Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - 8.4. Організаційне забезпечення електронного цифрового підпису

Організаційне забезпечення електронного цифрового підпису (ЕЦП) здійснюється відповідно до законодавства держави, на території якої використовується такий засіб ЕЦП. Якщо такого законодавства немає, правове регулювання в галузі застосування засобів ЕЦП здійснюється на основі нормативних актів адміністративних органів.

Необхідність сертифікації засобів ЕЦП

Засіб ЕЦП — це програмне і/чи апаратне забезпечення, призначене для генерації пари ключів (закритого й відкритого) та їх автоматизованого застосування під час шифрування або дешифрування електронного підпису. Оскільки від алгоритмів, на основі яких діє засіб ЕЦП, залежить надійність і стійкість документообігу, до засобів ЕЦП існують спеціальні вимоги.

Необхідність сертифікації відкритих ключів

Відкритий ключ тому й називається відкритим, що він доступний кожному з партнерів власника закритого ключа. Якщо в разі звертання від партнера Oksanlia до партнера Магу потрібен захищений канал зв'язку, то партнер Oksanka може скористатися відкритим ключем партнера Магу. Тоді він може бути відносно впевнений, що в каналі зв'язку повідомлення не перехоплять. Але залишається відкритим питання, чи веде цей канал справді до партнера Маrу! Є дуже простий прийом підміни відкритого ключа для створення помилкового каналу зв'язку. Припустімо, сторона Artu.ro бажає перехопити чужі дані. У цьому разі вона може за допомогою засобу ЕЦП створити собі пари ключів й опублікувати відкритий ключ нібито від імені партнера Маrу. Тоді всі повідомлення від партнера Oksanka до партнера Маrу перехоплюватимуться і читатимуться стороною Artиrо, причому ні Oksanka, ні Магу навіть не здогадуватимуться про те, що Arturo бере участь у "договірних" відносинах.

Наведений приклад ілюструє лише найпростішу форму зловживання, бо хоча у відкритому ключі й наводяться дані про його власника, у ньому немає засобів, які засвідчують справжність цих даних. Без вирішення цього питання механізм ЕЦП не можна використовувати ні в електронній комерції, ні в електронному документообігу.

Значна частина державних законодавчих актів, що стосуються електронних цифрового підпису, комерції та документообігу, присвячена механізму посвідчення особи власника відкритого ключа. В усіх випадках цей механізм ґрунтується на тому, що вводиться (призначається) додаткова сторона, яка засвідчує належність відкритого ключа конкретній юридичній або фізичній особі.

Хто саме має право засвідчувати відкриті ключі, коли і як, у законодавствах різних держав вирішується по-різному. Зокрема, це може бути державний орган або організація, уповноважена державою для ведення такої діяльності. Можливо, що для внутрішнього документообігу підприємства цю функцію можна доручити особі, призначеній керівництвом, а для документообігу всередині відомства -- уповноваженому підрозділу.

Поняття електронного сертифіката

На практиці сертифікація відкритих ключів виконується в такий спосіб.

Особа (юридична або фізична), що створила собі пару ключів (відкритий і закритий) за допомогою засобу ЕЦП, має звернутися в орган, уповноважений виконати сертифікацію. Цей орган називається Центром сертифікації (Certification Authority, СА).

Центр сертифікації перевіряє належність відкритого ключа заявнику і засвідчує цей факт додаванням до відкритого ключа свого підпису, зашифрованого власним закритим ключем.

Будь-який партнер, що бажає вступити в контакт із власником відкритого ключа, може прочитати засвідчувальний запис за допомогою відкритого ключа центру сертифікації. Якщо цілісність цього запису не порушена і він довіряє центру сертифікації, то може використовувати відкритий ключ партнера для зв'язку з ним.

Слід звернути увагу, що центр сертифікації завіряє тільки факт належності відкритого ключа конкретній особі чи організації. У літературі існують некоректні твердження про те, що центр сертифікації нібито завіряє сумлінність власника відкритого ключа. Насправді, сертифікація відкритого ключа не стосується сумлінності, платоспроможності, ретельності й будь-яких інших ділових якостей його власника. Приклад — загальногромадянський паспорт. Це засіб посвідчення тільки особи його власника. Паспорт не може і не має містити які-небудь дані, що характеризують свого власника. Для цього є інші засоби. Наявність повноцінного сертифіката відкритого ключа говорить про те, що ключ можна використовувати для посвідчення особи партнера. Але доцільність цих відносин центром сертифікації не засвідчується.

Необхідність сертифікації засобів ЕЦП
Необхідність сертифікації відкритих ключів
Поняття електронного сертифіката
Дві моделі системи сертифікації
8.5. Технічне забезпечення режиму електронного цифрового підпису. Поняття електронного цифрового підпису
Особливості рукописного підпису
Особливості електронного цифрового підпису
Криптографічні основи застосування електронного цифрового підпису
Метод і ключ шифрування
Симетричні та несиметричні методи шифрування
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru