Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г.І. - Ситуаційна вправа

1. Охарактеризуйте зміст і взаємозв'язок між стратегіями, які розробляє диверсифікована організація. Вкажіть особливості стратегічної піраміди для вузькопрофільної організації (за А. Томпсоном).

2. Сформулюйте своє бачення доцільності застосування українськими підприємствами стратегічного планування, вказавши його переваги і недоліки. Які основні відмінності цієї системи від довгострокового планування, яке застосовувалося ними раніше?

3. Запропонуйте, на вашу думку, оптимальну схему організації планування для малої вузькоспеціалізованої, великої диверсифікованої та середньої організації, яка працює на кількох ринках.

Ситуаційна вправа

ТзОВ "Новий світ"*6 працює на туристичному ринку України понад десять років і має імідж надійної організації, яка пропонує широкий спектр туристичних послуг. Основний вид економічної діяльності ТзОВ "Новий світ" — надання турагентських послуг, зокрема воно спеціалізується на виїзному й в'їзному туризмі. Клієнт отримує повний набір послуг, замовлення на подорожі, бронювання квитків і готелів, екскурсій. "Новий світ" пропонує кілька освітніх програм та романтичні подорожі Україною й Європою для щойно одружених.

*6: {Назва організації умовна.}

В Україні туристична галузь надзвичайно перспективна, оскільки країна володіє багатими природно-кліматичними, культурно-історичними і національно-етнографічними ресурсами, які створюють передумови для розвитку багатьох видів туризму. За останній рік загальна кількість туристів, яких обслуговують туроператори і турагенти, збільшилася на 17,2 %, обсяг послуг — на 10, надходження до бюджету — на 14 %. На розвиток туристичної галузі впливають такі основні чинники: підвищення тарифів на газ, електроенергію, комунальні послуги, відсутність державного фінансування установ розвитку туристичної й рекреаційної галузі; запровадження стандартів, санітарних, технічних бар'єрів з огляду на вступ України до Всесвітньої організації торгівлі та створення зон вільної торгівлі з ЄС; лібералізація візового режиму між Україною та ЄС тощо. Негативний вплив чинників, які провокують подорожчання національних пропозицій, компенсується позитивним впливом таких чинників на зростання турпотоків, як прозорість кордонів, свобода пересування, вільна торгівля.

Туристичний ринок регіону, на якому працює ТзОВ "Новий світ", досить привабливий, оскільки існує незадоволений попит на певні види туристичних послуг. Проте сьогодні на туристичному ринку жорстка конкуренція між турагентствами, туроператорами і перевізниками. До конкурентів ТзОВ "Новий світ" належать лише такі турагентства: "Пілігрим", "Клуб мандрівників", "Галопом по Європам", "Скарби світу", "Колізей", "Ельпіда", "Всесвіт". На ринку постійно з'являються нові туристичні організації, які є вагомими потенційними конкурентами. Туристичний бізнес приваблює підприємців невеликим стартовим капіталом, швидким терміном окупності, постійним зростанням попиту на туристичні послуги і високим рівнем рентабельності, тому на туристичному ринку регіону панує жорстка конкуренція. ТзОВ "Новий світ" співпрацює лише з найбільшими туроператорами.

Інформацію про розвиток туристичної галузі регіону подано у таблиці:

Динаміка обсягів виробництва і реалізації туристичних послуг у регіоні за п'ять років

Показники

Роки

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Обсяг послуг, вироблених турагенціями і бюро подорожей, млн грн

14,9

10,4

10,5

13,6

18,9

Обсяг послуг, реалізованих турагенціями і бюро подорожей, млн грн

15,9

11,5

11,9

15,6

21,4

Обсяг послуг, реалізованих населенню турагенціями і бюро подорожей, млн грн

11,0

6,6

6,3

8,9

11,6

Обсяг послуг, реалізованих турагенціями і бюро подорожей, у звітному році зріс, порівняно з попереднім роком, на 5,8 млн грн, або на 37,2 %. В останні роки спостерігаються позитивні тенденції в'їзного туризму. Обсяги перетину кордону фізичними особами в звітному році зросли, порівняно з попереднім роком, на 2601,2 тис. осіб, або на 28,2 %. Темпи приросту потоків у регіоні істотно випереджують загальнодержавні темпи. Це пояснюється тим, що регіон володіє багатими природно-кліматичними, культурно-історичними і національно-етнографічними ресурсами, які створюють передумови для розвитку багатьох видів туризму. Інформація про склад туристів наведено нижче:

Розподіл туристів за категоріями і метою відвідування в звітному році

Показники

Кількість туристів, осіб

У тому числі

іноземні туристи

громадяни України, які виїжджали за кордон

туристи, залучені до внутрішнього туризму

Разом,

з них за метою відвідування:

90 756

11233

35 068

44 455

службова, ділова поїздка, бізнес-тур, навчання

13 741

20 68

1264

10 409

дозвілля, відпочинок

73 724

9098

32 821

31 805

лікування

686

48

77

561

спортивно-оздоровчий туризм

1074

20

1054

спеціалізований туризм

858

18

611

229

інші

673

1

275

397

Значна частина подорожуючих знаходиться у сфері уваги суб'єктів туристичної діяльності, які в звітному році обслужили 90,8 тис. туристів і 112, 5 тис. екскурсантів. Громадяни України, які виїжджали за кордон, становили лише 38,6 %, іноземні громадяни — 12,4 %. Найпопулярніший вид внутрішнього туризму — подорожі в межах країни і регіону. Основна мета подорожей туристів — дозвілля та відпочинок (81,2 % від загальної кількості). Лише кожний сьомий турист подорожував із службовою та діловою метою, при цьому спостерігається зменшення частоти таких внутрішніх поїздок.

Кількість виїздів українських громадян за кордон, попри запровадження візових режимів сусідніми країнами, які приєдналися до Європейського Союзу, не зменшилась. Основною метою перетину кордону громадянами України є проведення дозвілля і відпочинку. Останніми роками помітне незначне зростання чисельності цієї групи і скорочення кількості візитів за кордон з метою лікування.

Іноземні (в'їзні) туристи становлять найменшу за чисельністю групу тих, які відвідали наш регіон. їх мета — проведення дозвілля і відпочинку, а також подорожі зі службовою метою чи навчання. Частка іноземців, які прибувають у наш регіон на відпочинок, помітно зростає, як і загальна кількість іноземних туристів, що пов'язано зі скасуванням Україною візових режимів для громадян ЄС, Канади, США та Японії.

Інформацію про основні туристичні потоки наведено нижче:

Експорт туристичних послуг за п'ять років (тис. дол. США)

Країни

Роки

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Австралія

4,3

1,3

1,4

27,4

Австрія

1,2

6,3

22,5

7,9

4,4

Білорусь

0,3

2,2

Велика Британія

56,8

7,4

8,1

0,6

1,0

Ізраїль

2,9

Італія

0,5

5,7

1,0

5,2

Канада

42,1

29,4

28,0

27,6

6,5

Латвія

2,9

Німеччина

29,2

19,2

92,8

359,6

1411

Польща

60,5

81,6

106,4

124,2

43,8

Російська Федерація

6,3

0,1

14,5

0,6

5,1

Румунія

3,9

США

37,1

76,2

132,6

205,8

1273

Франція

65,1

од

27,7

20,2

84,3

Швейцарія

0,6

0,6

0,4

0,9

1,0

Інші країни

25,8

1,6

8,1

108,2

2,0

Разом

329,3

222,4

448,1

858,2

461,0

Отже, найбільше туристів прибуває зі США та європейських країн, зокрема Німеччини і Польщі. Значно зростає кількість австралійських туристів. Це свідчить про потенційну привабливість регіону для мешканців віддалених країн.

Результати опитування експертів щодо розвитку туристичного ринку подано у таблиці:

Оцінка конкурентного оточення ТзОВ "Новий світ"

Чинники

Тенденції розвитку

Вплив на товариство

Можливі способи реагування на виклик

Галузеві конкуренти, які надають аналогічні послуги на ринку

Зниження цін на послуги, розширення їх спектра, покращення якості, оперативність надання

Зниження конкурентоспроможності послуг, скорочення обсягів надання послуг

Розширення асортименту, гнучка цінова політика, підвищення якості обслуговування

Потенційні конкуренти

Розширення діяльності

Послаблення конкурентних позицій на ринку

Пошук нових ринкових можливостей

Географічне розміщення споживачів

Скорочення тур-потоків між регіонами

Зменшення кількості внутрішніх туристів

Залучення іноземних туристів, заохочення виїзного туризму

Демографічні характеристики споживачів

Збільшення кількості покупців

Орієнтація на різні сегменти ринку

Рекламні заходи

Гарантія якості надання послуг туроператорами

Вдосконалення механізму співпраці

Забезпечує впевненість у надійності та якості послуг

Налагодження тривалої співпраці

Вартість послуг постачальників

Зростання вартості послуг

Зростання собівартості

Пошук інших постачальників

Завдання. Встановіть коректність результатів проведеного аналізу стану і тенденцій зміни конкурентного оточення ТзОВ "Новий світ". Спрогнозуйте майбутні зміни туристичного ринку України та регіону, а також повторюваність подій і можливість їх передбачення. Визначте рівень нестабільності ринку, який є основним для ТзОВ "Новий світ" за методикою І. Ансоффа, і запропонуйте відповідну методологію управління.

Розділ 3. ВИЗНАЧЕННЯ МІСІЇ ТА ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Формулювання та характеристика елементів місії
3.2. Поняття, види та принципи формулювання цілей організації
3.3. Процес визначення цілей
Виявлення й аналіз трендів у середовищі.
Вибір цілей організації загалом
Побудова ієрархії цілей
Визначення індивідуальних цілей
3.4. Організування формування цілей
Централізований підхід
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru