Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О.М. - 11.2. Протоколи і сервіси мережі Інтернет

Практично всі сервіси мережі Інтернет побудовані на технології клієнт-сервер. Для роботи в мережі необхідно:

o фізично приєднати комп'ютер до одного з вузлів мережі Інтернет;

o одержати ІР-адресу на постійній або тимчасовій основі;

o встановити та налаштувати апаратне і програмне забезпечення.

Організаційно доступ до мережі користувачі отримують через провайдера. ISP (Інтернет service provider, Постачальник послуг Інтернет) - забезпечує персональний доступ в Інтернет, доставку та збереження електронної пошти (e-mail), а також надання інструкцій щодо налаштування системи.

Як правило, користувачі навчальних закладів, великих організацій, фірм, підприємств приєднуються до мережі Інтернет через свою локальну мережу. Один з комп'ютерів локальної мережі виконує функції проксі-серверу (англ. proxy - представник, довірена особа), а саме управління локальною мережею та підтримки зв'язку між комп'ютерами користувачів та мережею Інтернет.

В технічному плані для приєднання до комп'ютера провайдера потрібні ПК, відповідне програмне забезпечення і модем - пристрій, що перетворює цифрові сигнали від комп' ютера у сигнали для передачі телефонними каналами зв'язку і навпаки. Комп'ютер провайдера може виконувати функції хосту або звертатися до більш потужних хостів для отримання доступу до глобальних ресурсів мережі Інтернет через канал передачі даних з високою пропускною здатністю - магістраль.

Крім функцій мережі, хост може виконувати завдання користувача (програми, обчислення). Деякі хости можуть виконувати функції шлюзів. Роль шлюзу між мережею Інтернет і локальними мережами відіграє проксі-сервер.

Доступ до Інтернет буває двох видів:

o On-line - доступ до будь-яких ресурсів мережі в режимі реального часу;

o Off-line - доступ відбувається лише з метою приймання або передавання даних, а обробка інформації здійснюється на локальному комп'ютері.

З розвитком глобальної мережі з'являються нові сервіси і відповідні їм протоколи, змінюючи її вигляд і стрімко розширюючи коло користувачів. Для того, щоби використовувати будь-який сервіс мережі Інтернет, необхідно встановити на ПК клієнтську програму, яка здатна працювати за протоколом цього сервісу. Деякі клієнтські програми входять до складу операційних систем, а також до складу програм-переглядачів (броузерів), за допомогою яких можна переглянути сторінку в Інтернет.

Для кожного типу ресурсу Інтернет є свій протокол доступу, наприклад:

o FTP (File Transfer Protocol) - передача файлів;

o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - передача гіпертексту;

o SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - передача поштових повідомлень;

o SNTP (Simple Network Time Protocol) - синхронізація часу (включаючи ПК) в мережі або у світовому масштабі.

Для того, щоб комп' ютер-приймач міг визначити, для якої програми призначена інформація в пакеті, до адреси пакету додається ще одне число

(порт), яке викликає потрібну програму. Наприклад, 20 - це FTP, 25 - це SMTP, а 80 - HTTP.

Поштова адреса користувача Інтернету - це адреса поштової скриньки, що знаходиться на поштовому сервері. Вона складається з 2-х частин, розділених символом @ ("собачка"): ідентифікатора користувача і назви домена сервера, на якому знаходиться поштова скринька.

Наприклад, Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт. . В даному випадку ідентифікатор користувача складається з одного сегменту, проте може містити декілька.

Доменна адресація може здійснюватись як за територіальним принципом, так і за тематичним. Наприклад, ua (Україна), by (Білорусь), ru (Росія), fr (Франція); com (комерційні організації), edu (навчальні і наукові організації), gov (урядові заклади), net (мережева адміністрація).

У вказаному вище прикладі ім'я домену розділено на три сегменти. Правий крайній (домен верхнього рівня) net - означає комп'ютерну мережу. Наступний домен (піддомен) farlep - компанію-провайдера; відповідно lviv - це місцерозташування. Зазначимо, що в написанні (використанні) адреси може мати значення регістр літер.

Кожен комп'ютер в мережі має свою адресу, яка називається ІР-адресою і складається з чотирьох чисел (кожне з них знаходиться в діапазоні від 0 до 255), розділених крапками. Наприклад: 125.14.95.5.

URL (Uniform Resource Locator, універсальний локатор ресурсів) описує шлях до об'єкту, що доступний через Інтернет. URL складається з трьох частин. Перша - назва протоколу, що використовується для доступу до цього об'єкту. Друга - це ім'я вузла. Остання частина вказує шлях до об'єкту на цьому вузлі.

Наприклад:

http://www.lib.com.ua/books/index.htm - сайт електронної бібліотеки; http вказує, що звертання до даного ресурсу буде здійснюватись за допомогою протоколу HTTP. Друга частина опису www.lib.com.ua вказує на комп'ютер, що містить даний ресурс, а третя (books/index.htm) - шлях до файлу на даному комп' ютері;

ftp://ftp.uar.net/pub/e-books/windows_security.chm - архів файлів; ftp визначає доступ до ресурсу за допомогою протоколу FTP, ftp.uar.net - адреса комп'ютера, /pub/e-books/window_security.chm - шлях до файлу.

Електронна пошта (E-Mail) - найпоширеніша послуга, яка забезпечує обмін поштовими повідомленнями з будь-яким абонентом мережі Інтернет. Сьогодні свою адресу в системі електронної пошти мають сотні мільйонів абонентів. Вартість пересилання листа електронною поштою значно нижча за пересилання звичайного листа. Крім того, повідомлення, передане електронною поштою, надходить адресату набагато швидше, ніж звичайний лист.

Сервіс FTP - забезпечує передачу файлів між довільними комп'ютерами мережі; один із перших сервісів Інтернет. Встановивши зв'язок із віддаленим комп'ютером, користувач може скопіювати його файли на свій ПК, і навпаки.

Mail Lists (списки розсилки). Створено на основі протоколу електронної пошти. Сервіс дозволяє своїм клієнтам регулярно отримувати електронною поштою повідомлення на задану тематику. Підписавшись (безкоштовно) на списки розсилки, можна: регулярно одержувати електронною поштою повідомлення про науково-технічні та економічні огляди, презентації нових програмних та апаратних засобів і т. д.

Usenet (групи новин або телеконференції). Інформація за певними типами новин систематизується на спеціальних серверах. Зацікавлені користувачі можуть не лише ознайомитись з ними, але й написати відповідь. Таким чином здійснюється обмін інформацією між людьми, що мають спільне коло інтересів. Це щось на зразок електронної дошки оголошень, на яку будь-який бажаючий може помістити своє повідомлення, і воно стає доступним для всіх інших. Сервіс дає змогу поширювати та одержувати комерційну інформацію, дізнаватися про новини ділового світу. На певні групи новин можна оформити підписку і періодично, як і електронною поштою, одержувати всі повідомлення, що відповідають темі. Для реалізації цього сервісу існують клієнтські програми, наприклад, Microsoft Інтернет News.

Сервіс WWW (World Wide Web - всесвітня павутина) - єдиний інформаційний простір, який складається із сотень мільйонів взаємозв'язаних гіпертекстових електронних документів (Web-сторінок), що зберігаються на Web-серверах. Групи тематично об'єднаних Web-сторінок утворюють Web-вузол (Web-сайт або просто сайт). Для передачі інформації у WWW використовується протокол HTTP. Web-сторінка - це текстовий файл, що містить опис зображення мультимедійного документа на мові гіпертекстової розмітки НТМЬ (Hypertext Markup Language). Сторінка може містити не тільки форматований текст, а й графічні, звукові та відео об'єкти.

Сервіс IRC (Інтернет Relay Chat) забезпечує проведення телеконференцій у режимі реального часу. Переваги: можна анонімно поговорити на цікаву тему або швидко одержати консультацію. На відміну від системи телеконференцій, в якій спілкування між учасниками обговорення теми є відкритим для всього світу, в системі IRC беруть участь, як правило, одночасно лише декілька чоловік. Іноді службу IRC називають чат-конференціями, або просто чатом.

Служба ICQ (вимовляється як "I Seek You", "Я шукаю тебе") призначена для пошуку ІР-адреси людини, комп'ютер якої приєднано в даний момент до мережі Інтернет. Необхідність у подібній послузі пов' язана з тим, що більшість користувачів не мають постійної ІР-адреси, а лише динамічну, що діє протягом одного сеансу.

Сервіс Telnet (віддалений доступ) дає можливість абоненту працювати на будь-якому ПК мережі Інтернет як на своєму власному. Часто використовується режим роботи - доступ до віддаленого сервера бази даних. У минулому цей сервіс також широко використовувався для проведення складних математичних розрахунків на віддалених суперкомп'ютерах.

У наші дні необхідність у подібній послузі скоротилася, але служби Telnet у мережі Інтернет продовжують існувати. Часто протоколи Telnet застосовують для дистанційного керування технічними об'єктами, наприклад, телескопами, відеокамерами, промисловими роботами, тощо.

Для розв'язання проблеми пошуку адрес, інформації або людей в Інтернеті існує ряд пошукових систем. Основу їх складають тематичні каталоги, в яких вся інформація розсортована за темами. При цьому для кожного ресурсу (сторінка, документ, сервер) існує коротка довідка: зміст, посилання на інші ресурси, автор, фірма, і т.п.

11.3. Призначення пошукових роботів
Великі обсяги динамічного матеріалу
Критерії індексування web-сторінок
Альтернативи для пошуку ресурсів
11.4. Принципи функціонування пошукової системи Google
12. Основи електронної комерції
12.1. Розвиток електронної комерції
12.2. Електронні платіжні системи
Традиційна комерція
Електронна комерція
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru