Основи охорони праці - Жидецький В.Ц. - 4.6.3. Протипожежні перешкоди та захист отворів у них

Під час проектування та будівництва промислових підприємств передбачаються заходи, які запобігають поширенню вогню шляхом:

- поділу будівлі протипожежними стінами та перекриттями на пожежні відсіки;

- поділу будівлі протипожежними перегородками на секції;

- влаштування протипожежних перешкод для обмеження поширення вогню по поверхнях конструкцій, по розлитій рідині та інших горючих матеріалах;

- захисту отворів у протипожежних стінах (встановлення вогнестійких дверей, воріт, заслінок, засувок, шиберів тощо);

- забезпечення протипожежних розривів між будівлями.

Протипожежна перешкода - це будівельна конструкція, інженерна споруда чи технічний засіб, що має нормовану межу вогнестійкості та перешкоджає поширенню вогню з одного місця в інше. До загальних протипожежних перешкод належать протипожежні стіни (брандмауери), перегородки, перекриття, водяні завіси, а також протипожежні зони та тамбур-шлюзи.

Протипожежними стінами вважаються вертикальні протипожежні перешкоди, що розділяють будівлю по всій висоті та ширині. Вони можуть бути зовнішніми та внутрішніми (рис. 4.21). Перші призначені для обмеження поширення вогню між будівлями, а другі - всередині будівлі.

Протипожежні стіни: 1 - зовнішні; 2 - внутрішні

Рис. 4.21. Протипожежні стіни: 1 - зовнішні; 2 - внутрішні

Протипожежні стіни повинні опиратися на власні фундаменти або фундаментні балки та зводитись на всю висоту будівлі, перетинати всі поверхи і конструкції. Вони повинні бути вище покрівлі не менше як на 60 см, якщо хоча б один з елементів покриття (за винятком покрівлі) виконаний з горючих матеріалів; не менше як на 30 см, якщо елементи покриття (за винятком покрівлі) виконані з важкогорючих матеріалів. Протипожежні стіни можуть не підніматися над покрівлею, якщо всі елементи покриття, за винятком покрівлі, виконані з негорючих матеріалів. У протипожежних стінах дозволяється прокладати вентиляційні та димові канали так, щоб у місцях їх розміщення межа вогнестійкості протипожежної стіни з кожного боку канала була не менше 2,5 год.

Отвори у протипожежних стінах, перегородках та перекриттях повинні бути обладнані захисними пристроями (вогнестійкі двері, заслінки, засувки, водяні завіси), що перешкоджають поширенню вогню та продуктів горіння.

Захист вентиляційного отвору в протипожежній стіні одним із видів автоматичних засувок показано на рис. 4.22, а. По обидва боки стінки І у місці проходження вентиляційного каналу встановлені плоскі коробки 3, у яких знаходяться засувки 2 (наприклад, сталеві пластинки товщиною 10 мм), що утримуються знизу легкоплавкою скобою 4. У разі пожежі скоба розплавляється, і засувка під власною вагою опускається, перекриваючи при цьому вентиляційний канал.

Захист отвору в протипожежній стіні

Рис. 4.22. Захист отвору в протипожежній стіні: а - автоматичною засувкою: 1 - стіна; 2 - засувки; 3 - плоскі коробки; 4 - легкоплавкі скоби; б - вогнестійкими дверима з автоматичним закриванням: 1 - напрямна рейка; 2 - ролики; 3 - двері; 4 - легкоплавкий замок; 5 - канат; 6 - вантаж; 7 - упори

Вогнестійкі двері з автоматичним закриванням (див. рис. 4.22, б) приводяться в дію наступним чином. У разі пожежі легкоплавкий замок 4 розплавляється, двері звільняються від вантажу 6*, який утримував їх у вихідному положенні, й по похилій рейці і "з'їжджають" на роликах 2, що прикріплені до дверей, закриваючи дверний отвір у протипожежній стіні. Рух дверей обмежується упорами 7.

У разі перетинання протипожежних перешкод (стін, перегородок, перекриттів, загороджувальних конструкцій) різними комунікаціями зазори (отвори), що утворилися між цими конструкціями та комунікаціями, повинні бути наглухо зашпаровані негорючим матеріалом, який забезпечує межу вогнестійкості та димогазонепроникнення, що вимагається будівельними нормами для цих перешкод.

4.6.4. Протидимний та противибуховий захист будівель та споруд
4.6.5. Протипожежні розриви
4.7. Евакуація людей з будівель та приміщень
4.8. Засоби гасіння та виявлення пожеж
4.8.1. Способи припинення горіння та основні вогнегасні речовини
4.8.2. Установки та засоби гасіння пожеж
4.8.3. Пожежні сигналізація, оповіщення та зв'язок
4.9. Організація забезпечення пожежної безпеки
4.9.1. Правова основа забезпечення пожежної безпеки
4.9.2. Загальні принципи організації пожежної безпеки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru