Історія України - Світлична В.В. - Із програми КПРС, прийнятої XXII з'їздом партії

З Постанови ЦК КП(б)У "Про журнал "Вітчизна"

ЦК КП(б)У відзначає, що літературно-художній журнал "Вітчизна" - орган Спілки радянських письменників України - ведеться зовсім незадовільно.

Редакція "Вітчизни" (відповідальний редактор т. Яновський) не виконала постанови ЦК КП(б)У від 16 жовтня 1945 р., яка зобов'язувала редакцію в найкоротший строк усунути серйозні ідейно-політичні хиби і помилки, що мали місце в журналі "Українська література", і рішуче піднести ідейно-художній рівень журналу. Замість цього редакція ще більш поглибила хиби і помилки журналу, надаючи місце на своїх сторінках художнім творам і статтям, в яких проповідуються буржуазно-націоналістична ідеологія, міщансько-обивательські погляди на життя, аполітичність і пошлість.

За останні півроку, поряд з вдалими і корисними творами радянської літератури, у журналі вміщено ряд шкідливих творів і статей, в яких протягуються ворожі радянському суспільству ідеї і концепції...

В журналі була видрукувана націоналістична стаття Л. Коваленка "Поет, новатор і патріот", присвячена творчості І. Котляревського. Повторюючи антинаукові буржуазно-націоналістичні твердження Грушевського і Єфремова, автор статті намагається довести, що головними і вирішальними в розвитку дореволюційної української літератури були не соціальні, а національні фактори...

В статті 1. Пільчука "Кирило-Мефодіївське братство і літературний процес 40-60 років" всіляко прикрашається буржуазно-ліберальні і консервативні діячі української літератури (Куліш, Костомаров, Білозерський), Кирило-Мефодіївське братство ставиться на одну дошку з революційно-демократичними організаціями, пропагуються націоналістичні погляди на суть реалізму в дореволюційній українській літературі.

...Редакція "Вітчизни" не поставила в центрі своєї уваги висвітлення в журналі провідних тем сучасності і насамперед - перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні і героїчної боротьби радянських людей за виконання планів нової сталінської п'ятирічки, за поступовий перехід від соціалізму до комунізму. Хоч в 1946 р. журнал "Вітчизна" вмістив чимало творів, в яких показується сучасне життя, проте в більшості цих творів нема глибокого розкриття дійсності, смисл подій часто викривляється і здрібнюється, радянські люди зображаються примітивними і малокультурними, з обивательськими поглядами і вчинками.

Пошлими і дрібними обивателями, що живуть мізерними інтересами, виглядають радянські люди в повісті Романівської "Слава Діжона", в "Оповіданнях про наші дні" Гуреїва.

На ряді творів, видрукованих в журналі, лежить печать національної обмеженості: автори показують український народ ізольовано, у відриві від інших радянських народів, зокрема від великого російського народу, радянським людям накидаються не властиві їм архаїчні риси, ідеалізуються пережитки минулого в побуті та свідомості людей (вірші Романенка, оповідання "Косарі повертаються додому" Цюпи та ін.).

Із програми КПРС, прийнятої XXII з'їздом партії

...Найвища мета партії - побудувати комуністичне суспільство, на прапорі якого написано: "Від кожного - за здібностями, кожному - за потребами".

...Розв'язання завдань будівництва комунізму здійснюється послідовними етапами.

У найближче десятиріччя (1961-1970 рр.) Радянський Союз, створюючи матеріально-технічну базу комунізму, перевершить по виробництву продукції на душу населення наймогутнішу країну капіталізму - США; значно підвищиться матеріальний добробут і культурно-технічний рівень трудящих, всім буде забезпечено матеріальний достаток; всі колгоспи й радгоспи стануть високопродуктивними й високодохідними господарствами; в основному будуть задоволені потреби радянських людей у впорядкованих житлах; зникне важка фізична праця; СРСР стане країною найкоротшого робочого дня.

В підсумку другого десятиріччя (1971-1980 рр.) буде створена матеріально-технічна база комунізму, яка забезпечить достаток матеріальних і культурних благ для всього населення; радянське суспільство безпосередньо підійде до здійснення принципу розподілу за потребами, відбудеться поступовий перехід до єдиної загальнонародної власності. Таким чином, в СРСР буде в основному побудоване комуністичне суспільство. Повністю побудова комуністичного суспільства завершиться в наступний період.

Із книги П. Шелеста ''Україно наша Радянська"
Із відкритого листа Л. Брежнєву від групи ув'язнених членів УГС (вересень 1980 р.)
Із доповідної записки уповноваженого Ради в справах релігій при Раді Міністрів СРСР по УРСР К. Литвина про виконання постанови ЦК КП України від 6 лютого 1973 року "Про заходи з посилення боротьби проти ворожої діяльності залишків уніатського духовенства на території Української РСР"
Із статті В. Короля ''Чорнобиль: погляд з відстані років"
Із Декларації про державний суверенітет України
Акт проголошення незалежності України
Заява глав держав Республіки Беларусь, РРФСР, України про розпад СРСР і утворення СНД (8 грудня 1991 р.)
10. УКРАЇНА В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
10.1. Політичний розвиток України
Розвиток багатопартійної системи в Україні
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru