Теорія журналістики - Приступенко Т.О. - Кодекс професійної стики товариства професійних журналістів

Товариство професійних журналістів (The Society Professional Journalists, SIM) — найбільш представницька і розгалужена міжнародна журналістська організація, яка була засіювана у 1909 р. Основними цілями SIM с:

- формування середовища, в якому журналістська діяльність може здійснюватися найбільш вільно і повноцінно;

- стимулювання високих професійних стандартів і дотримання етичних норм у професійній журналістській діяльності;

— розвиток свободи преси. Преамбула

Члени Товариства професійних журналістів вважають, що освіченість громадськості — цс передумова справедливості й основа демократії.

Обов'язок журналіста сприяти реалізації цих цілей шляхом пошуку істини і забезпечення об'єктивного та всебічного висвітлення подій і проблем. Журналісти, незалежно від їхньої спеціалізації і від того, який засіб масової інформації вони представляють, повинні сумлінно і чесно служити суспільству. Професійна чесність — цс наріжний камінь довіри до журналіста. Членів Товариства поєднує готовність дотримуватися етичних принципів професійного поводження. Вони приймають справжній Кодекс для того, щоб заявити про принципи і норми діяльності Товариства.

Шукайте істину і повідомляйте про неї

Журналісти повинні бути чесними, безсторонніми і сміливими під час вбирання, викладу й коментування інформації. Журналісти повинні:

— перевіряти вірогідність інформації, що надходить з будь-яких джерел і виявляти обережність, щоб уникнути ненавмисних помилок. Спеціальне перекручування фактів неприпустиме за жодних обставин;

— докладати максимум зусиль для зустрічі з особами, про яких повідомлялося в інформаційних репортажах, щоб надати їм можливість привселюдно відповісти на обвинувачений в нібито скоєному;

— вказувати, якщо можна, джерела інформації. Суспільство мас право на одержання якнайповнішої інформації про достовірність джерел;

— завжди з'ясовувати мотиви джерел інформації, перш ніж обіцяти їм анонімність. Повністю і детально обумовлювати обіцянки, які даються в обмін на інформацію, виконувати їх;

— прагнути до того, щоб заголовки, гострі повідомлення, які можуть спровокувати відповідну реакцію, а також матеріали пропагандистського характеру, фото-, відео- й аудіоматеріали, графіка, короткі заяви і цитати відповідали дійсності. Вони не повинні надмірно спрощувати події чи висвітлювати їх поза контекстом;

— ніколи не спотворювати змісту фото- і відеоматсріалів. При цьому завжди припустиме посилення образу як технічний прийом для його повнішого розкриття. Обов'язково супроводжувати змонтовані матеріали і фотоілюстрації текстовими позначками;

— уникати показу інсценівок подій, що відбулися раніше, аби не вводити в оману людей. Якщо для повноцінної розповіді необхідна подібна інсценівка, то матеріал обов'язково повинен позначатися відповідним текстовим повідомленням;

— уникати прихованих та інших таємних методів збирання інформації, за винятком випадків, коли традиційні відкриті методи не забезпечують життєво важливої для суспільства інформації. Необхідність застосування подібних методів треба окремо пояснювати в самому матеріалі;

— ніколи не займатися плагіатом;

— сміливо говорити про всі позитивні й негативні сторони людської природи, навіть коли не всім цс подобається;

— цінувати власні культурні цінності й уникати нав'язування їх іншим;

— уникати упередженого ставлення до людей через їхню расову, статеву, релігійну, етнічну і географічну належність, сексуальну орієнтацію, фізичні вади, зовнішність чи соціальний статус;

— підтримувати вільний обмін думками, навіть коли ці думки на чийсь погляд видаються неприйнятними;

— надавати трибуну тим, хто зазвичай не має можливості публічно висловитися. Не проводити межі між офіційними і неофіційними джерелами інформації;

— розмежовувати захист яких-небудь поглядів й інформаційні повідомлення;

— чітко позначати аналіз і коментарі, які не повинні спотворювати факти чи контекст;

— чітко відокремлювати інформацію від реклами й уникати гібридів, що стирають різницю між першим і другим;

— вважати своїм особливим обов'язком забезпечення гласності під час обговорення і вирішення проблем, що безпосередньо торкаються інтересів суспільства і доступу до офіційних документів.

Зводьте шкоду до мінімуму

Журналісти, що дотримуються правил професійної етики, ставляться до джерел інформації, до героїв своїх репортажів і колег як до людей, гідних поваги. Журналісти повинні:

— завжди пам'ятати про тих, кому може бути завдано шкоди внаслідок публікації;

— виявляти особливу чуйність і тактовність щодо дітей та неповнолітніх, які є джерелами інформації чи героями репортажів;

— під час збирання інформації або публікації бути чуйними до тих, кого торкнулися трагедія чи горе;

— усвідомлювати, що збирання і публікація інформації можуть заподіяти шкоди і спричинити неприємності: пошук новин не с підставою для вседозволеності;

- усвідомлювати, що прості громадяни мають більше прав на контроль інформації, що стосується їх безпосередньо, ніж посадові особи чи ті, хто прагне влади, виливу і громадської уваги. Лише крайня необхідність, продиктована суспільними інтересами, може виправдати вторгнення в чиєсь приватне життя;

— виявляти почуття міри і смаку. Не потурати нездоровому інтересу до сенсації;

— не розкривати імен неповнолітніх підозрюваних чи жертв сексуальних злочинів;

— ретельно зважувати всі "за" і "проти" перш ніж привселюдно називати імена підозрюваних у скоєнні злочину до офіційного пред'явлення їм обвинувачення;

— зберігати баланс між правом обвинувачуваних у здійсненні злочинів на справедливий суд і правом громадськості бути поінформованою.

Будьте незалежні

Журналісти повинні бути незалежними від будь-яких інтересів, за винятком права громадян бути поінформованими. Журналісти повинні:

— уникати чинника особистої зацікавленості під час виконання своїх професійних обов'язків;

— не вступати в організації і не здійснювати діяльність, якщо це може скомпрометувати професійну чесність і завдати шкоди професійній репутації;

— відмовлятися від подарунків, послуг, грошових винагород, безкоштовних поїздок, особливого ставлення, уникати роботи за сумісництвом, політичної діяльності, державних посад і роботи в органах місцевого самоврядування, якщо це може скомпрометувати їхню репутацію непідкупних журналістів;

— розкривати неминучі конфлікти, що загрожують суспільству;

— виявляти пильність і сміливість щодо притягнення до відповідальності осіб, які перебувають при владі;

— відмовляти в наданні особливих переваг окремим рекламодавцям і групам, які мають специфічні інтереси. Протидіяти тиску, який вони чинять з метою вилинути на висвітлення подій;

- бути надзвичайно обачними під час спілкування з джерелами, які пропонують інформацію за послуги чи гроші, не вступати в торги за інформацію. Вудьте підзвітні

Журналісти підзвітні своїм читачам, слухачам, глядачам і один одному. Журналісти повинні:

— роз'ясняти і коментувати інформацію, бути готовими до діалогу з громадськістю з питань журналістської стики;

— заохочувати громадськість до висловлення критичних зауважень на адресу засобів масової інформації;

— визнавати свої помилки й охоче виправляти їх;

— привселюдно викривати порушення журналістами і засобами масової інформації професійної стики;

— дотримуватись тих же високих стандартів, дотримання яких вони вимагають від інших.

Рекомендації для журналіста (Фінляндія)
Кодекс професійної етики журналіста, прийнятий па міжнародному семінарі "Засоби масової інформації і вибори"
Додаток 4 Рекомендація № R (2000) 7 Ради Європи Комітету Міністрів країнам — членам стосовно права журналістів не розголошувати їхні джерела інформації
Додаток 5 Рекомендація REC (2003) 13 Ради Європи Комітету Міністрів державам-членам щодо надання інформації через засоби масової інформації стосовно кримінального судочинства
Додаток 6 Українське законодавство щодо діяльності засобів масової інформації
ВСТУП
ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
1.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ
1.3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru