Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - Система електронної пошти і передачі повідомлень

Система передачі повідомлень Notes використовується:

як зв'язок між людьми;

як компонент додатків автоматизації робочих потоків (workflow);

як платформа для групового ведення календаря і планування.

Сервер Domino забезпечує вбудовану підтримку будь-яких клієнтів передачі повідомлень, якими може скористатися замовник: web-браузерів, Microsoft Outlook, Eudora та інших поштових клієнтів РОРЗ та ІМАР4.

Система передачі повідомлень Notes надає у розпорядження просту у використанні скриньку електронної пошти (рис. 7.12). Для обробки й організації великих обсягів пошти використовуються засоби керування повідомленнями. Користувацький інтерфейс Notes побудований на базі інтерфейсу Lotus cc:Mail, що став практично стандартом інтерфейсу електронної пошти

Скринька електроної пошти Lotus Notes

для всіх виробників. Він містить потужний редактор для форматування тексту поштового повідомлення. Є можливість використання агентів для виконання різних завдань, таких, наприклад, як перегляд приєднаних до повідомлень файлів на наявність ключових слів і збереження їх у відповідній папці. Агенти можуть автоматизувати виконувані на сервері завдання, надаючи web-вузлу можливості автоматичної генерації поштових повідомлень певного змісту під час виконання певних умов і подій.

Електронна пошта є невід'ємною, фундаментальною частиною систем автоматизації потоків робіт і документообігу (workflow). Інтегрована в Domino/Notes система передачі повідомлень і бази даних документів поєднують обидва методи колективного використання інформації — "примусове проштовхування" і "добровільний витяг", а також надають користувачам інтуїтивно зрозумілі й ефективні засоби для спільної роботи (рис. 7.13). Наприклад, під час створення вихідного варіанта документа, який мають переглянути деякі співробітники, користувач може надіслати їм повідомлення електронної пошти, що містить тільки посилання на цей документ. Кожний, хто отримав повідомлення, може відкрити документ, що забезпечує роботу всіх співробітників, з тим самим останнім варіантом. Поштові повідомлення можуть містити посилання на будь-які документи в базі даних Notes.

У більшості бізнес- і workflow-додатків часто потрібно довести до відома або оновити документ на основі значення певного поля чи стану процесу. Розглянемо додаток з обслуговування замовників. Запит замовника надходить у вигляді форми, заповненої ним на web-сторінці. Він вводиться в базу даних Domino з обслуговування замовників. Після її збереження сервер Domino автоматично посилає повідомлення електронної пошти відповідному представнику з обслуговування. Представник відкриває повідомлення і, клацнувши мишею на посиланні, що міститься в повідомленні, відкриває запит з колективно використовуваної бази даних, в якій можна зберігати свої зауваження і коментарі. Крім того, Domino-додаток контролює цей процес і, якщо він з якоїсь причини зупиняється (наприклад, якщо Установлення умов доставки повідомлення

представник не починає ніяких дій за цим запитом протягом 12 годин), то Domino розсилає додаткові повідомлення електронною поштою, цього разу не тільки представникові з обслуговування, а і його менеджеру, начальнику відділу обслуговування замовників, попереджаючи про потенційну проблему перед тим, як вона справді стане гострою.

За рахунок можливостей і функцій електронної пошти, шаблонів баз даних типу "Бібліотека документів", "Дискусійна база даних", "Узгодження документів" та інших, що поставляються разом з Domino, Domino і Notes є готовим рішенням у спільній роботі людей. Використання цих можливостей користувачами Інтернету, що не мають клієнта Notes, забезпечується за рахунок вибору шаблону, що підтримує роботу за допомогою web.

Функціонування системи електронної пошти як середовища передачі повідомлень ґрунтується на сервісах та службах, які підтримує сервер Domino. Серед них виокремлюють такі.

Надійне, гнучке і масштабоване сховище повідомлень Domino, що ґрунтується на технології документоорієнтованих баз даних.

Сервіс каталогу масштабу підприємства (Domino Directory ). Каталог Domino Directory — це масштабований і захищений компонент, що може легко виконувати вимоги до служби каталогів навіть величезних підприємств, забезпечуючи гарантовану підтримку мільйонів записів. Зміни, зроблені в одному екземплярі цього каталогу, можуть поширюватися по організації за допомогою ефективного і захищеного сервісу реплікацій Domino з гарантією синхронізації всіх копій Domino Directory. Можливості Domino і Notes щодо реплікування щойно змінених частин записів каталогу (до рівня поля) ще більше зменшують час реплікації і мережевий трафік, пов'язаний із синхронізацією каталогів у мережі. Domino Directory є основою моделі безпеки Domino і Notes. Він містить сертифікати, використовувані для аутентифікації всіх користувачів під час їхнього входу в систему, які, у свою чергу, містять публічні ключі, що використовуються для підписів і шифрування. Цей каталог також відіграє роль центру керування і конфігурування мережі. Він обслуговує користувачів, групи користувачів,

записи про з'єднання, ролі та іншу інформацію з контролю доступу що дає змогу здійснювати централізоване керування навіть у режимі оф-лайн) усієї мережної інфраструктури.

. Сервіс маршрутизації повідомлень. Маршрутизатор Domino забезпечує високопродуктивну і високоточну передачу повідомлень як для пошти, так і для додатків. Наприклад, користувачі Domino можуть працювати з безліччю протоколів, використовуючи і SMTP, і рідний для Notes протокол - Notes Remote Procedure Calls (NRPCs). Для сумісності з існуючими системами NRPCs може працювати із широким діапазоном мережних протоколів.

• Сервіс безпеки (більш докладно розглянемо пізніше).

. Режим збереження "однієї копії об'єкта" дає можливість заощаджувати дисковий простір і зменшувати трафік, розсилаючи ті самі повідомлення великій кількості користувачів.

Засоби розробки додатків
Захист інформації
Засоби календарного планування
Domino як web-сервер та інтернет/інтранет-технології
Розділ 8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
8.1. Захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу
8.2. Методи і засоби захисту інформації в інформаційних системах
8.3. Правове забезпечення режиму електронного цифрового підпису
Правовий статус електронного цифрового підпису
Призначення електронного підпису
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru