Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О.М.


У навчальному посібнику проведено аналіз інформаційної технології, що представляється як сукупність процесів, які оперують первинною інформацією для отримання інформаційного продукту. Розглянуті експертні технології дозволяють з більшою ефективністю отримати знання та прийняти оптимальне у певній ситуації рішення. Досліджено галузь математичного моделювання бізнес-процесів та методів прийняття рішення з оптимізацією за заданим критерієм. Стисло викладено відомості про базові мережні технології, протоколи та сервіси, механізми пошуку, електронні платіжні системи, розглянуто види інформаційних та програмних продуктів і можливі загрози для них. Досліджено питання захисту персональної інформації і протидії програмним продуктам шкідливого характеру.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей та фахівців з розробки інформаційних систем.

ВСТУП

1. Технологія: поняття, основні властивості та процеси. Інформація, дані, знання як об'єкти технології

2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису

3. Інформаційні технології: властивості, вимоги, цілі

4. Інтелектуальні технології обробки економічних даних

5. Створення сховищ даних. Технології OLAP та Data Mining

6. Автоматизовані інформаційні системи для підприємств та організацій

7. Інформаційні технології в управлінні

8. Прийняття рішень у системах управління. Динамічне програмування

9. Додаткові економічні задачі динамічного програмування

10. Інформаційні технології комп'ютерних мереж

11. Технології глобальної мережі Інтернет

12. Основи електронної комерції

13. Гіпертекстові технології

14. Технології захисту інформаційного продукту

15. Засоби захисту програмного продукту. Технології несанкціонованого одержання інформації

16. Технології забезпечення безпеки інформаційних систем

17. Проектування інформаційних систем. CASE - технології

18. Технології моделювання бізнес-процесів. Мова UML

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru