Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - Засоби календарного планування

Однією з технологій, підтримуваних Domino/Notes, с технологія календарного планування.

"Календар" — це подання поштової бази даних Notes, необхідне для керування розпорядком дня (рис. 7.14). Передбачено роботу з власним календарем та календарем групи користувачів.

Власний календар застосовують для планування роботи одного користувача. За допомогою вбудованого в клієнтське місце Notes календаря можна призначати збори, інші заходи, річниці, нагадування і події (все разом називається записами календаря). Слід зазначити, що функції календаря доступні й під час роботи із сервером Domino через web-браузери.

Технологія календарного планування підтримує можливість перегляду календаря у форматі одного, двох днів, тижня, двох тижнів, місяця (рис. 7.15, 7.16).

Легке створення записів доповнюється можливостями створення повторюваних подій та нагадуванням про них.

У календарі передбачено створення розкладу вільного часу (рис. 7.17). За його допомогою користувач зазначає робочі дні тижня та години роботи, вільні для зборів. Ця інформація доступна іншим користувачам Notes для планування зборів. Переглядаючи розклад, інші користувачі можуть побачити ваш робочий і зайнятий час.

Робочі години визначають час, коли ви доступні для зборів, і задаються у властивостях розкладу вільного часу. Наприклад, ви можете бути доступні для зборів тільки у певні дні або у певний час кожного дня. Запланований час показує конфлікти в розкладі, наприклад, накладки в часі запланованих зборів.

За допомогою календаря групи можна швидко довідатися, чи є зайнятими або вільними члени групи у певний час. Календарі груп формуються на основі власних календарів користувачів.

Зовнішній вигляд подання

Режими перегляду календаря

Кожний власник календаря надає відповідні рівні доступу іншим користувачам групи (рис. 7.18). Можна настроїти відображення відомостей про розклад, а також задати вигляд відображуваних відомостей для користувачів, що складають розклад зборів і перевіряють для цього ваш розклад.

Рівень відомостей визначається адміністратором Domino. При цьому інші користувачі, як мінімум, можуть переглянути, які години у вас зайняті або вільні. Можна також надати іншим користувачам доступ до тексту записів календаря.

Додатково на основі комунікаційних можливостей Domino і Notes забезпечуються такі функції групового календаря:

сповіщення учасників про зустрічі й наради;

пошук вільних проміжків часу;

резервування ресурсів і приміщень;

можливості перегляду календаря інших співробітників (якщо надані права);

делегування повноважень у роботі з календарем та поштовою скринькою.

Упровадження засобів календарного планування і керування ними виконується за рахунок їх інтеграції з інфраструктурою передачі повідомлень і колективної роботи (рис. 7.19). Користувачі Domino/Notes можуть бачити вільний і зайнятий робочий час у режимі реального часу, приймати і відсилати повідомлення про ділові зустрічі електронною поштою, а потім корегувати свої ділові розклади (календарі) в автономному режимі (оф-лайн) так само ефективно, як і в підключеному (он-лайн).

Створення запису з налагодженням режимів повтору та сповіщення

Надання доступу до пошти

За рахунок інтегрованих засобів збереження календарної інформації, сервісу реплікацій вбудовані засоби календарного планування Lotus Notes повністю підтримують роботу мобільних користувачів, для яких постійно оновлюється не тільки поштова інформація, дані та додатки, а й інформація про календар зустрічей, контрольні дати тощо.

Архітектура цілком підтримує функцію календарного планування спільних заходів декількох організацій за допомогою глобальних мереж.

Domino як web-сервер та інтернет/інтранет-технології

Сервер Domino та клієнт Notes підтримують цілий спектр технологій і стандартів Інтернету.

Domino — це web-сервер, що підтримує стандарти HTTP і HTTPS. Як будь-який інший web-сервер, він може взяти HTML-файл і надати його web-браузеру. Унікальною відмінністю сервера Domino від інших web-серверів є можливість конвертувати документи Notes у формат HTML і надавати, таким чином, абсолютно актуальну інформацію з баз Notes користувачеві, що її запитує, за допомогою браузера. Отже, інформація для web-вузла зберігатиметься не у вигляді файлів HTML у файловій системі, а у вигляді документів бази даних Domino як захищеного надійного сховища об'єктів, що підтримує всі необхідні посилання.

Це означає, що можна без додаткових витрат використовувати усі засоби розробки Lotus Domino та зробити додатки й дані Domino доступними для користувачів Інтернету/інтранету. При цьому всі сервіси Domino, такі як індексування документів, категоризація, повнотекстовий пошук, реплікація, агенти, що запускаються за розкладом і за надходженням певних подій, автоматично стають доступними для розробника web-сервера.

Сервер Domino підтримує основні стандарти Інтернету.

Клієнт Notes за рахунок підтримки стандартів РОРЗ, МІМЕ, HTML — це повноцінний поштовий клієнт Інтернету, за допомогою якого користувачі можуть керувати всіма своїми поштовими скриньками, незалежно від того, розташовані вони на сервері Domino чи надані провайдером.

Засоби інтеграції з іншими корпоративними системами, реляційними СУБД і системами керування ресурсами підприємства

Під час інтеграції сховища об'єктів Notes з іншими базами даних підприємства Notes дають змогу збільшити загальну цінність інформаційних активів організації.

Сервер Domino має можливість обміну даними з іншими інформаційними системами, такими як реляційні СУБД. У сполученні з потужними можливостями Notes можна створити передовий інтерфейс доступу до корпоративних даних як засобами Notes, так і за допомогою web, що дозволить поєднати практично всі джерела інформації.

Lotus містить цілий спектр технологій інтеграції, що дають можливість розробникам додатків повною мірою використовувати усі функції Lotus Notes та реляційних баз даних.

Таким чином, технологія Domino і Notes надає в розпорядження користувачам інфраструктуру передачі повідомлень, електронної пошти, бізнес-додатків та web світового класу, що в сукупності дають готове рішення у спільній роботі. Властивості незалежності від платформи, масштабованість, чудові можливості інтеграції даних і додатків та безліч інших додаткових функцій забезпечують стабільність роботи цих технологій в організації будь-якого рівня.


Domino як web-сервер та інтернет/інтранет-технології
Розділ 8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
8.1. Захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу
8.2. Методи і засоби захисту інформації в інформаційних системах
8.3. Правове забезпечення режиму електронного цифрового підпису
Правовий статус електронного цифрового підпису
Призначення електронного підпису
Визнання іноземних сертифікатів ключів
Центральний засвідчувальний орган національної системи електронного цифрового підпису
8.4. Організаційне забезпечення електронного цифрового підпису
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru