Теорія журналістики - Приступенко Т.О. - 4. Безсторонність

Безсторонність — це одна з основних цінностей Бі-Бі-Сі, яка поширюється па всі програми та служби Корпорації. Крім того, закон вимагає від Бі-Бі-Сі правдиво й неупереджено висвітлювати спірні теми у випусках новин та інших програмах, де обговорюються проблеми державної політики, політичні або трудові конфлікти. Бі-Бі-Сі заборонено висловлювати власну думку про поточні події чи питання державної політики — за винятком проблем мовлення.

Вимога щодо справедливого й безстороннього висвітлення політичних питань рівною мірою стосується інтернет-видань, радіо і телебачення.

Належна безсторонність в інформаційних програмах Інформаційні програми повинні бути безсторонніми, достовірними й зберігати належну повагу до істини. У них можна досліджувати будь-яку тему, якщо на це є вмотивовані редакційні причини. Якщо ви повідомляєте про одну зі сторін спірного питання чи конфлікту, робіть це чесно й неупереджено. Не викривляйте поглядів чи думок протилежної сторони. Автори програми повинні чесно розкривати вибрану тему незалежно від того, який спектр думок і поглядів — широкий чи звужений — буде у ній представлений.

Належна безсторонність у випусках новин Під час повідомлення новин про трудові або політичні конфлікти слід протягом усього конфлікту приділяти однакову увагу позиціям і поглядам конфліктуючих сторін.

Репортер випуску новин має право висловити професійну журналістську думку, але не свою особисту. Аудиторія не повинна робити з програми висновків про особисті погляди ведучих або репортерів щодо спірних питань.

Належна безсторонність у циклі передач

Якщо в ефір виходить серія взаємопов'язаних передач, у яких розглядаються ті самі або споріднені проблеми, належну безсторонність може забезпечувати вся серія передач. Намір авторів досягти безсторонності саме в такий спосіб повинен плануватися заздалегідь і доводитися до відома аудиторії.

Водночас у серії передач, де в кожному випуску розглядаються розмаїті й малопов'язані питання, безсторонність повинна забезпечуватися в кожній окремій програмі.

"Належна" безсторонність

"Належна" безсторонність — це ступінь безсторонності, який відповідає характеру обговорюваної теми й типу програми. Належна безсторонність не вимагає абсолютного нейтралітету з кожного питання або відходу від основних демократичних засад. Так само вона не досягається математичними методами, тобто врівноваженням кожної висловленої думки, протилежною за змістом. Проте метою Бі-Бі-Сі є відображення якнайширшого спектра думок і поглядів.

Програми типу "особистий погляд"

Програми типу "особистий погляд", у яких розглядаються питання державної політики або політичні чи трудові конфлікти, вимагають особливо обережного поводження:

— слід заздалегідь чітко зазначити характер програми;

— неприпустимі серйозні похибки у викладенні протилежних поглядів; точність у фактах обов'язкова;

— скоріш за все, доведеться надати комусь можливість виступити з відповіддю в ефірі, наприклад у самій програмі або в заздалегідь організованій дискусії;

— штатні чи регулярні ведучі або репортери Бі-Бі-Сі, пов'язані з випусками новин або публіцистичними програмами, не повинні вести програми типу "особистий погляд", присвячені конфліктним питанням.

Образливі висловлювання

В інтересах безсторонності часом виникає потреба надати мікрофон особам, чия поведінка або погляди повсюдно вважаються образливими. У таких випадках слід вести розмову твердо й негайно давати відсіч надміру образливим відповідям.

Виборчі кампанії

Під час виборів безсторонність Бі-Бі-Сі зазнає особливо прискіпливих випробувань. Детальні настанови з цього питання можна знайти у розд. 34 "Настанов журналістам Бі-Бі-Сі" — "Мовлення під час виборів" та /або у дод. до "Загальних інструкцій щодо порядку роботи під час виборів" у "Настановах для Інтернет-видань".

Опитування громадської думки та оприлюднення результатів

Слід особливо дбати про те, щоб будь-яке опитування громадської думки, проведене за дорученням Бі-Бі-Сі, не було використано як думка Корпорації з певного питання або як втручання Бі-Бі-Сі у конфліктну ситуацію.

Будь-яка пропозиція щодо опитування громадської думки з політичного питання повинна бути представлена головному політичному раднику. Необхідно також одержати технічні поради у відділі політичних досліджень.

Спеціальні правила стосуються повідомлень про результати опитувань, проведених організаціями, що вивчають громадську думку. Ці правила викладені в розд. 35 "Настанов журналістам Бі-Бі-Сі".

Інтернет-видання

Сайти Бі-Бі-Сі, присвячені певній конфліктній ситуації або питанню державної політики, повинні мати зв'язки із зовнішніми сайтами, які представляють широкий спектр поглядів на це питання — однак за тієї умови, що при цьому не порушуються правила доброго смаку та пристойності або вимоги закону (наприклад, знеславлення або підбурювання до проявів расизму).

Особливо важливо, аби жодна група не використовувала Інтернет-сторінки Бі-Бі-Сі як платформу для пропаганди політичних або комерційних кампаній чи широких кампаній збору коштів.

Прохання надати доступ до непереданих в ефір матеріалів

Бі-Бі-Сі не надаватиме з власної волі доступу до непереданих в ефір матеріалів, якщо це представлятиме небезпеку для людей, що працюють у Корпорації, або ускладнить збирання аналогічного матеріалу в майбутньому. Крім того, цей матеріал може містити відомості, за допомогою яких можна встановити особистість конфіденційного джерела.

Запити про доступ до попереднії их в ефір матеріалів надходять, головним чином, від поліції (в Англії та Уельсі за ордерами на підставі Закону 1984 р. про докази у поліцейських та кримінальних справах). У Шотландії такий ордер може бути виданий шерифом або лорд — адвокат (генеральний прокурор у справах Шотландії) може своїм наказом чи клопотанням вимагати видачі матеріалу для використання як доказу.

Одержавши запит про доступ до непереданих в ефір матеріалів, автори програми повинні передавати його на розгляд юристам Бі-Бі-Сі та контролеру редакційної політики

Рекламні згадки про товари/послуги та їх розміщення

Будь-яка згадка у програмах про товари й послуги, що надаються комерційною компанією, повинна бути виправданою з редакційного погляду й не мати рекламного характеру. Не допускається жодна невиправдана згадка про товари й послуги з торговою маркою. Програми не повинні містити рекламних вставок.

Включення до звукового чи відеоряду товарів і послуг в обмін на гроші, надання послуг чи будь-яку іншу матеріальну винагороду є розміщенням реклами й категорично забороняється.

Жодній програмі Бі-Бі-Сі не дозволяється приймати продукти чи послуги — безкоштовні або за зниженими цінами — в обмін на вміщення в титрах чи будь-яку візуальну або словесну згадку про товар чи його постачальника. Так само остерігайтеся тих, хто прагне в такий спосіб добитися неявної, прихованої реклами.

У BBC Online забороняється надавати інтерактивний зв'язок за оплату грошима, послугами чи будь-яку іншу матеріальну винагороду.

Детальні настанови щодо порядку використання та висвітлення продуктів у програмах можна знайти в розд. 25 "Настанов журналістам Бі-Бі-Сі".

Сторонні інтереси

Як штатні, так і позаштатні співробітники Бі-Бі-Сі, які працюють у випусках новин чи інформаційних програмах, не повинні мати будь-яких сторонніх інтересів чи зобов'язань, що могли б завдати шкоди репутації Бі-Бі-Сі або взаємній довірі між Ві-Бі-Сі та її аудиторією в тому, що стосується безсторонності, справедливості та чесності Корпорації, про що зазначено у розд. 10 "Настанов журналістам Бі-Бі-Сі" — Конфлікти інтересів.

5. Недоторканність приватного життя
6. Пристойність, людська гідність, насильство, антигромадська поведінка
7. Процедура розгляду та узгодження
Додаток 2 Етичні засади роботи журналіста: західний досвід
І. Вступ
II. Західний досвід саморегуляції журналістського середовища
1. Французькі закони про пресу та журналістів від 1881,1935—1974 pp.: аналіз загальних тенденцій
2. Французька комісія з прес — картки: хто має і хто не має права називатися журналістом
3. Західні етичні кодекси журналістів: провідні завдання та реальна сфера впливу
Мюнхенська (європейська) декларація прав та обов'язків журналістів (Мюнхен, 1970)
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru