Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю.Є. - Література

1. Бережная E. В. Математические методы моделирования экономических систем : учебное пособие / Е. В. Бережная, В. И. Бережной. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 368 с.

2. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень : навчальний посібник / Василенко В. А. - К. : ЦУЛ, 2003. - 420 с.

3. Колпаков В. М. Методы управления : учебное пособие / Колпаков В. М. - К. : МАУП, 1997. - 160 с.

4. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений / Колпаков В. М. - К. : МАУП, 2000. - 256 с.

5. Мескон М. X. Основы менеджмента / Мескон М. X., Альберт М., Хедо-ури Ф. - М. : Дело, 1992. - 369 с.

6. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: [навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 "Облік і аудит"] / за ред. д-ра екон. наук, проф. Ф. Ф. Бутинця, канд. екон. наук, доц. М. М. Шигун. - Житомир : ЖДГУ, 2004. - 352 с.

7. Наконечний С. І. Математичне програмування : навч. посібник / С. І . Наконечний, С. С. Савіна. - К. : КНЕУ, 2003. - 452 с.

8. Питере Т. В поисках эффективного управления / Т. Питере, Р. В. Уотер-ман. - М. : Прогресс, 1986. - 424 с.

9. Саати Т. Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети. Decision Making with Dependence and Feedback / Саати Т. Л. ; пер. с англ. - М. : ЛКИ, 2008. - 360 с.

10. Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці : підручник / Ульян-ченко О. В. - X. : Гриф, 2003. - 580 с.

11. Устинова Г. М. Информационные системы менеджмента : учебное пособие / Устинова Г. М. - СПб. : ДиаСофтЮп, 2000. - 368 с.

12. Эддаус М. Методы принятия решений : уч. пособие / М. Эддаус, Р. Стен-сфилд. - К. : МАУП, 2000. - 256 с.© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru