань наведено в табл. 4.1:

Таблиця 4.1. Вимірювання іонізуючих випромінювань

Одиниця вимірювання

Позначення

Визначення

Рентген

Р

Це доза рентгенівського або гамма-випромінювання, під дією якого в 1 см сухого повітря за нормальних умов (температура 0 °С, тиск 760 мм рт. ст.) утворюються іони, що несуть одну електростатичну одиницю кількості електрики кожного знака. Доза в І Р відповідає утворенню 2,08 — 109 пар іонів у 1 см 3 повітря. Потужність експозиційної дози вимірюють у рентгенах на годину (Р/ год.)

Рад

рад

Одиниця поглиненої дози. Доза в 1 рад означає, що у кожному грамі речовини опромінення поглинено до 100 ерг енергії. Перевага рада як дозиметричної одиниці полягає в тому, що нею можна користуватися для вимірювання доз будь-якого виду випромінювання у будь-якому середовищі

Бер

бер

Біологічний еквівалент рентгена. Це така поглинена доза будь-якого випромінювання, яка викликає той самий біологічний ефект, що й 1 рентген гамма-випромінювання

Грей

Гр

одиниця поглиненої дози випромінювання 1 грей — це така поглинена доза, при якій 1 кг опроміненої речовини поглинає енергію в 1 джоуль (Дж). Отже, 1 Гр = 1 Дж/кг

Захист людей від променевих уражень на зараженій території полягає в тому, щоб опромінення не перевищувало допустимих доз. Допустимою сумарною дозою опромінення впродовж чотирьох діб у воєнний час є 50 рентгенів. У мирний час для населення у разі аварії на АЕС з викидом радіоактивних речовин встановлена доза опромінення 10 рентгенів.

Хімічна зброя
Біологічна зброя
Звичайні військові засоби ураження
Основні принципи щодо захисту населення:
Основні заходи щодо забезпечення захисту населення в надзвичайних ситуаціях:
Засоби індивідуального захисту
Медичний, радіаційний та хімічний захист
Укриття людей у захисних спорудах
Евакуація населення з небезпечних районів
Спостереження та контроль за станом навколишнього середовища, продуктів харчування та води
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru